Sobota 2. listopadu 1918

Poslanecká sněmovna N. S. R. Č. 1935.

IV. volební období. 1. zasedání.

32.
Návrh

poslance Roberta Kleina a soudr.
na poskytnutí pomoci postiženým požárem v obci Habry, okres Čáslav.

Dne 11. června t. r. o 13. hod. vypukl
v Habrech požár, který zachvátil několik hos-
podářských i obytných stavení, při čemž na-
mnoze bylo zničeno veškeré bytové zařízení,
šatstvo, prádlo, takže někteří postižení neza-
chránili vůbec ničeho.

Podle odhadnutí četnictva v Habrech činí
celková škoda Kč 278. 880- a jest kryta jen
nepatrné pojištěním. U některých postižených
jsou pojistky tak nepatrné, že nebude za pe-
níze pojišťovnou vyplacené možno opatřiti ani
čtvrtinu stavebního nákladu.

Podle četnického zjištění poškozeni byli:

Bárta Jan, čp. 245 - škoda mimo shoře-
lých budov činí Kč 4. 000'-.

Lustig Karel, čp. 119 - budova poškozena.
Majitel zde sice nebydlí, avšak odhaduje
škodu na Kč 25. 000'-. Bydlí zde však nájem-
níci, kteří utrpěli velkou škodu a to: M. Jam-
borová Kč 7. 000'-, rodina Pazderková
Kč 5. 000'-.

Fousek Josef utrpěl škodu Kč 25. 000'-.

Holoubek Ant., čp. 118, utrpěl škodu
20. 000'-.

Hauptmanová Marie, čp. 96, utrpěla škodu
vedle shořelé střechy Kč 8. 300'-.

Příbramský Frant., čp. 117, utrpěl škodu
Kč 37. 000'-.

Malina Karel, čp. 109, odhaduje škodu na
Kč 30. 000'-.

Černík František, čp. 235, má škodu
Kč 20. 000-.

Dušátko Alois, čp. 262, škoda činí
Kč 20. 000-.

Kroužková Barbora, čp. 105, utrpěla škodu
Kč 14. 000-. Tato nebyla vůbec pojištěna.

Venhauer František, čp. 264, postižený
utrpěl škodu Kč 24. 000-.

Krajina Josef, čp. 270, má škodu ve výši
Kč 21. 000-.

Podepsaní navrhují:

Aby proveden byl okr. úřadem soupis všech
škod,

aby byla neprodleně postiženým poskytnuta
finanční pomoc, dále aby byly poskytnuty da-
ňové úlevy, zastaveny exekuce a povoleno bez-
úročné poshovění placení daní.

V Praze, dne 19. června 1935.

Klein,

Jaša, Srba, Bečko, Dlouhý, Jurnečková-Vorlová, Benda, Pik, dr Mareš, Polach, R. Chalupa,
Laušman, Kopasz, Schulcz, Ešner, Tayerle, Němec, Brožík, J. Kučera, Révay, Hladký, dr.

Markovič, Vaverka, Nový, Stivín.

Statni tiskárna v Praze - 3083-35


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP