Sobota 2. listopadu 1918

Poslanecká sněmovna N. S. R. Č. 1935.

IV. volební období. 1. zasedání.

25.

Návrh

poslanců Josefa Tykala, Jos. Davida a druhů,

na poskytnutí rychlé pomoci zemědělcům postiženým krupobitím v obcích
Obříství, Byškovice, Horňátky, Libyši, Kopec v okrese mělnickém.

V úterý dne 11. června odpoledne se
snesla veliká bouře spojená s krupobi-
tím, nad obcemi Obříství, Byškovice, Hor-
ňátky, Libyš, Kopec a Kajelice, tako-
vým způsobem, že v některých částech
jest veškerá úroda zničena na plných sto
procent. Celý ten kraj byl v půlhodině
proměněn v úplnou poušť. Zničena byla
nejen úroda na polích, ale také veškeré
stromoví. I polní zvěř stala se obětí krup,
které ještě druhého dne bylo viděti.

Podepsaní žádají vládu, aby se dostalo

postiženým zemědělcům okamžité pod-
pory, alby mohli novým osetím aspoň
ještě vypěstovati píci pro dobytek a tak
aspoň aby částečně mohli udržeti své
ohrožené hospodárství.

Jest také velmi nutno, aby postiženým
zemědělcům byly odepsány veškeré da-
ně za rok 1935 a aby tak byli zbaveni
starostí s placením daní.

Návrh budiž přikázán k projednání
výboru iniciativnímu, rozpočtovému,
zemědělskému a sociálně politickému.

V Praze, dne 18. června 1935.

Tykal, David,

dr. Neuman, Hatina, Bátková, Jenšovský, dr. Moudrý, Polívka, dr. Kozák, Lanc,

Langr Fr., Richter Ferd., Mikuláš, Stejskal, Netolický, Zeminová, Fiala, dr. Patejdl,

Uhlíř, Babek, Tučný, Bergmann, dr. Stránský, Tichý.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP