SEHNAL Václav

II. voleb. kraj

REP, NJ

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 7.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 3.

Byl členem výb. br., ink. (I. náhr.), nár. hosp. a techn.-doprav.

Zvolen provisorně zapisovatelem.

1, 18. VI. 1935; 12.

Zvolen definitivně zapisovatelem.

8, 5. XI. 1935; 23.

Stal se členem, klubu sen. NJ.

127, 15. XII. 1938; 3.

Návrhy:

na poskytnutí podpory poškozeným zemědělcům následkem průtrže mračen (t. 44).

10, 7. XI. 1935; 3.

na poskytnutí pomoci obyvatelstvu obcí Staré Smrkovice, Nevrátice a Chomutice v okresu Nový Bydžov, postiženým krupobitím (t. 494).

82, 22. VI. 1937; 3.

Zpravodajem:

nár. hosp. v.

o dohodě k prozatímní obchodní dohodě se Spojenými státy americkými (zpr. t. 53).

21, 12. II. 1936; 6.

br. v.

o zbraních a střelivu (zpr. t. 664).

112, 7. IV. 1938; 3.

br. v.

o novelisaci zákona o umisťování déle sloužících poddůstojníků (zpr. t. 703).

119, 18. V. 1938; 7.

doslov 16.

Řeč v rozpravě:

o novelisaci zákona na ochranu republiky (zpr. t. 188),

o změně § 23, odst. 2 zákona o zastavování činnosti o rozpouštění politických stran (zpr. t. 189) a

o obraně státu (zpr. t. 190).

33, 18. V. 1936; 48.

 

SECHTR Josef

I. voleb. kraj

REP, NJ

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 7.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 3.

Byl členem výb. živn.-obch.

Stal se členem klubu sen. NJ.

127, 15. XII. 1938; 3.

Návrh:

na poskytnutí státní pomoci postiženým krupobitím v okrese Jílové a Praha-venkov (t. 495).

82, 22. VI. 1937; 3.

Zpravodajem:

živn. v.

o novelisaci zákona č. 105/1932 o zřizování provozoven na výrobu cukru z řepy (zpr. t. 620).

99, 21. XII. 1937; 103.

Řeč v rozpravě:

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro rok 1936 (zpr. t. 75).

15, 20. XII. 1935; 46.

o pojištění u báňských bratrských pokladen (zpr. t. 259).

42, 3. VII. 1936; 35.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro rok 1937 (zpr. t. 340).

52, 16. XII. 1936; 41.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu na rok 1938 (zpr. t. 585).

96, 16. XII. 1937; 19.

o stanovení rozpočtu na rok 1936 (zpr. t. 575) a o stát. závěrečném účtu za rok 1936 (zpr. t. 567).

105, 10. III. 1938; 17.

Interpelace:

v záležitosti zákazu zaměstnávati venkovské dělnictvo na stavbách prováděných v Praze (t. 170/2).

29, 28. IV. 1936; 5.

odpov. t. 236/8.

38, 23. VI. 1936; 4,

 

SCHARNAGL Georg

V. voleb. kraj

DCHS, SdP

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 7.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 4.

Po splynutí něm. křesť. soc. strany děln. se stranou sudetsko-německou vstoupil 24. III. 1938 do klubu sen. sudetsko-německé strany.

109, 29. III. 1938; 16.

Jeho mandát zanikl podle opatření stál. výb. č. 253/1938 Sb. z. dnem 30. X. 1938.

120, 17. XI. 1938; 7.

Návrh:

na poskytnutí mimořádné pomoci obci Svéráz a okolí, okres Český Krumlov, jež postiženy byly těžkým krupobitím (t. 21).

8, 5. XI. 1935; 6.

Řeč v rozpravě:

o programovém prohlášení předsedy vlády

3, 19. VI. 1935; 8, něm. 23.

o obraně státu (zpr. t. 190) a o novelisaci zákona na ochranu republiky (zpr. t. 188).

32, 12. V. 1936; 18, něm. 30.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro rok 1937 (zpr. t. 340).

53, 17 XII. 1936; 90, něm. 131.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu na rok 1938 (zpr. t. 585).

96, 16. XII. 1937; 8, něm. 66.

 

SCHMIDT Rudolf

III. voleb. kraj

SdP

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 7

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 5

Byl členem výb. im., parl. úsp. kom. (náhr.), soc. pol. a úst. práv.

Jeho mandát zanikl podle opatření stál. výb. č. 253/1938 Sb. z. dnem 30. X. 1938.

120, 17. XI. 1938; 7.

Návrhy:

na provedení bezodkladných pomocných opatření pro okresy Šluknov, Hanšpach a Dubá, živelní pohromou těžce poškozené (t. 214).

36, 16. VI. 1936; 3.

na provedení bezodkladných pomocných opatření pro obce v soudních okresech Úštěk a Litoměřice, živelní pohromou těžce poškozené (t. 501).

82, 22, VI. 1937; 3,

Návrh pozměňovací:

k t. 493.

86, 30. VI. 1937; 17.

Řeč v rozpravě:

o pojištění u báňských bratrských pokladen (zpr. t. 259).

42, 3. VII. 1936; 33, něm. 50.

o občanském zákoníku (t. 425).

68, 22. IV. 1937; 8, něm. 27.

o soudní příslušnosti, civilním řádu soudním a uvozovacím zákonu k těmto zákonům (t. 431).

70, 28. IV. 1937; 16, něm. 23.

o vojenském polním trestním řízení (zpr. t. 467).

78, 8. VI. 1937; 7, něm. 13.

o nejvyšším správním soudě (zpr. t. 468).

79, 9. VI. 1937; 14, něm. 19.

o novelisaci některých ustanovení veřejnonotářských řádů (zpr. t. 493).

86, 30. VI. 1937; 15, něm 22.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu na rok 1938 (zpr. t. 585).

94, 14 XII. 1937; 3, něm. 62.

Interpelace:

stran nepřípustných zásahů do svobodné kulturní činnosti sudetských Němců úředními zákazy starých rakouských a německých pochodů (t. 284/27).

43, 8. X. 1936; 11.

odpov. t. 375/2.

57, 10. II. 1937; 3.

stran používání českého slova "Praha" v pražském německém vysílání (t. 309/4).

48, 4, XI. 1936; 3.

odpov. t. 421/8.

66, 31. III. 1937; 6.

stran nezákonného rozpouštění důvěrných schůzí (t. 325/2).

49, 5. XII. 1936; 3.

odpov. t. 424/2.

66, 31. III. 1937; 6.

stran služebních přestupků železničního hlídače Josefa Hniličky ve Štětí (t. 499/3).

82, 22. VI. 1937; 3.

odpov. t. 562/6.

90, 30. XI. 1937; 5.

stran nesprávné odpovědi na interpelaci tisk 325/2 ze dne 9. října 1936 (t. 499/5).

82, 22. VI. 1937; 3.

odpov. t. 552/3.

89, 29. X. 1937; 5.

stran zákazu konání obžínkové slavnosti ve Štětí (t. 545/2).

89, 29. X. 1937; 5.

odpov. t. 641/1.

101, 3. III. 1938; 4.

stran obsazení místa listonoše v Sukoradech, okres Štětí, bez předchozího vypsání (t. 669/5).

111, 6. IV. 1938; 3.

odpov. t. 719/7.

120, 17. XI. 1938; 13.

stran pozastavení německého pozdravu a překročení služebních instrukcí orgánem tajné státní policie v Liberci (t. 716/3).

120, 17. XI. 1938; 13.

 

SCHÖSSER Karl

IV. voleb. kraj

SdP

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 7.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 5.

Byl členem výb. nár. hosp.

Jeho mandát zanikl podle opatření stál. výb. č. 253/1938 Sb. z. dnem 30. X. 1938.

120, 17. XI. 1938; 7.

Řeč v rozpravě:

o novelisaci některých právních ustanovení o poplatcích a jiných dávkách (zpr. t. 532).

87, 1. VII. 1937; 46, něm. 73.

Interpelace:

stran životu nebezpečných poměrů na železničních přejezdech (t. 284/9).

43, 8. X. 1936; 11.

odpov. t. 395/1.

59, 24. II. 1937; 3.

stran počtu československých státních občanů německé národnosti, zaměstnaných v oboru ministerstva veřejných prací (t. 364/6).

55, 21. I. 1937; 3.

odpov. t. 503/1.

84, 25. VI. 1937; 4.

stran bezohledného jednání četnictva ve Vyšším Brodě (t. 372/2).

57, 10. II. 1937; 3.

odpov. t. 477/2.

80, 15. VI. 1937; 3.

stran služebního poklesku orgánu četnické stanice v Manětíně, strážmistra Janoty v Manětíně (t. 417/10).

64, 9. III. 1937; 4.

odpov. t. 503/4.

84, 25. VI. 1937; 4.

stran urychlení trestního řízení proti bernímu úředníku Františku Řihákovi ve Žlutících, který německého říšského kancléře veřejně obviňoval ze zločinu (t. 418/1).

65, 11. III. 1937; 3.

odpov. t. 477/4.

80, 15. VI. 1937; 3,

stran nepřípustného verbování učitele Ladislava Hanuse v Novosedlech č. 13, okres Žlutice, pro návštěvu české školy (t. 427/2).

66, 31. III. 1937; 6.

odpov. t. 537/5.

89, 29. X. 1937; 5.

stran přehmatů četnictva ve Vyšším Brodě (t. 427/4).

66, 31. III. 1937; 6.

odpov. t. 537/6.

89, 29. X. 1937; 5.

stran nátlaku vykonávaného na Josefa Köhlera, kočího v Libkovicích č. 1, okres Žlutice, aby své děti posílal do české školy (t. 706/5).

120, 17. XI. 1938; 13.

stran nepřístojnosti u poštovního úřadu v Radnicích, okres Kadaň (t. 709/7).

120, 17. XI. 1938; 13.

Žádosti ve věcech imunity:

okres. s. v Jesenici

(přestupek zákona na ochranu cti č. 108/33 Sb. z.) (č. 2212).

26, 24. III. 1936; 4.

zpr. t. 179; zprav. V. Němeček.

31, 5. V. 1936; 3.

vydán; zprav. dr. O. Havelka.

34, 28. V. 1936; 12.

okres. soud v Chebu

(přestupek podle §§ 1, 2 a 3 a § 14, odst. 5 zákona o ochraně cti) (č. 2259).

29, 28. IV. 1936; 5.

zpr. t. 266; zprav. V. Němeček.

42, 3. VII. 1936; 41

vydán. 75, 20. V. 1937; 4.

 

SCHRAMMEL Emil

I. (VII.) voleb. kraj. Viz 47, 29. X. 1936; 4.

SdP, DNS.

Slib vykonal 47, 29. X. 1936; 5.

Volba verifikována 55, 21. I. 1937; 3.

Byl členem výb. ústav.-práv.

Stal se členem klubu sen. DNS 7. XI. 1938.

120, 17. XI. 1938; 11.

Nastoupil na místo zemřelého inž. Gustava Mayra.

Interpelace:

stran počtu čsl. státních občanů německé národnosti, zaměstnaných v oboru ministerstva pošt a telegrafů (t. 364/3).

55, 21. I. 1937; 3.

odpov. t. 503/1.

84, 25. VI. 1937; 4.

stran neoprávněného odepření výjezdu, který vyslovili orgánové pohraniční stráže v Břeclavi (t. 709/5).

120, 17. XI. 1938; 13.

 

SLADKÝ Václav

VII. voleb. kraj

ČNS, NJ

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 7.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 4.

Stal se členem klubu sen. NJ.

127, 15. XII. 1938; 3.

Zpravodajem:

kult. v.

o novelisaci § 23 zákona č. 62/1869 ř. z., jímž se ustanovují pravidla vyučování na školách obecných (zpr. t. 158).

28, 27. III. 1936; 9,

doslov 31.

 

SLÁMA Julius

VI. voleb. kraj

Ž, NJ

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 7.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 5.

Byl členem výb. ink., kult., stál. (náhr.) a zahr.

Stal se členem klubu sen. NJ.

127, 15. XII. 1938; 3.

Zpravodajem:

zahr. v.

o doplňkovém protokolu k dodatkové úmluvě k obchodní a plavební smlouvě s Itálií (zpr. t. 58).

29, 28. IV. 1936; 24.

zahr. v.

o dodatkovém protokolu k obchodní a plaveb ní úmluvě s Polskem (zpr. t. 381).

76, 2. VI. 1937; 6.

Řeč v rozpravě:

o výkladu min. zahr. dr. E. Beneše o mezinárodní situaci evropské a o válce italsko-habešské.

9, 6. XI. 1935; 5.

o stavebním ruchu (zpr. t. 161) a o prodloužení a doplnění zákonů týkajících se bytové péče (zpr. t. 162).

27, 26. III. 1936; 29.

o úhradových předlohách (zpr. t. 602, 605, 608, 609-617).

98, 20. XII. 1937; 21.

Interpelace:

stran předpisu všeobecné daně výdělkové obchodům s jednotkovými cenami (t. 673/2).

111, 6. IV. 1938; 3.

 

SOBOTA Jan, Dr.

II. voleb. kraj

L, NJ

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 7.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 4.

Byl členem výb. br., im., kult. a zahr.

Stal se členem klubu sen. NJ.

127, 15. XII. 1938; 3.

Návrh:

na poskytnutí neprodlené pomoci obyvatelstvu obce Slavíkov v politickém okresu náchodském a obcím Poříčí u Hronova a Horní Radechové, okr. Náchod, postiženým živelní pohromou (t. 472).

78, 8. VI. 1937; 3.

Řeč v rozpravě:

o novelisaci zákona o zřizování a vydržování veřejných měšť. škol, o docházce do nich a o jejich správě (zpr. t. 48).

12, 28. XI. 1935; 18.

o úpravě některých právních poměrů vysokoškolských asistentů (zpr. t. 229).

37, 17. VI. 1936; 27.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1937 (zpr. t. 340).

52, 16. XII. 1936; 22.

o úpravě platových poměrů školních inspektorů, jakož i školních inspektorů, ředitelů a učitelů národních škol přidělených školním úřadům (orgánům) (zpr. t. 442).

73, 12. V. 1937; 9.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu na rok 1938 (zpr. t. 585).

96, 16. XII. 1937; 35.

Žádost ve věcech imunity:

okres. s. v Hradci Král

(přestupek zákona o ochraně cti č. 108/33 Sb. z. (č. 3469).

43, 8. X. 1936; 13.

zpr. t. 401; zprav. F. Jakubec.

61, 2. III. 1937; 3.

nevydán. 78, 8. VI. 1937; 11.

 

SOUKUP František, Dr.

IV. voleb. kraj

ČSD, NSP

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 7.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 4.

Byl členem výb. stál.

Zvolen provisorně předsedou senátu a vykonal slib jako předseda.

1, 18. VI. 1935; 9.

Zvolen definitivně předsedou senátu.

8, 5. XI. 1935; 22.

Zpravodajem:

jako místopředseda stálého výboru o činnosti stál. výboru (zpr. t. 3).

1, 18. VI. 1935; 12.

jako I. místopředseda stálého výboru o činnosti stál. výboru.

Zpráva ústní.

121, 18. XI. 1938; 2.

Prohlášení:

v němž volá dodatečně k pořádku sen. Kreibicha a Mikulíčka za urážlivé výroky o říšském kancléři Hitlerovi, učiněné ve 107. schůzi.

108, 17. III. 1938;

Proslov:

po zvolení předsedou senátu.

1, 18. VI. 1935; 9.

po definitivním zvolení předsedou senátu.

8, 5. XI. 1935; 22.

v poslední předvánoční schůzi, v němž poukázal na zdárnou činnost členů NS, vzpomněl abdikace presidenta T. G. Masaryka a zvolení dr. E. Beneše presidentem.

16, 21. XII. 1935; 32.

o prvém výročí volby presidenta republiky dr. Beneše.

54, 18. XII. 1936; 62.

v poslední schůzi 5. zasedání.

87, 1. VII. 1937; 59.

v poslední předvánoční schůzi, v němž vzpomněl presidenta osvoboditele, návštěvy ministra Delbose a dvouletí presidentství dr. E. Beneše; poděkováním za vykonanou práci skončil přáním oddechu v době vánoční a novoroční.

99, 21. XII. 1937; 126.

v poslední schůzi v roce 20. výročí státu.

129, 17. XII. 1938; 11.

k návrhu, vzatému z denního pořadu, aby den 7. března byl prohlášen za každoroční státní svátek.

22, 26. II. 1935; 8.

soustrastný o tragickém utonutí 31 školních dítek v rozvodněné Dyji u Hustopeče a o živelní katastrofě na Novopacku.

34, 28. V. 1936; 3.

o návštěvě rumunského krále Carola II. a korunního prince Michala v Praze.

47, 29. X. 1936; 3.

smuteční nad důlním neštěstím v dolu "Ferdinand" v Chomli u Radnic dne 24. IV. 1937.

69, 27. IV. 1937; 3.

smuteční nad úmrtím posl. dr. Karla Kramáře.

76, 2. VI. 1937; 3.

smuteční nad úmrtím presidenta osvoboditele T. G. Masaryka.

88, 20. IX. 1937; 3.

díků za prohlášení min. předsedy dr. M. Hodži, připomínka předvečeru 88. narozenin T. G. Masaryka.

102, 4. III. 1938; 21.

Posmrtná vzpomínka:

předsedovi posl. sněmovny Bohumíru Bradáčovi.

7, 23. X. 1935; 3.

býv. sen. dr. Frant. Veselému.

7, 23. X. 1935; 5.

sen. Aloisi Ušákovi.

7, 23. X. 1935; 5.

anglickému králi Jiřímu V.

17, 28.1. 1936; 3.

sen. Janu Filipínskému.

43, 8. X. 1936; 2.

sen. Karlu W. Michlerovi.

43, 8. X. 1936; 3.

sen. inž. Gustavu Mayerovi.

43, 8. X. 1936; 4.

sen. Josefu Vranému.

66, 31. III. 1937; 3.

sen. inž. Eduardu Löhnertovi.

67, 20. IV. 1937; 3.

sen. dr. Ludevítu Labajovi.

67, 20. IV. 1937; 4.

odbor. přednostovi dr. Aloisi Trmalovi.

67, 20. IV. 1937; 4.

řediteli parlamentní zpravodajské služby min. radovi Martinu Pernicovi.

68, 22. IV. 1937; 2.

posl. dr. Karlu Kramářovi.

76, 2. VI. 1937; 3.

min. obchodu Jos. V. Najmanovi.

92, 6. XII. 1937; 4.

Františku Udržalovi, býv. předsedovi vlády.

114, 3. V. 1938; 3.

sen. Bohuši Kianičkovi.

120, 17. XI. 1938; 2.

sen. Janu Rýparovi.

120, 17. XI. 1938; 3.

sen. Josefu Reyzlerovi.

120, 17. XI. 1938; 3.

sen. Rudolfu Pánkovi.

120, 17. XI. 1938; 3.

sen. Františku Tomáškovi.

120, 17. XI. 1938; 4.

Odpovědi na dotazy:

K. Kreibicha stran udánlivého přistižení senátora na čes.-rakouských hranicích při podloudném vyvážení valut.

24, 10. III. 1936; 4.

J. Trnobranského stran dvojího hlasování v 24. schůzi o návrhu, aby ministr zahraničních věcí podal zprávu o zahraniční situaci, za předsednictví místopředsedy dr. O. Base.

25, 11. III. 1936; 3.

 

STEINER Gábor

XI. voleb. kraj

K

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 7.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 4.

Byl členem výb. ink. (II. náhr.) a techn. doprav.

Zbaven mandátu 28. XII. 1938 v důsledku rozpuštění komunistické strany.

Návrh:

na bezodkladné poskytnutí podpory rolníkům a zemědělským dělníkům postiženým krupobitím v okresech Želíz a Parkán (t. 489).

82, 22. VI. 1937; 3.

Řeč v rozpravě:

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1936 (zpr. t. 75).

15, 20. XII. 1935; 59, maď. 111.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1937 (zpr. t. 340).

53, 17. XII. 1936; 69, maď. 113.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu na rok 1938 (zpr. t. 585).

96, 16. XII. 1937; 25, maď. 71.

o propůjčení vnitrostátní účinnosti části III. úmluvy o celním kartelu s Maďarskem (zpr. t. 646).

110, 30 III. 1938; 7, maď 26.

Interpelace:

o poměrech zavládnuvších v urbariální obci Farkašdě (t. 455/9).

74, 10. V. 1937; 3.

odpov. t. 554/1.

89, 29. X. 1937; 5.

o škodách způsobených krupobitím a povodní v Nededě (t. 455/10).

74, 19. V. 1937; 3.

odpov. t. 554/2.

89, 29. X. 1937; 5.

o jednání člena sjednocených stran maďarských Ludvíka Srenkera, starosty v Dunajské Stredě, a policejního strážníka Hajduška v Dunajské Stredě (t. 497/1).

82, 22. VI. 1937; 3.

odpov. t. 551/10.

89, 29. X. 1937; 5.

o dělnících zaměstnaných při budování pohraniční obranné čáry (t. 545/14).

89, 29. X. 1937; 5.

odpov. t. 638/2.

101, 3. III. 1938; 4.

o prodeji spotřebního družstva, potažmo o obecních závěrečných účtech v Biskupicích (t. 629/1).

101, 3. III. 1938; 4.

odpov. t. 712/1.

120, 17. XI. 1938; 13.

Žádosti ve věcech imunity:

vrch. stát. zast. a kraj. s. v Košicích ze dne 30. XII. 1935 č. j. Nt V 94/35/3

(přečin podle §u 14, č. 5, přečin podle §u 18, č. 1 až 3 a zločin podle §u 15, č. 3 zákona č. 50/23 Sb. z.) (č. 1582).

17, 28. I. 1936; 7.

zpr. t. 125; zprav. dr. E. Bačínský.

22, 26. II. 1935; 3.

nevydán; zprav. dr. O. Havelka.

64, 9. III. 1937; 12.

vrch. stát. zast. v Bratislavě a kraj. s. v Komárně ze dne 23. V. 1937 č. Tk 311/34-58

(zločin násilí proti orgánům vrchnosti podle § 4, odst. 1, § 6 odst. 1 zák. čl. XI. z r. 1914 (č. 5687).

80, 15. VI. 1937; 3,

 

STELLWAG Karl

III. voleb. kraj

SdP

Slib vykonal 1, 18, VI. 1935; 8.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 5.

Byl členem výb. in. a ink.

Jeho mandát zanikl podle opatření stál. výb. č. 253/1938 Sb. z. dnem 30. X. 1938.

120, 17. XI. 1938; 7.

Řeč v rozpravě:

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1936 (zpr. t. 75.)

15, 20 XII. 1935; 68, něm. 117.

o podporách pro bývalé zaměstnance na velkém majetku pozemkovém (zpr. t. 168.)

28, 27. III. 1936; 6, něm. 36.

o prohlášení ministra financí o novelisaci zákona o přímých daních (zpr. t. 255).

41, 2. VII. 1936; 64, něm. 121.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1937 (zpr. t. 340).

52, 16. XII. 1936; 34, něm. 85.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu na rok 1938. (zpr. t. 585).

94, 14. XII. 1937; 59, něm. 87.

o stanovení rozpočtu na rok 1936 (zpr. t. 575). a o stát. závěrečném účtu za rok 1936 (zpr. t. 567).

101, 3. III. 1938; 23, něm. 32.

o zbraních a střelivu (zpr. t. 664).

112, 7. IV. 1938; 10, něm. 33.

Interpelace:

stran jednojazyčně českých evidenčních lístků pro německé zemědělce (t. 363/10).

55, 21. I. 1937; 3.

odpov. t. 424/6.

66, 31. III. 1937; 6.

stran nezákonitého příkazu okresního úřadu v Německém Jablonném (t. 459/3).

76, 2. VI. 1937; 5.

odpov. t. 549/8.

89, 29. X. 1987; 5.

 

STODOLA Kornel

X. voleb. kraj

REP, źud.

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 8.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 3.

Byl členem výb. rozp.

Stal se členem klubu sen. Slov. Hlinkovy žudové strany, oznámeno dopisem ze dne 15. XII. 1938.

Řeč v rozpravě:

o programovém prohlášení předsedy vlády.

4, 24. VI. 1935; 11.

o výkladu min. zahr. dr. E. Beneše o mezinárodní situaci evropské a o válce italsko-habešské.

9, 6. XI. 1935; 43.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1937 (zpr. t. 340).

52, 16. XII. 1936; 57.

o železničním zákonu (zpr. t. 445).

71, 29. IV. 1937; 26.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu na rok 1938 (zpr. t. 585).

95, 15. XII. 1937; 45.

o stanovení rozpočtu na rok 1936 (zpr. t. 575) a o stát. závěrečném účtu za rok 1936 (zpr. t. 567).

100, 23. II. 1938; 11.

o zatímním vedení státního hospodářství Československé republiky (zpr. t. 756).

129, 17. XII. 1938; 6.

Interpelace:

ohledně postavení silnice Štrbské Pleso - Popradské Pleso (t. 557/7).

90, 30. XI. 1937; 5.

 

STRŽIL Josef

II. voleb. kraj

REP, NJ

Nastoupil místo resignovavšího Františka Udržala.

Slib vykonal 92, 6. XII. 1937; 6.

Volba verifikována 120, 17. XI. 1938; 11.

Byl členem výb. rozp.

Stal se členem klubu sen. NJ.

127, 15. XII. 1938; 3.

 

SVOBODA Josef

I. voleb. kraj

K

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 8.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 4.

Byl členem výb. in.

Zbaven mandátu 28. XII. 1938 v důsledku rozpuštění komunistické strany.

Návrhy:

na poskytnutí okamžité pomoci živelní pohromou postiženým domkářům a malým rolníkům v okresích: Dolní Královice, Vlašim, Příbram a Praha - venkov (t. 19).

8, 5. XI. 1935; 6.

na poskytnutí okamžité pomoci obyvatelům v Kostelci n. Č. L. a okolí, postiženým živelní katastrofou (t. 729).

120, 17. XI. 1938; 13.

Návrh pozměňovací:

k t. 621.

99, 21. XII. 1937; 121.

Prohlášení:

při rozpravě

o vládním prohlášení min. předsedy (uvádí se kterými částmi vládního prohlášení klub komun. souhlasí a v čem má výhrady; oznamuje, že klub se zdrží hlasování).

104, 9. III. 1938; 34.

Řeč v rozpravě:

o úpravě státního příplatku k podpoře nezaměstnaných (zpr. t. 621).

99, 21. XII. 1937; 114

o stanovení rozpočtu na rok 1936 (zpr. t. 575) a o stát. závěrečném účtu za rok 1936 (zpr. t. 567).

108, 17. III. 1938; 4.

Interpelace:

o pronikavém zásahu berního úřadu v Berouně do samosprávných práv obce Počáple u Berouna (t. 114/1).

22, 26. II. 1935; 3.

odpov. t. 270.

43, 8. X. 1936; 11.

o neobjektivním postupu pana okresního hejtmana v K. Hoře (t. 237/1).

38, 23. VI. 1936; 4.

odpov. t. 290/3.

45, 20. X. 1936; 3.

o stranickém postupu okresních úřadů v Kutné Hoře, Č. Brodě, Brandýse n. L., Sedlčanech a v Čáslavi (t. 354/3).

54, 18. XII. 1936; 4.

odpov. t. 434/2.

72, 11. V. 1937; 3.

o svévolném postupu okresního hejtmana (dr. Kladívka) v Kutné Hoře (t. 444/1).

72, 11. V. 1937; 3.

odpov. t. 547/8.

89, 29. X. 1937; 5.

o surovém a protizákonném nakládání s vyšetřovanými občany velitelem četnické stanice v Radimi, strážmistrem Čihákem (t. 637/4).

101, 3. III. 1938; 4.

odpov. t. 721/2.

120, 17. XI. 1938; 13.

o nezákonném a protiprávním jednání četnického podporučíka p. Cinka z Kolína n. Labem (t. 715/2).

120, 17. XI. 1938; 13.

 

SZILASSY Béla, Dr.

XI. voleb. kraj

MS (MN)

Nastoupil na místo resignovavšího dra Józsefa Törköly.

Slib vykonal 65, 11. III. 1937; 3.

Volba verifikována 87, 1. VII. 1937; 4.

Byl členem výb. zahr.

Jeho mandát zanikl podle opatření stál. výb. č. 253/1938 Sb. z. dnem 30. X. 1938.

120, 17. XI. 1938; 7.

Návrh:

na změnu berního zákona (t. 708).

120, 17. XI. 1938; 13.

Řeč v rozpravě:

o stát. rozpočtu a fin. zákonu na rok 1938 (zpr. t. 585).

96, 16. XII. 1937; 56, maď. 78.

Interpelace:

o některých chorobných zjevech při vývozu ječmene a sladu a o jejich nápravě (t. 623/5).

100, 23. II. 1938; 3

o užívání názvů měst v radiovém vysílání maďarském v Bratislavě (t. 690/1).

114, 3. V. 1938; 6.

o užívání maďarské trikolory (t. 690/2).

114, 3. V. 1938; 6.

o protizákonném jednání okresního úřadu ve Feledinci stran vydání cestovního pasu (t. 715/1).

120, 17. XI. 1938; 13.

 

ŠELMEC ADOLF

XI. voleb. kraj

REP, źud.

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 8.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 3.

Byl členem výb. in., rozp., techn. doprav. a zahr.

Stal se členem klubu sen. Slov. Hlinkovy žudové strany.

128, 16. XII. 1938; 7.

Návrhy:

aby se poskytla státní pomoc rolnickému obyvatelstvu okresů celého jihoslovenského pásma a říčních údolních nížin, kde byly velké živelní katastrofy (t. 238).

38, 23. VI. 1936; 4.

na vybudování ochranných hrází na levém břehu řeky Latorice (t. 433).

67, 20. IV. 1937; 6.

Návrh resoluční:

k t. 191.

84, 25. VI. 1937; 26.

Zpravodajem:

rozp. v.

o zřízení vysoké školy technické v Košicích (zpr. t. 491).

84, 25. VI. 1937; 9.

zahr. v.

o obchodní dohodě s Argentinou (zpr. t. 512).

89, 29. X. 1937; 9.

techn.-doprav. v.

o převzetí akcií Čs. akciové plavební společnosti Dunajské v Bratislavě od zúčastněných bank (zpr. t. 576).

108, 17. III. 1938; 28.

zahr. v.

o obchodní smlouvě s Maďarskem (zpr. t. 654).

109, 29. III. 1938; 6.

doslov 11.

zahr. v.

o úmluvě o úpravě pohraničního styku s Maďarskem (zpr. t. 655).

109, 29. III. 1938; 11.

zahr. v.

o úpravě technicko-hospodářských otázek na československo maďarském hraničním úseku Dunaje a na hraničním úseku Tisy pod ústím Sámoše (zpr. t. 652).

110, 30. III. 1938; 17.

zahr. v.

o obchodní dohodě s republikou Kolumbií (zpr. t. 513).

114, 3. V. 1938; 10.

Řeč v rozpravě:

o výkladu min. zahr. dr. E. Beneše o mezinárodní situaci evropské a o válce italsko-habešské.

10, 7. XI. 1935; 19.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro rok 1936 (zpr. t. 75).

15, 20. XII. 1935; 57.

o obraně státu (zpr. t. 190).

33, 13. V. 1936; 58.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro rok 1937 (zpr. t. 340).

53, 17. XII. 1936; 44.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu na rok 1938 (zpr. t. 585).

96, 16. XII. 1937; 22.

o některých opatřeních k zjednání vzájemného souladu mezi veřejnými knihami, pozemkovým katastrem a skutečnou držbou v zemích Slovenské a Podkarpatoruské (zpr. t. 492).

110, 30. III. 1938; 18.

 

ŠMERAL BOHUMÍR, Dr.

IV. voleb. kraj

K

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 8.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 4.

Byl členem výb. stál., úst.-práv. a zahr.

Zbaven mandátu 28. XII. 1938 v důsledku rozpuštění komunistické strany.

Návrh pozměňovací:

k t. 190.

33, 13. V. 1936; 86-89.

Návrh resoluční:

k t. 190.

33, 13. V. 1936; 89.

Řeč v rozpravě:

o programovém prohlášení předsedy vlády.

4, 24. VI. 1935; 7.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro rok 1936 (zpr. t. 75).

14, 19. XII. 1935; 11.

o obraně státu (zpr. t. 190).

32, 12. V. 1936; 18.

 

ŠOLC Antonín

III. voleb. kraj

ČNS, mk.

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 8.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 4.

Byl členem výb. br., im. a živn.-obch.

Přípisem ze dne 13. XII. 1938 oznámil, že se sen. F. Šťastným vytvořili po rozchodu svého klubu v senátě nezávislou skupinu českých národních socialistů.

126, 14. XII. 1938; 6.

Návrh:

na poskytnutí státní podpory poškozeným ohromnou živelní katastrofou okresu novopackého a části okresu jičínského (t. 213).

36, 16. VI. 1936; 3.

Zpravodajem:

im. v. zpr. t. 130 (im. dr. A. Kloudy, zpr. t. 131 (im. J. Pichla), zpr. t. 132. (im. V Klofáče), zpr. t. 133 (im. E. Špatného).

25, 11. III. 1936; 4.

im. v. zpr. t. 180 (im. O. Javornického)

45, 20. X. 1936; 13.

im. v. zpr. t. 342 (im. dr. L. Labaje)

60, 25. II. 1937; 4.

im. v. zpr. t. 391 (im. J. Wenderlicha).

77, 3. VI. 1937; 4.

br. v.

o nové úpravě věkové meze pro překládání vojenských soudců do výslužby (zpr. t. 516).

84, 25. VI. 1937; 45.

br. v.

o branné výchově (zpr. t. 530).

87, 1. VII. 1937; 4.

doslov 22.

živn. v.

o prodloužení platnosti hromadných smluv pracovních (zpr. t. 619).

99, 21. XII. 1937; 99.

Řeč v rozpravě:

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro rok 1937 (zpr. t. 340).

52, 16. XII. 1936; 10.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu na rok 1938 (zpr. t. 585).

95, 15. XII. 1937; 6.

 

ŠPATNÝ Emil

I. voleb. kraj

ČNS

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 8.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 4.

Byl členem výb. br. a stál. (náhr.).

Zemřel 9. III. 1937.

64, 9. III. 1937; 3.

Místo něho nastoupil Rudolf Pánek.

Zpravodajem:

br. v.

o civilních hlídačích vojenské správy (zpr. t. 100).

19, 4. II. 1936; 4.

Interpelace:

v záležitosti srážek z výplaty smluvních cen za dodávky textilního zboží pro veřejné úřady, podniky, ústavy, fondy a zařízení, zavedené vládními nařízeními č. 99/33 a č. 3/34 Sb. z. (t. 404/1).

61, 2. III. 1937; 3.

odpov. t. 547/1.

89, 29. X. 1937; 5.

Žádost ve věcech imunity:

kraj. s. trest. v Praze

(přečin podle zákona na ochranu cti) (č. 710).

8, 5. XI. 1935; 8.

zpr. t. 133; zprav. A. Šolc.

23, 5. III. 1936; 4.

nevydán 25, 11. III. 1936; 4.

 

ŠTĚPÁNEK Anton, Dr.

VIII. voleb. kraj

REP, źud.

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 8.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 3.

Byl členem výb. kult. a zahr.

Stal se členem klubu sen. Slov. Hlinkovy žudové strany.

128, 16. XII. 1938; 7.

Zpravodajem:

zahr. v.

o dohodě s Rakouskem o celním projednávání módních publikací (zpr. t. 48).

18, 29. I. 1936; 8.

kult. v.

o úpravě některých právních poměrů vysokoškolských asistentů (zpr. t. 229).

37, 17. VI. 1936; 18. doslov 29.

zahr. v.

o dodatkovém ujednání k obchodní a plavební smlouvě s Rumunskem (zpr. t. 205).

39, 30. VI. 1936; 5.

zahr. v.

o úpravě státních hranic s Německem (zpr. t. 261).

42, 3. VII. 1936; 39.

zahr. v.

o obchodní dohodě s republikou Guatemalskou (zpr. t. 337).

62, 3. III. 1937; 4.

zahr. v.

o dodatkové úmluvě k obchodní dohodě s Rakouskem (zpr. t. 380).

66, 31. III. 1937; 9.

Prohlášení:

jménem koalovaných stran, jímž odmítá pro hlášení dr. Budaye, dr. Turchányiho a Pfrognera za rozpravy o propůjčení vnitrostátní účinnosti části III. úmluvy o celním kartelu s Maďarskem (zpr. t. 646).

110, 30. III. 1938; 3.

Řeč v rozpravě:

o výkladu min. zahr. dr. E. Beneše o mezinárodní situaci evropské a o válce italsko-habešské.

9, 6. XI. 1935; 35.

o novelisaci zákona o zřizování a vydržování veřejných měšť. škol, o docházce do nich a o jejich správě (zpr. t. 43).

12, 28. XI. 1935; 7.

o obraně státu (zpr. t. 190).

33, 13. V. 1936; 61.

o ochraně a obraně proti leteckým útokům (zpr. t. 681).

113, 8. IV. 1938; 22.

 

ŠŤASTNÝ Ferdinand

I. voleb. kraj

ČNS, mk

Nastoupil místo zemřelého Rudolfa Pánka.

Slib vykonal 120, 17. XI. 1938; 6.

Přípisem ze dne 13. XII. 1938 oznámil, že po rozchodu svého klubu vytvořili v senátě se sen. A. Šolcem nezávislou skupinu českých národních socialistů.

126, 14. XII. 1938; 6.Přihlásit/registrovat se do ISP