VYSVĚTLIVKY.

Pod jménem poslance označena zkratkou jeho příslušnost ke klubu; více zkratek za sebou uvádí v časovém pořadu přestup do jiného klubu. V závorce uvedena event. organisace, za níž byl poslanec zvolen.

Poslanecká činnost členů vlády uvedena v osobním rejstříku poslanců.

Činnost poslanců ve funkci členů vlády uvedena v rejstříku vlád.

Tučná arabská číslice označuje plenární schůzi; pak následuje datum schůze a stránka těsnopisecké zprávy.

Z důvodů úsporných se nezaznamenávají návrhy formální a při návrzích pozměňovacích a resolučních se uvádí pouze číslo tisku, k němuž se tyto návrhy vztahují.

 

ZKRATKY.

bran. - branný

č. - číslo

čt. - čtení

im. - imunitní

inform. - informační

inic. - iniciativní

inkompat. - inkompatibilitní

interp. - interpelace

kap. - kapitola

kult. - kulturní

lh. - lhůta

náhr. - náhradník

obch. - obchodu

odp. - odpověď

osidl. - osidlovací

poř. - pořad

prům. - průmyslu

přik. - přikázán

rozd. - rozdán

rozesl. - rozeslán

skup. - skupina

soc.-pol. - sociálně-politický

t. - tisk

techn.-doprav. - technicko-dopravní

úst.-práv. - ústavně-právní

verifik. - verifikační

vnitř. bezp. - vnitřní bezpečnosti

výb. - výbor

zahr. - zahraniční

zásob. - zásobovací

zdrav. - zdravotnický

zeměd. - zemědělský

zpr. - zpráva

živn. - živnostenský


ZKRATKY:

KSČ - Komunistická strana Československa.

NS - Československá strana národně-socialistická.

SD - Československá sociální demokracie.

L - Československá strana lidová.

KSS - Komunistická strana Slovenska.

DS - Demokratická strana.

U - Ukrajinská národní rada Prjaševčiny.

SS - Strana slobody.

mk - Poslanci mimo klub.

 

ÚRO - Ústřední rada odborů.

JSČZ - Jednotný svaz českých zemědělců.

ÚSO - Ústřední svaz obchodu.

ÚSŘ - Ústřední svaz řemesel.

ÚRD - Ústřední rada družstev.

ÚNTV - Ústřední národní tělovýchovný výbor.

SČM - Svaz české mládeže.

SSM - Sväz slovenskej mládeže.

SSŽ - Sväz slov. žien.

KULT - Kultúrni a vedeckí pracovníci.

JSSR - Jednotný sväz slov. roľníkov.

ÚOSS - Ústredie odborových sväzov Slovenska.Přihlásit/registrovat se do ISP