Sobota 2. listopadu 1918

Poslanecká sněmovna N. S. R. Č. 1935.

IV. volební období. 1. zasedání.

9.

Návrh

poslanců Jar. Hladkého, Franl. Němce a soudruhů

na poskytnutí pomocí postiženým živelní pohromou v okresích Slaný, Kralupy, Vel-
vary, Roudnice, Libochovice a Lovosice.

V úterý 11. června U r. postiženy byly
části uvedených okresů krupobitím a pří-
valem vod. Kroupy zničily v některých ob-
cích úplně obilí i okopaniny, jinde přívaly
vod odnesly prsť, zničily komunikace, plo-
ty, zahrady a ovocné stromy.

Nejvíce postiženy byly obce:

Z okresu Slaný: Knovíz, Podlešín, Oslu-
chov, Zvoleňoves.

Z okresu Velvary a Kralupy: V. Bučina,
Chržín, Nelahozeves, Velvary, Všestudy,
Nová Ves, Uhy.

Z okresu libochovického a roudnického:
Kostelec, Evaň, Lkán, Vojničky, Radověsi-
ce, Klenec, Nížebohy, Vesce.

Z okresu Lovosice: Děčany, Dřemčice,
Chrášfany, Třebivlice.

Podepsaní navrhují:

Aby byl okamžitě proveden podrobný
soupis všech škod. Aby poškozenému oby-
vatelstvu bylo neprodleně dáno náhradní
osivo, pokud to může během vegetačního
období vyzráti. Aby chudému obyvatelstvu
dostalo se přídělu obilí, finanční podpory
a také odpisu daní, které poškození nebu-
dou moci zaplatiti. Obcím budiž poskytnu-
ta pomoc, aby zničené komunikace mohly
uvésti do pořádku.

V Praze dne 18. června 1935.

Hladký, Němec,

dr. Mareš, Pik, Dlouhý, Jurnečková-Vorlová, Nový, Benda, Tayerle, dr. Macek,
Bečko, Kopasz, Langer Alois, Polach, Vaverka, dr. Goldstein, Brožík, Jaša, Ešner,

Tymeš, Laušman, Neumeister.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP