Sobota 2. listopadu 1918

Poslanecká sněmovna N. S. R. Č. 1935.

IV. volební období. 1. zasedání.

29.
Návrh

poslance V. Jaši a soudr.
na poskytnutí pomoci postiženým živelní pohromou v obcích okresu Břeclav.

Dne 5. června t. r. postiženy byly obce
okresu Břeclav, a to Mor. Nová Ves, Hloho-
vec, Lantšdorf, Chorvatská Nová Ves, Tvrdo-
nice, Týnec, velkým krupobitím.

Kroupy zničily v některých výše uvedených
obcích úplně obilí, řepu a z velké části vinice.

V důsledku úplného zničení osiva a vinic
podepsaní navrhují:

1. aby byl proveden okamžitě soupis veške-
rých škod,

2. aby poškozenému obyvatelstvu bylo ne-
prodleně dáno náhradní osivo a to buď
zdarma nebo za nejnižší ceny, poněvadž vět-
šina postižených je úplně ožebračena,

3. aby všem postiženým byla poskytnuta
finanční pomoc,

4. aby byly poskytnuty daňové úlevy, za-
staveny exekuce, povoleno bezúročné posho-
vění dlužných daní.

V Praze, dne 19. června 1935.

Jaša,

Polach, Schulcz, Bečko, Tayerle, Benda, Jurnečková-Vorlová, Langer Al, Pik, Kopasz,
Kučera F., Vaverka, Dlouhý, Němec, Klein, Ešner, Nový, dr. Markovič, Hladký, Jar. Kučera,

dr. Mareš, Stivín, Srba.

Státní tiskárna v Praze. - 3080-35.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP