Sobota 2. listopadu 1918

Poslanecká sněmovna N. S. R. Č. 1935.

IV. volební období. 2. zasedání.

100.

Zpráva

výboru imunitního
k oznámení poslance W. Zierhuta podle § 51 j. r.

o urážce poslanci dr Neuwirthem a inž. Künzlem v 5. plenární schůzi
poslanecké sněmovny dne 25. června 1935.

Výbor imunitní projednal toto oznámení
ve své schůzi, konané dne 31. října 1935 a
usnesl se navrhnouti poslanecké sněmovně
toto usnesení:

Poslancům dr. Neuwirthovi a inž. Künz-
lovi udílí poslanecká sněmovna veřejnou
důtku podle odst. 2. § 51 j. ř.

V Praze, dne 31. října 1935.

Dubický v. r.,

předseda.

Dr. Neuman v. r.,
zpravodaj.

Státní tiskárna v Praze. - 4948-35


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP