Sobota 2. listopadu 1918

Poslanecká sněmovna N. S. R. Č. 1935.

IV. volební období 1. zasedání.

55.

Návrh

poslance Jana Sedláčka a druhů

na rychlou výpomoc obci Malé Hradisko (osada Skřivánkov) na Drahanské vysočině

v okrese prostějovském, která byla stížená katastrofálním požárem, jakož i na

poskytnutí vydatné pomoci občanům, postiženým požárem.

Horská obec Malé Hradisko (osada Skři-
vánkov) na Drahanské vysočině v okrese
prostějovském byla postižena v noci na den
19. června 1935 katastrofálním požárem,

který strávil 23 domů a 29 rodin zbavil pří-
střeší, škodu možno odhadnouti asi na půl
milionu Kč a tato škoda je jen z nepatrné
části kryta pojištěním.

Podepsaní navrhují:

1. Aby vláda okamžitě nařídila vyšetření
škod a poskytnutí podpory postiženým ze
státních prostředků k tomu účelu určených.

2. Aby vláda nařídila ministerstvu vnitra
vyslání odborníka, který by vypracoval plán
výstavby vyhořelé obce, aby v budoucnu
škody podobného rázu byly omezeny na nej-
menší míru. Obec je chudá, nemůže si zapla-
titi náklady s plánem spojené.

3. Aby vláda nařídila ministerstvu sociální
péče poskytnutí příspěvku v rámci produk-
tivní péče o nezaměstnané na odklizení spá-
leniště a vybudování nových obydlí a úpravu
prostranství.

Žádosti ad 2. a 3. byly příslušným mini-
sterstvům přímo zaslány.

Úhrada navržena z příslušných položek roz-
počtových, k tomuto účelu určených, dále
z položek ministerstva vnitra (případně zem-
ského úřadu) a z položek ministerstva sociální
péče, určených na produktivní péči o neza-
městnané.


Návrh tento budiž přikázán výborům iniciativnímu, rozpočto-
vému a sociálně-politickému, případně zemědělskému.

V Praze, dne 26. června 1935.

Jan Sedláček,

inž. Protuš, Holeček, Chmelík, Ivák, Špaček, dr Fencik, dr Branžovský, Gajda, Smetánka,
dr Štůla, dr Domin, inž. Schwarz, dr Dominik, Ježek, inž. dr Toušek, Kut, dr Rašín,

Knebort, Trnka, Zvoníček, dr Novotný.

Státní tiskárna v Praze - 3189-85.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP