Sobota 2. listopadu 1918

Poslanecká sněmovna N. S. R. Č. 1935.

IV. volební období. 1. zasedání.

31

Návrh

poslance Roberta Kleina a soudr.
na poskytnutí pomoci postiženým požárem v obci Tisu, okr. Čáslav.

V pondělí dne 10. června t. r. vypukl
o 1/2 2. hod. noční v obci Tis požár, který
zničil několik obytných a hospodářských
stavení, při čemž namnoze bylo úplně zni-
čeno veškeré bytové i hospodářské zařízení.

Podle relace četnictva činí škoda Kč
335. 000. -, která bude jistě větší, škoda

jest jen částečně kryta pojištěním. U ně-
kterých postižených jsou pojistky tak ne-
patrné, že nebude za peníze pojišťovnou
vyplacené možno opatřiti ani čtvrtinu ná-
kladů na postavení nových budov a zakou-
pení hospodářského nářadí.

Podle četnického zjištění poškozeni byli:

Menoušek Josef, čp. 5, utrpěl škodu .......

...... Kč

45. 000.

Doležal Josef, čp. 6, utrpěl škodu ........

...... Kč

115. 000.

Vosyka Ant., čp. 7, utrpěl škodu ........

...... Kč

23. 000.

Benák Josef, čp. 8, utrpěl škodu ........

...... Kč

17. 000.

Pazderková Marie, čp. 9, utrpěla škodu ......

...... Kč

19. 000.

Sýkora Jan, čp. 10, utrpěl škodu ........

...... Kč

19. 000.

Bárta Josef, čp. 51, utrpěl škodu ........

...... Kč

35. 000.

Roček Josef, čp. 52, utrpěl škodu ........

...... Kč

40. 000.

Krajíček Jan, čp. 56, utrpěl škodu .......

...... Kč

10. 000.

Žák Frant., utrpěl škodu ...........

...... Kč

17. 500.

Červený Václav, čp. 64, utrpěl škodu ......

...... Kč

8. 200.

Benák Ant., čp. 64, utrpěl škodu ........

...... Kč

1. 700.

Bárta Ant., čp. 68, utrpěl škodu ........

...... Kč

50. 000.

Podepsaní navrhují:

1. aby proveden byl okresním úřadem
přesný soupis způsobených škod,

2. aby byla neprodleně postiženým po-
skytnuta finanční pomoc,

3. aby byly poskytnuty daňové úlevy všem
postiženým,

4. zastaveny exekuce a povoleno bezúročné
poshovění placení daní.

V Praze, dne 19. června 1935.

Klein,

Srba, Brožík, R. Chalupa, Jaša, dr. Mareš, Polach, Dlouhý, Bečko, dr. Markovič, Ešner,

Benda, Němec, Schulcz, Pik, Vaverka, Stivín, Jurnečková-Vorlová, Révay, Nový,

Hladký, Tayerle, Jar. Kučera, Laušman.

Státní tiskárna v Praze. - 8082-35.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP