Sobota 2. listopadu 1918

Poslanecká sněmovna N. S. R. Č. 1935.

IV. volební období 1,

43.

Návrh

poslancov Kosíka, Valto, Širokého a súdruhov

na poskytnutie rýchlej pomoci rolnickému žudu okresu Bardejov na Slovensku,
ktorému bola živelnou pohromou (žadovcom) zničená celá úroda a mnohým boly

poškodené príbytky.

Podpísaní navrhujú, aby sa poslanecká snemovňa usniesla takto:

Vláde sa ukladá, aby ve prospech po-
škodených previedla ihned tieto opatrenia:

1. okamžité vyposlanie komise pre zjiš-
tenie škody;

2. nech vláda okamžite poskytne poško-
deným životné potreby, jako aj krmivo
pre dobytok;

3. škoda doteraz zistená obnáša 7 milió-
nov Kč.

Vláde sa navrhuje, aby plný tento obnos
bol menovaným poskytnutý z položky pre
»živelné pohromy«.

Odôvodnenie.

Dňa 13. júna t. r. prelomila sa búrka nad
okresom Bardejov a úplne zničila úrodu
v obciach Braniskovce, Singlor, Tričovce,
Stefanovce, Bortatovce, Hermanovce, Do-
latice. Chnín. Nová Ves. Svidník, Lažany.

Týmto obciam, ktoré sú chudobné hor-
ské obce, bola úplne zničená úroda tak, že
dnes stoja obyvatelia hore menovaných
obcí úplne bez živobytia, jak pre svoje ro-
diny, tak aj pre dobytok.

Prevedením tohoto návrhu sa poverujú ministri zemedelství, sociálnej
pečlivosti a financií.

V Prahe dňa 18. júna 1935.

Kosik, Vallo, Široký,

Zápotocký, Schmidke, Vodička, Török, Beuer, Dvořák, Machačová, Krosnář, Kli-
ment, B. Köhler, Šliwka, Klíma, Nepomucký, Hodinová-Spurná, Šverma, Kopřiva,

Slanský, dr. Clementis.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP