Sobota 2. listopadu 1918

Poslanecká sněmovna N. S. R. Č. 1935.

IV. volební období. 1. zasedání.

30.

Návrh

poslance Luďka Pika, Fr. Nového a soudruhů

na zrušení kolkovného při žádostech nezaměstnaných o místa ve službách

veřejných.

Za panující hospodářské krise a nezaměst-
nanosti přihlašují se o vypsaná veřejná místa
úřednická a zřízenecká četní nezaměstnaní.
Mnozí 2 nich opatřují si velmi těžce potřebný
peníz na předepsané kolky a opakujíce své žá-
dosti po bezvýsledných prosbách dřívějších,
jsou nesmírně zatěžováni, ba donucováni

k prodeji posledních svých svršků. Aby neza-
městnaným bylo umožněno ucházeti se o vy-
psaná veřejná místa a vůbec podávání žádostí
k veřejným korporacím o zaměstnání, jest
žádoucno, aby tato cesta byla jim otevření
osvobozením od kolkovného.

Podepsaní proto navrhují:
Poslanecká sněmovno račiž se usnésti:

Vláda se žádá, aby buď cestou administra-
tivní nebo novelou zákona osvobodila žádostí
nezaměstnaných o veřejná místa od kolkov-
ného.

úhrada budiž vzata z dotací podpor pro
nezaměstnané.

V Praze, dne 18. června 1935.

Pik, Nový,

Jurnečková-Vorlová, Révay, Polach, Srba, Bečko, dr. Mareš, Hladký, F. Kučera, Remeš,
A. Langer, Vaverka, dr. Markovič, Kopasz, J. Kučera, Ešner, R. Chalupa, Tayerle, Benda,

Němec, Dlouhý, Klein, Tymeš, Stivín.

Státní tiskárna v Praze - 3081-35


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP