Digitální knihovna

Národní shromáždění republiky Československé
1935 - 1938

Poslanecká sněmovnaTisky

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15  

č. 1001Návrh poslanců Josefa Zajíce, dr Pavla Kosseye, Julia Révaye, Ferdinanda Richtra, dr Martina Mičury, Jána Líšky, Zischky, R. Böhma a dr inž. Lokschy na poskytnutí okamžité pomoci obyvatelstvu Podkarpatské Rusi, postiženému živelní pohromou
č. 1002Návrh poslanců dr inž. Vladislava Brdlíka, Františka Mašaty, Anny Mrskošové, Adolfa Křemena, F. Neumeistra, V. Mikuláše, J. Bruknera, J. Slavíčka, Emanuela Vencla, Antonína Čuříka, Kirpalové, R. Böhma a dr Mayr-Hartinga na vydatnou pomoc obcím a osadám v okresu jílovském, smíchovském a v okresích přilehlých, postiženým průtrží mračen s krupobitím dne 11. června 1937, dále na okrese Benešov u Prahy a na okrese frýdeckém
č. 1003Návrh poslanců R. Bonina, Kirpalové, dr inž. Lokschy, Stivína, Koška, E. Kejmara, J. Davida a Martináska, aby se poskytla mimořádná pomoc zemědělcům a drobným rolníkům v okrese ústeckém a litoměřickém, kteří byli těžce poškozeni krupobitím
č. 1004Návrh poslanců L. Kunze, Zischky, J. Kučery, Schluscheho, V. Sedláčka, J. Haupta a R. Mlčocha, aby byla poskytnuta vydatná a rychlá pomoc obyvatelům olomouckého okresu, postiženým velkým krupobitím
č. 1005Návrh poslanců L. Vaverky, dra Oldřicha Suchého, Al. Bábka, J. Vičánka, J. Pekárka a R. Heegera na vypsání státní losové výpůjčky pro brannost a zdraví mládeže
č. 1006Návrh poslanců Josefa Kočandrle, Luďka Pika, Čeňka Fialy, Aloise Petra, Fr. Michálka, Jaksche, Schütze a Wolfganga Zierhuta na pomoc postiženým živelní pohromou na českém západě
č. 1007Návrh poslanců Čeňka Fialy, Ervína Tichého, H. Bergmanna a J. Davida na doplnění zákona čís. 457 Sb. z. a n. z 29. července 1919 o připočtení válečných pololetí
č. 1008Návrh poslanců J. Bruknera, dr inž. Tumlířové, Bergmanna, J. Olivy, L. Vaverky, Jaksche, Zierhuta a dr inž. Lokschy na poskytnutí pomoci zemědělcům okresu humpoleckého, postiženým živelní pohromou
č. 1009Vládní návrh zákona o změně a doplnění některých právních ustanovení o poplatcích a jiných dávkách
č. 1010Návrh poslance W. Jaksche na úpravu zákona ze dne 27. května 1919, č. 318 Sb. z. a n., o zajištění půdy drobným pachtýřům
č. 1011Interpelace
č. 1012Návrh poslanců Berana, dr Meissnera, dr Patejdla, Staška, Mlčocha, Tauba, Zierhuta a dr Luschky na vydání zákona, kterým se stanoví srážky z platů členů Národního shromáždění
č. 1013Návrh posl. Berana, dr Meissnera, dr Patejdla, Staška, Mlčocha, Tauba, Zierhuta a dr Luschky na změnu a doplnění zákona ze dne 18. března 1921, č. 115 Sb. z. a n., o náhradě předsedům, místopředsedům a členům obou sněmoven Národního shromáždění RČS
č. 1014Návrh posl. E. Kundta, K. H. Franka a dr H. Neuwirtha na zřízení sněmovního vyšetřovacího výboru podle § 22, odst. 2 jednacího řádu poslanecké sněmovny, aby parlamentně prozkoumal stížnosti proti soudnictví a správě a podal vládě přiměřené návrhy
č. 1015Návrh poslanců L. Kunze, Heegera, dr inž. Lokschy, Ostrého, J. Kučery, F. Světlíka a E. Vencla o opatřeních ke zmírnění neúrody, kterou lze očekávati ve Slezsku a na severní Moravě pro katastrofální sucho
č. 1016Návrh poslance Nepomuckého na poskytnutí okamžité pomoci krupobitím a průtrží mračen postiženým zemědělcům v okrese novobydžovském
č. 1017Zpráva výboru branného, kulturního a rozpočtového o vládním návrhu zákona (tisk 987) o branné výchově
č. 1018Zpráva výboru rozpočtového o návrhu poslanců Berana, dr Meissnera, dr Patejdla, Staška, Mlčocha, Tauba, Zierhuta a dr Luschky (tisk 1012) na vydání zákona, kterým se stanoví srážky z platů členů Národního shromáždění
č. 1019Zpráva výboru rozpočtového o návrhu poslanců Berana, dr Meissnera, dr Patejdla, Staška, Mlčocha, Tauba, Zierhuta a dr Luschky (tisk 1013) na změnu a doplnění zákona ze dne 18. března 1921, č. 115 Sb. z. a n., o náhradě předsedům, místopředsedům a členům obou sněmoven Národního shromáždění RČS
č. 1020Návrh poslanců Krosnáře a Synka na změnu a doplnění zákona ze dne 24. června 1926, čís. 103 Sb. z. a n. o úpravě platových a některých služebních poměrů státních zaměstnanců (platový zákon)
č. 1021Naléhavá interpelace poslance E. Kundta ministru sociální péče o řízení při poskytování pasů osobám hledajícím práci v cizině
č. 1022Zpráva výboru zemědělského a rozpočtového o iniciativních návrzích na poskytnutí veřejné podpory zemědělcům, poškozeným živelními pohromami (tisk: 91, 92, 114, 132, 138, 191, 192, 231, 366, 382, 434, 436, 439, 441, 144, 455, 456, 458, 464, 465, 477, 479, 480, 486, 488, 489, 493, 495, 498, 499, 500, 502, 505, 506, 507, 510, 514, 516, 517, 518, 519, 522, 524, 525, 532, 533, 534, 540, 543, 545, 548, 560, 564, 568, 569, 570, 580, 582, 584, 587, 590, 591, 592, 593, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 612, 617, 618, 621, 622, 634, 674, 764, 783, 784, 826, 829, 835, 836, 838, 841, 846, 854, 855, 856, 859, 865, 875, 883, 886, 900, 908, 909, 917, 919, 920, 921, 928, 930, 937, 938, 945, 947, 948, 949, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 974, 985, 986, 988, 989 a 991)
č. 1023Odpovědi na interpelace
č. 1024Zpráva výboru ústavně-právního, sociálně-politického a rozpočtového k vládnímu návrhu zákona (tisk 933) o úsporných opatřeních personálních
č. 1025Zpráva výboru rozpočtového o vládním návrhu zákona (tisk 1009) o změně a doplnění některých právních ustanovení o poplatcích a jiných dávkách
č. 1026Usnesení senátu Národního shromáždění republiky Československé k vládnímu návrhu zákona (tisk 486), kterým se mění zákon ze dne 13. července 1922, č. 226 Sb. z. a n., o školách obecných a měšťanských (tisk 498)
č. 1027Návrh poslanca Štefana Haščíka na poskytnutie pomoci pohorelcom v Modrej (okres Humenné)
č. 1028Návrh poslanců Jana Dubického, Miloslava Rechcígla, dr Josefa Dufka, Josefa Stivína, Josefa Tykala, Václava Koška, Václava Vávry, Köglera, Schütze a R. Böhma na vydatnou pomoc obcím a osadám v okresích: soboteckém, bělském, novobenáteckém a mělnickém, postiženým průtrží mračen a krupobitím
č. 1029Zpráva výboru kulturního a rozpočtového o usnesení senátu Národního shromáždění republiky Československé (tisk 1026) k vládnímu návrhu zákona (tisk sen. 486 a 498), kterým se mění zákon ze dne 13. července 1922, č. 226 Sb. z. a n., o školách obecných a měšťanských
č. 1030Návrh poslance dr Karla Domina na vydání zákona na uctění pomátky poslance dr Karla Kramáře, předsedy první vlády republiky Československé
č. 1031Návrh poslanců Josefa Stejskala, Lance, Jenšovského, Bergmanna, Fialy a Tichého, aby byl změněn zákon ze dne 3. dubna 1925, čís. 65 Sb. z. a n., o svátcích a památných dnech republiky Československé
č. 1032Návrh poslancov Vl. Polívku, Petroviča, Bendu a Líšku na poskytnutie rýchlej pomoci obyvatežstvu v obciach Modrej a Ladomirovej na vých. Slovensku postiženému zhúbnym požiarom
č. 1033Návrh poslancov Rybárika, Židovského a Kopasze na pomoc postihnutým požiarom v Modrej, okres Humenné a v Ladomirove, okres Snina
č. 1034Návrh poslance W. Jaksche na změnu zákona o dani z masa
č. 1035Návrh poslanců inž. A. Lischky, F. Maye a G. Knöchla, aby se ihned poskytla vydatná pomoc obcím: Mladé, Chotiněves, Horní Řepčice, Liběšice, Soběnice, Kotelice, Hlupice, Haslice a Homole v okrese litoměřickém a ústeckém, obci Volevčice v okrese mosteckém a obci Bílině v okrese bílinském, těžce postiženým bouří dne 11. června 1937
č. 1036Návrh poslanců inž. A. Lischky, inž. W. Richtra a F. Maye, aby byla ihned poskytnuta vydatná pomoc obcím Velešice, Hošťka a Malešov v okrese Štětí, poškozeným bouří dne 26. května 1937
č. 1037Návrh poslanců dr F. Hodiny, B. Fischera, inž. F. Künzla a inž. E. Peschky, aby byla ihned zahájena pomocná opatření pro zemědělce postižené mimořádným suchem v obcích soudního okresu albrechtického a osoblažského v okresním hejtmanství krnovském
č. 1038Odpovědi na interpelace
č. 1039Interpelace
č. 1040Odpověď ministra národní obrany na naléhavou interpelaci poslance inž. W. Richtra, že výklad § 34 zákona o obraně státu (stavební povolení v pohraničním pásmu) poškozuje hospodářství (tisk 979)
č. 1041Odpovědi na interpelace
č. 1042Návrh posl. M. Jurnečkové-Vorlové, dr inž. Brdlíka, Jenšovského, V. Knotka, Jos. Luky, W. Jaksche, dr inž. Lokschy a W. Zierhuta na poskytnutí pomoci obyvatelstvu v obcích Pečičky, Pečice, Cetyně, Bohostice, Smolotely, okres Příbram, postiženým dlouhotrvajícím suchem
č. 1043Vládní návrh zákona, kterým se upravuje nastoupení a provozování bankéřské živnosti (bankéřský zákon)
č. 1044Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění k projevu souhlasu dodatková dohoda k obchodní smlouvě mezi republikou Československou a republikou Estonskou ze dne 20. června 1927, č. 115/1928 Sb. z. a n., podepsaná v Tallinnu dne 5. dubna 1937 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 9. července 1937, č. 179 Sb. z. a n.
č. 1045Odpovědi na interpelace
č. 1046Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění k projevu souhlasu dodatková dohoda k dodatkové úmluvě mezi republikou československou a královstvím Jugoslávií ze dne 30. března 1931 k československo-jihoslovanské obchodní a plavební smlouvě ze dne 14. listopadu 1928, sjednaná výměnou not ze dne 9. července 1937 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 9. července 1937, č. 189 Sb. z. a n.
č. 1047Odpovědi na interpelace
č. 1048Návrh poslance Františka Ježka na vydání zákona o zřízení pomníku dru Karlu Kramářovi
č. 1049Návrh poslanců Al. Jenšovského, J. Stejskala, J. Lance, Bergmanna, Tichého a Fialy na doplnění exekučního řádu
č. 1050 Odpovědi na interpelace
č. 1051Návrh poslanců Antonína Chmelíka a dr Aloise Štůly na změnu a doplnění zákona ze dne 26. března 1936, čís. 65 Sb. z. a n., o stavebním ruchu
č. 1052Státní závěrečný účet republiky Československé za rok 1936 spolu s účty státního bytového fondu a dávky z majetku
č. 1053Návrh poslance A. Jobsta, aby obcím Jablonci a Ondřejovu v okrese českokrumlovském, těžce postiženým krupobitím, byla poskytnuta vydatná pomoc
č. 1054Návrh poslanců inž. F. Schreibra a G. Wollnera, aby byla ihned učiněna pomocná opatření pro obyvatele, majetníky domů a pozemků ve Vejprtech a okolí, poškozené bouří dne 16. července 1937
č. 1055Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění k projevení souhlasu s dodatkovou úmluvou k československo-německé hospodářské dohodě ze dne 29. června 1920, sjednanou dne 31. července 1937 a uvedenou v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 25. srpna 1937, č. 201 Sb. z. a n.
č. 1056Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění k projevu souhlasu dodatková dohoda k obchodní smlouvě mezi republikou Československou a Hospodářskou Unií belgo-lucemburskou ze dne 28. prosince 1925, sjednaná v Praze dne 20. července 1937 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 25. srpna 1937, č. 200 Sb. z. a n.
č. 1057Návrh poslanců A. Sogla a dr Th. Jillyho, aby byla ihned poskytnuta vydatná pomoc obcím Horní a Dolní Věstonice v okrese mikulovském, které byly dne 11. srpna 1937 poškozeny bouří
č. 1058Návrh poslance G. Stangla, aby byla rychle poskytnuta vydatná pomoc zemědělcům, postiženým krupobitím v obcích Herštejnské Chalupy, Mladé Korytany, Neid, Jindřichov a Rybník v okrese poběžovickém
č. 1059Návrh poslanců A. Sogla a dr Th. Jillyho, aby byla ihned poskytnuta vydatná pomoc obcím Micmanice, Ječmeniště a Dyjákovičky v politickém okrese znojemském, postiženým bouří dne 14. srpna 1937
č. 1060Odpovědi na interpelace
č. 1061Návrh poslanca Antona Šaláta o vybudovaní domov pre choromysežných na Slovensku a o snížení poplatkov za opatrovanie choromysežných vo verejných ústavoch
č. 1062Interpelace
č. 1063Odpovědi na interpelace
č. 1064Návrh poslance F. Hollubeho na změnu zákona ze dne 1. srpna 1895, č. 113 ř. z., o soudním řízení v občanských právních rozepřích (civilní řád soudní)
č. 1065Návrh poslance G. Stangla na příděl osiva rolníkům z osady Reckerberg, obce Stachov, osady Studenec, obce Nicov, jakož i obce Kozí Hřbet včetně osady Svojše v okrese Kašperské Hory, kteří byli těžce poškozeni živelní pohromou
č. 1066Návrh poslance G. Stangla na příděl semene a krmiva rolníkům z obcí Novosedly s Liščí Horou jakož i Velkým Hořínem v okrese hostouňském, kteří byli těžce postižení průtrží mračen a krupobitím a jichž hospodářská existence je tím ohrožena
č. 1067Návrh poslanců F. Nitsche, inž. Lischky a dra Hodiny na opatření, aby byly zmírněny následky neúrody způsobené myšmi
č. 1068Návrh poslanců Borkaňuka a Fuščiče, aby se ihned poskytla pomoc obyvatelstvu Podkarpatské Rusi, postiženému katastrofálním suchem
č. 1069Interpelace
č. 1070Odpovědi na interpelace
č. 1071Návrh poslanca dr Martina Sokola na doplnenie a zmenu ústavného zákona zo dňa 29. februára 1920, čís. 122 Sb. z. a n., ktorým sa podža § 129 ústavnej listiny určujú zásady jazykového práva v republike Československej
č. 1072Naléhavá interpelace poslance F. Hollubeho ministrovi průmyslu, obchodu a živností a ministrovi sociální péče o hrozícím zrušení bývalé Simonovy prádelny bavlny a továrny na přízi ku pletení v Hejnicích v okrese frýdlantském
č. 1073Naléhavá interpelace poslance dr T. Jillyho ministrovi sociální péče a ministrovi financí o bezdůvodně přísných a vážnost státu snižujících opatřeních československých pohraničních celních orgánů v Habrachticích-Georgswalde při návratu sudetskoněmeckých dětí z Dánska
č. 1074Návrh poslance A. Jobsta, aby byla ihned provedena pomocná opatření pro šumavské obce, těžce poškozené živelní pohromou
č. 1075Odpovědi na interpelace
č. 1076Odpovědi na interpelace
č. 1077Návrh poslanca Antona Šaláta o revízii pozemkovej reformy a o ďalšej kolonizácii na Slovensku
č. 1078Návrh poslanca Antona Šaláta o prevedení scelovania rožníckych pozemkov na Slovensku
č. 1079Návrh poslanca Antona Šaláta o prevedení revízie a opravy pozemkových kníh na Slovensku
č. 1080Interpelace
č. 1081Odpovědi na interpelace
č. 1082Usnesení senátu Národního shromáždění republiky Československé o vládním návrhu zákona (tisk 466), kterým se provádějí Mezinárodní opiová úmluva ze dne 23. ledna 1912, vyhlášená pod č. 159/1922 Sb. z. a n., Mezinárodní opiová úmluva ze dne 19. února 1925, vyhlášená pod č. 147 1927 Sb. z. a n., a Úmluva o omezení výroby a úpravě distribuce omamných látek ze dne 13. července 1931, vyhlášená pod č. 173 1933 Sb. z. a n. (opiový zákon) (tisk 479)
č. 1083Usnesení senátu Národního shromáždění republiky Československé o vládním návrhu zákona (tisk 397), jímž se mění a doplňují některá ustanovení veřejnonotářských řádů (tisk 493)
č. 1084Usnesení senátu Národního shromáždění republiky Československé k vládnímu návrhu zákona (tisk 506) o úpravě tax za připuštění ke státním zkouškám lesnickým a mysliveckým (tisk 509)
č. 1085Odpověď ministra sociální péče na naléhavou interpelaci posl. E. Kundta o řízení při poskytování pasů osobám hledajícím práci v cizině (tisk 1021)
č. 1086Zpráva výboru imunitního o žádosti disciplinární rady advokátní komory v Praze za souhlas s disciplinárním stíháním poslance dr Neuwirtha
č. 1087Zpráva výboru imunitního o žádosti disciplinární rady advokátní komory v Praze za souhlas s kárným stíháním poslance dr Branžovského
č. 1088Zpráva výboru imunitního o žádosti disciplinární rady advokátní komory v Praze za souhlas s vydáním poslance dr Branžovského pro kárné stíhání podle zákona čís. 40/1872 ř. z.
č. 1089Interpelace
č. 1090Návrh poslanca Martina Longu na poskytnutie rýchlej pomoci obci Toporec, ktorá bola postihnutá katastrofálnym požiarom v septembri 1937 a na poskytnutie výdatnej pomoci požiarom postihnutým občanom
č. 1091Návrh poslanca dr. Martina Sokola na zmenu a doplnenie volebných poriadkov do poslaneckej snemovne a senátu
č. 1092Odpovědi na interpelace
č. 1093Návrh poslanců Aloise Langra, Felixe Kučery, Ervina Tichého, Oldřicha Otáhala a Emanuela Vencla, aby byla ihned poskytnuta finanční podpora občanům města Slezské Ostravy, postiženým povodní dne 13. září 1937
č. 1094Interpelace
č. 1095Návrh poslanca Antona Šaláta o zriadení pobočky Štátneho zdravotného ústavu v Bratislave
č. 1096Návrh poslanca Antona Šaláta o úprave platov porodných asistentiek, o skrátení doby odborného kurzu a o dočasnom ponechaní praxie nekvalifikovaných porodných babíc na Slovensku
č. 1097Návrh poslanca Antona Šaláta na vybudovanie Krajinského liečebného ústavu a pavilónu pre pžúcne chorých v Bratislave a na okolí
č. 1098Návrh poslanca Antona Šaláta o zriaďovaní na Slovensku bioptických staníc pre včasné rozoznávanie rakoviny a o prídele radiumu pre zdravotné potreby Slovenska
č. 1099Návrh poslanca Antona Šaláta o boji proti týfu budovaním vzorných studní v obciach Slovenska
č. 1100Vládní návrh finančního zákona republiky Československé, kterým se stanoví státní rozpočet na rok 1938

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15  


Přihlásit/registrovat se do ISP