Digitální knihovna

Národní shromáždění republiky Československé
1935 - 1938

Poslanecká sněmovnaTisky

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15  

č. 1401Návrh poslanca Jozefa Siváka na poskytnutie rýchlej pomoci občanom obce Lomnica (okres prievidzský), postihnutým živelnou pohromou
č. 1402Návrh poslanca Jozefa Siváka na poskytnutie rýchlej pomoci občanom obce Nevidzany (okres prievidzský), postihnutým živelnou pohromou
č. 1403Návrh poslanca Antona Šaláta na poskytnutie mimoriadnej podpory požiarom poškodeným občanom v Senohrade (okres Krupina)
č. 1404Návrh posl. Rudolfa Berana, Antonína Hampla, dr Josefa Patejdla, Josefa Šamalíka, Jana Pekárka a dr Karla Domina na pomoc postiženým živelními pohromami v roce 1938
č. 1405Interpelace
č. 1406Odpovědi na interpelace
č. 1407Návrh poslanců dr I. Pješčaka a A. Bródyho na udělení podpory zemědělcům v obcích Vežký Ruskov v okrese trebišovském a Miková v okrese medzilaboreckém, kteří byli postiženi krupobitím
č. 1408Návrh poslanců Synka a Schenka na vydání vládního nařízení, kterým se prodlužuje a rozšiřuje zákon na ochranu nájemníků na všechny nájemníky v ohroženém území sudetskoněmecké oblasti dle § 6 zák. ze dne 26. března 1936 č. 66 Sb. z. a n.
č. 1409Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění k projevu souhlasu doplnění čl. 6 obchodní smlouvy československo-australské, podepsané v Canberra dne 3. srpna 1936 a v Praze dne 19. srpna 1936, notami, vyměněnými v Sydney dne 13. dubna 1938
č. 1410(Netištěno)
č. 1411Vládní návrh zákona, kterým se doplňuje zákon ze dne 11. července 1922, č. 242 Sb. z. a n., ve znění zákona ze dne 3. července 1936, č. 200 Sb. z. a n., o pojištění u báňských bratrských pokladen
č. 1412(Netištěno)
č. 1413(Netištěno)
č. 1414(Netištěno)
č. 1415(Netištěno)
č. 1416(Netištěno)
č. 1417(Netištěno)
č. 1418(Netištěno)
č. 1419(Netištěno)
č. 1420(Netištěno)
č. 1421Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění k projevení souhlasu dodatková úmluva k československo-německé hospodářské dohodě ze dne 29. června 1920, sjednaná dne 26. srpna 1938 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 2. září 1938 č. 170 Sb. z. a n.
č. 1422(Netištěno)
č. 1423(Netištěno)
č. 1424(Netištěno)
č. 1425(Netištěno)
č. 1426(Netištěno)
č. 1427(Netištěno)
č. 1428Státní závěrečný účet republiky Československé za rok 1937 spolu s účty státního bytového fondu a dávky z majetku
č. 1429Návrh poslancov Andreja Hlinku, Karola Sidora, dra Martina Sokola a dra Jozefa Tisu na vydanie ústavného zákona o autonomii Slovenskej krajiny
č. 1430Interpelace
č. 1431Vládní návrh ústavního zákona o změně ústavy republiky Československé a o mimořádné moci nařizovací
č. 1432Zpráva ústavno-právneho výboru o návrhu poslancov Andreja Hlinku, Karola Sidora, dra Martina Sokola, a dra Jozefa Tisu (tlač 1429) na vydanie ústavného zákona o autonomii Slovenskej krajiny
č. 1433Návrh poslance Juliana Révaye na vydání ústavního zákona o autonomii Karpatské Ukrajiny
č. 1434Zpráva ústavně-právního výboru o návrhu posl. Révaye na vydání ústavního zákona o autonomii Karpatské Ukrajiny (tisk 1433)
č. 1435Návrh poslanců Zápotockého a Klimenta na prodloužení platnosti zákona ze dne 21. prosince 1937, č. 258 Sb. z. a n., o hromadných smlouvách pracovních
č. 1436Návrh poslanců Zápotockého a Klimenta na vydání zákona na ochranu zaměstnanců před propuštěním z práce a zákazu propouštění zaměstnanců z velkých závodů
č. 1437Vládny návrh ústavného zákona o zmene ústavy republiky Česko-Slovenskej a o mimoriadnej moci nariaďovacej
č. 1438Zpráva výboru ústavno-právneho o vládnom návrhu ústavného zákona (tlač 1437) o zmene ústavy republiky Česko-Slovenskej a o mimoriadnej moci nariaďovacej
č. 1439Usnesení senátu Národního shromáždění republiky Česko-Slovenské k vládnímu návrhu zákona (tisk 744) o zřízení parlamentního úsporného a kontrolního výboru (tisk 745)
č. 1440Vládní návrh zákona, kterým se prodlužuje účinnost zákona o dani z obratu a dani přepychové
č. 1441Vládní návrh zákona, kterým se s některými změnami prodlužuje účinnost zákona o přirážkách k dani z obratu a dani přepychové
č. 1442Zpráva výboru ústavně-právního a rozpočtového o usnesení senátu Národního shromáždění republiky Česko-Slovenské (tisk 1439) k vládnímu návrhu zákona (tisk sen. 744 a 745) o zřízení parlamentního úsporného a kontrolního výboru
č. 1443Zpráva výboru rozpočtového o vládním návrhu zákona (tisk 1440), kterým se prodlužuje účinnost zákona o dani z obratu a dani přepychové
č. 1444Zpráva výboru rozpočtového o vládním návrhu zákona (tisk 1441), kterým se s některými změnami prodlužuje účinnost zákona o přirážkách k dani z obratu a dani přepychové
č. 1445Zpráva výboru imunitního o žádosti krajského soudu trestního v Brně za souhlas s trestním stíháním poslance Antonína Čuříka. (Přečin proti bezpečnosti cti spáchaný tiskem.)
č. 1446Zpráva výboru imunitního o žádosti krajského soudu trestního v Praze za souhlas s trestním stíháním poslance V. Knotka. (Přečin podle § 1-3 zákona čís. 108/33 Sb. z. a n.)
č. 1447Zpráva výboru imunitního o žádosti krajského soudu trestního v Brně za souhlas s trestním stíháním poslance Antonína Čuříka. (Přečin proti bezpečnosti cti spáchaný tiskem.)
č. 1448Vládní návrh zákona o zatímním vedení státního hospodářství Česko-Slovenské republiky
č. 1449Zpráva výboru rozpočtového o vládním návrhu zákona (tisk 1448) o zatímním vedení státního hospodářství Česko-Slovenské republiky

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15  


Přihlásit/registrovat se do ISP