Digitální knihovna

Národní shromáždění republiky Československé
1935 - 1938

Poslanecká sněmovnaTisky

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15  

č. 501Návrh poslanců dr Neumana, Stejskala, Bergmanna, Hatiny, Ferd. Richtra a Polívky na povinné úrazové pojištění zemědělských a lesních dělníků
č. 502Návrh poslanců Frant. Bayera a Oldř. Otáhala na okamžitou pomoc občanům v okrese vsetínském v obcích Valašská Polanka, Zděchov, Hovězí a Luzná postižených katastrofálním krupobitím
č. 503Vládní návrh zákona o pojištění u báňských bratrských pokladen
č. 504Odpovědi na interpelace
č. 505Návrh poslance dr L. Wolfa, aby se rychle poskytla pomoc obyvatelům obcí okresu českotěšínského a fryštátského, kteří utrpěli škody živelní pohromou
č. 506Návrh poslance H. Schütze, aby se ihned učinila pomocná opatření pro obyvatele Šluknova a Kaiserwalde postižené živelní pohromou
č. 507Návrh poslanců Netolického a dr Kozáka na poskytnutí okamžité pomoci krupobitím a průtrží mračen postiženému obyvatelstvu obcí: Příluka, Chotovice, Suchá Lhota (okres Litomyšl); Mokrá Lhota, Javorník, Podbořany, Nové Hrady a Libecina (okres Vysoké Mýto); Chlum u Hlinska, Vejvanovice, Úhřetice, Lhota Úhřetická, Tuněchody, Hostovice, Žižín, Mětice a Droždice (okres Chrudim)
č. 508Naléhavá interpelace poslanců R. Axmanna a F. Nitsche ministrům sociální péče, obchodu, průmyslu a živností, financí, železnic a pošt a telegrafů o přeložení rafinerie minerálních olejů "Apollo" ze Šumperka do Bratislavy
č. 509Zpráva výboru ústavně-právního k usnesení senátu N. S. R. Č. (tisk 485) o vládním návrhu zákona (tisk sen. 47 a 193), kterým se mění a doplňují některá ustanovení zákonů o soudní příslušnosti, o občanském řízení soudním, o řízení exekučním a o soudní organisaci
č. 510Návrh poslancov Kosika, Zupku, Vallo, Širokého, Schmidke a dr Clementisa o naliehavej pomoci obciam postiženým živelnými škodami v okresoch Šala n. V. a Modrý Kameň ako aj v údoliach riek Rima a Ipež
č. 511Zpráva výboru sociálně-politického a rozpočtového o vládním návrhu zákona (tisk 491), jímž se mění a doplňuje zákon ze dne 20. května 1930, č. 70 Sb. z. a n., kterým se upravují odpočivné a zaopatřovací platy některých státních a jiných zaměstnanců a učitelů, jakož i pozůstalých po nich
č. 512Návrh poslanců Fr. Dlouhého, inž. dr Tumlířové, Fr. Uhlíře, O. Otáhala, K. Chalupy a I. Kirpalové na vydání zákona o úpravě platových poměrů školních inspektorů, jakož i školních inspektorů, ředitelů a učitelů národních škol přidělených školním úřadům (orgánům)
č. 513Návrh poslance Josefa Luky na poskytnutí daňových úlev a mimořádné výpomoci v důsledku nepříznivých povětrnostních vlivů, které zavinily téměř zastavení provozu lázeňských restaurací, hotelů, zahradních a výletních restaurací
č. 514Návrh poslanců Fr. Michálka, A. Jiráčka a J. Kočandrle na poskytnutí pomoci postiženým v povodí západočeských řek Radbuzy a Úhlavy a v pokračování Mže-Berounky v obvodu politických okresů: Domažlice, Horšův Týn, Stříbro, Klatovy, Přeštice, Plzeň a Rokycany
č. 515Návrh poslance dr Karla Domina, aby učení plování stalo se na školách povinným
č. 516Návrh poslanců G. Knöchela a inž. A. Lischky, aby se ihned poskytla vydatná pomoc obyvatelům obci Okna, Ždírec, Luka, Kruh a Žďár v okrese dubském v severních Čechách, kteří byli dne 27. května 1936 těžce postiženi krupobitím
č. 517Návrh poslanců Františka Světlíka a Václava Sedláčka na poskytnutí podpory obyvatelstvu na severní Moravě postiženému živelními pohromami
č. 518Návrh poslanců Františka Světlíka a Františka Bayera na pomoc postiženým živelní pohromou na okrese holešovském a hranickém
č. 519Návrh poslanců A. Klimenta a K. Sliwky na okamžitou pomoc občanům postiženým živelní katastrofou a krupobitím na Vsetínsku
č. 520Návrh poslance Roberta Kleina na doplnění ustanovení § 27 zákona ze dne 6. července 1868, čís. 96 říš. zák. a § 21 zák. článku XXXIV/1874 o advokátním řádu ve zněni doplněném čl. 2 zákona ze dne 26. května 1936, čís. 144 Sb. z. a n.
č. 521Interpelace
č. 522Návrh poslanců Rudolfa Berana, Adolfa Hrubého a Otomara Bistřického na pomoc postiženým povodní na soudním okrese třeboňském, lomnickém a veselském v zemi České
č. 523Interpelace
č. 524Návrh poslance R. Böhma na poskytnutí mimořádné pomoci obcím v okrese dubském a šluknovském, těžce postiženým živelní pohromou
č. 525Návrh poslanců F. Nitsche a R. Axmanna, aby byla ihned poskytnuta státní podpora obcím Velká Morava v okrese šumperském a Dolní Morava v okrese žamberském, které byly těžce poškozeny živelní pohromou
č. 526Zpráva výboru imunitního o žádosti vrchního státního zastupitelství v Bratislavě za souhlas s trestním stíháním posl. A. Hlinky, K. Sidora, J. Siváka, dr J. Tiso a dr M. Sokola. (Přestupek urážky podle § 1 zákona č. 108/33 Sb. z. a n.)
č. 527Zpráva výboru imunitního o žádosti vrchního státního zastupitelství v Bratislavě za souhlas s trestním stíháním stíháním poslance A. Hlinky. (Přečin podle § 15, č. 2. zákona na ochranu republiky [§ 176 tr. z. ])
č. 528Zpráva výboru imunitního o žádosti vrchního státního zastupitelství v Košicích za souhlas s trestním stíháním poslance J. Vallo. (Přečin podle § 14, č. 1 zákona č. 50/23 Sb. z. a n. a přestupek podle § 3, odst. 1 zákona č. 108/33 Sb. z. a n.)
č. 529Návrh poslanců Kopřivy a Klímy na zjištění a potrestání skutečných vinníků rakvické tragedie a nahražení škod obětem této tragedie
č. 530Odpovědi na interpelace
č. 531Naléhavá interpelace poslanců inž. F. Karmasina a B. Fischera vládě o soukromém vyučování na Hlučínsku
č. 532Návrh poslanců Felixe Kučery a Aloise Langra na poskytnutí okamžité pomoci krupobitím a průtrží mračen postiženému obyvatelstvu v obcích Valašská Polanka, Zděchov, Leskovec a Lužná, okres Vsetín
č. 533Návrh poslanců dr Neumana a V. Mikuláše, aby byla poskytnuta okamžitá pomoc zemědělcům v okresu Lomnice nad Lužnicí, Trhové Sviny a Hluboká nad Vltavou, postiženým živelní pohromou
č. 534Návrh poslanca Pavla Teplanského na pomoc obciam v okrese nitrianskom a topožčianskom postihnutým živelnou pohromou, žadovcom a rozvodnením rieky Nitry
č. 535Návrh poslanců Jana Dubického, Břetislava Coufala a Jána Lichnera na vydání zákona, kterým se dává náhrada vlastníkům domů pod ochranou nájemní
č. 536Zpráva výboru sociálně-politického a rozpočtového k vládnímu návrhu zákona (tisk 503) o pojištění u báňských bratrských pokladen
č. 537Usnesení senátu Národního shromáždění republiky Československé o vládním návrhu zákona (tisk 221), kterým se prodlužuje účinnost některých ustanovení tiskových zákonů (tisk 231)
č. 538Zpráva výboru sociálně-politického a ústavně-právního o návrhu poslanců R. Kleina, Stivína, L. Pika a Němce (tisk 18) na vydání zákona o pracovním poměru redaktorů
č. 539Návrh poslanců R. Tayerle, J. Bečko a L. Vaverky na změnu a sloučení zákona o státním příspěvku vyživovacím ze dne 23. září 1919, č. 530 Sb. z. a n., zákona ze dne 12. března 1921, č. 120 Sb. z. a n., a zákona ze dne 21. prosince 1921, č. 476 Sb. z. a n.
č. 540Návrh poslance Jana Vodičky na okamžitou pomoc zemědělcům obce Obytce, pol. okres Klatovy, postiženým živelní pohromou začátkem května 1936
č. 541Zpráva výboru rozpočtového o návrhu poslanců Pavla Teplanského, dr inž. Vlad. Brdlíka, dr A. Meissnera, dr Ot. Klapky, dr J. Nováka, Fr. Ostrého, S. Tauba a F. Viereckla (tisk 448) na změnu zákona ze dne 14. dubna 1920, č. 262 Sb. z. a n. o dani z masa
č. 542Zpráva výboru rozpočtového o vládním návrhu zákona (tisk 266), kterým se mění a doplňuje zákon o přímých daních
č. 543Návrh poslanců Františka Mašaty a Josefa Kočandrle na pomoc postiženým povodní v okrese klatovském a přeštickém
č. 544Návrh poslance Antonína Chmelíka na zřízení expositury okresního úřadu v Mladé Vožici
č. 545Návrh poslanca Antona Šaláta na poskytnutie mimoriadnej podpory pohorelcom z obce Močiar pri Banskej Štiavnici
č. 546Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění k projevu souhlasu obchodní dohoda mezi republikou Československou a republikou Uruguayskou, podepsaná v Montevideu dne 23. března 1936
č. 547Odpovědi na interpelace
č. 548Návrh poslanca Andreja Hlinku na poskytnutie pomoci občanom obce Režov, postihnutým katastrofálnou prietržou chmár a krupobitím
č. 549Usnesení senátu Národního shromáždění republiky Československé o vládním návrhu zákona (tisk 219), kterým se prodlužuje s některými změnami a doplňky účinnost zákona ze dne 15. července 1932, č. 121 Sb. z. a n., kterým se mění a doplňují některá ustanovení zákona ze dne 14. prosince 1923, č. 7 Sb. z. a n. z r. 1924, o ochraně československé měny a oběhu zákonných platidel, ve znění zákona ze dne 19. června 1934, č. 113 Sb. z. a n. (tisk 239)
č. 550Zpráva výboru imunitního o žádosti krajského soudu v Olomouci za souhlas s trestním stíháním poslance G. Böhma. (Přečin podle § 18, čís. 2 a 3 zákona na ochranu republiky.)
č. 551Návrh poslanců dra Neumana, Zeminové a F. Richtra na povinné očkování proti záškrtu
č. 552Interpelace
č. 553Návrh poslanců F. Nitscheho a J. Jäkla na prodloužení článku III, § 4 vládního nařízení č. 112/34 Sb. z. a n. o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří
č. 554Zpráva výboru imunitního o žádosti krajského soudu v Mostě za souhlas s trestním stíháním poslance F. Ježka. (Přečin urážky na cti podle §§ 1—3 zák. č. 108/33 Sb. z. a n.)
č. 555Odpovědi na interpelace
č. 556Návrh poslance R. Gajdy o dočasných opatřeních v exekučním a konkursním řízení proti existenčně ohroženým živnostníkům
č. 557Zpráva výboru ústavně právního k usnesení senátu Národního shromáždění republiky Československé (tisk 537) o vládním návrhu (tisk sen. 221 a 231) zákona, kterým se prodlužuje účinnost některých ustanovení tiskových zákonů
č. 558Zpráva výboru ústavně-právního a rozpočtového k usnesení senátu Národního shromáždění republiky Československé (tisk 549) o vládním návrhu zákona (tisk sen. 219 a 239), kterým se prodlužuje s některými změnami a doplňky účinnost zákona ze dne 15. července 1932, č. 121 Sb. z. a n., kterým se mění a doplňují některá ustanovení zákona ze dne 14. prosince 1923, č. 7 Sb. z. a n. z r. 1924, o ochraně československé měny a oběhu zákonných platidel, ve znění zákona ze dne 19. června 1934, č. 113 Sb. z. a n.
č. 559Vládní návrh zákona o užívání vlajek, znaků a jiných symbolů, jakož i stejnokrojů a odznaků, a o opatřeních proti závadným označením
č. 560Návrh poslance dra Jos. Nováka na poskytnutí pomoci občanům obci okresu vysokomýtského: Liběcina, Javorník, Javorníček, Vysoká, Podbořany a Příluka postiženým katastrofálním krupobitím
č. 561Vládní návrh zákona, kterým se mění finanční zákon na rok 1936
č. 562Zpráva výboru zahraničního a živnostensko-obchodního k vládnímu návrhu (tisk 546), kterým se předkládá Národnímu shromáždění k projevu souhlasu obchodní dohoda mezi republikou Československou a republikou Uruguayskou, podepsaná v Montevideu dne 23. března 1936
č. 563Návrh poslanců Ant. Srby, Jos. Davida a R. Heegera na vydání zákona o zestátnění zbrojního průmyslu
č. 564Návrh poslanců Boh. Laušmana a Ant. Srby na poskytnutí okamžité pomoci občanům postiženým živelními pohromami (krupobitím, povodněmi v obci Svratouch, České Křižánky, Čachnov, politický okres Chrudim
č. 565Odpověď ministrů sociální péče, průmyslu, obchodu a živností, financí, železnic a pošt a telegrafů na naléhavou interpelaci poslanců R. Axmanna a F. Nietsche o přeložení rafinerie minerálních olejů "Apollo" ze Šumperka do Bratislavy (tisk 508)
č. 566Interpelace
č. 567Zpráva výboru rozpočtového o vládním návrhu zákona (tisk 561), kterým se mění finanční zákon na rok 1936
č. 568Návrh poslanca Antona Šaláta na poskytnutí podpory a odpísaní z daní povodňou poškodeným rožníkom v obciach Rybáry a Hájniky (okres Zvolen)
č. 569Návrh poslanca Jozefa Siváka na poskytnutie rýchlej pomoci občanom obce Temeš (okres prievidzský), postihnutým živelnou pohromou
č. 570Návrh poslance dr Jos. Mareše na poskytnutí pomoci občanům města Znojma a okolních obcí zejména Kuchařovic, Dobšic, Starý a Nový Šardorf, Citonic a Přímětic postiženým katastrofální průtrží mračen
č. 571Návrh poslanca Antona Šaláta o riadnom uskutočnení povinného starobného, invalidného a nemocenského poistenia živnostníkov, taktiež o zavedení stáleho podporného systému pre živnostníkov, upadnuvších do výživnej tiesne nie svojou vinou
č. 572Návrh poslanca Rud. Čavojského na urýchlené vydanie osnovy zákona o poštátnení robotníkov štátnych banských a hutnickych závodov
č. 573Návrh poslance Františka Ježka na zajištění turistických středisek pohraničních
č. 574Návrh poslance dr. Karla Domina, aby byla urychlena stavba nové školní budovy v Nýřanech
č. 575Návrh poslance Františka Ježka na přiznání zvláštního kvalifikačního přídavku státním zaměstnancům v území národnostně smíšeném
č. 576Návrh poslanců Františka Němce, Karla Brožíka a Aloise Langra na zařadění Moravské Ostravy do skupiny míst A činovného
č. 577Interpelace
č. 578Odpovědi na interpelace
č. 579Návrh poslance dr H. Neuwirtha, aby byl vydán zákon o výslechu obhajoby před radní komorou
č. 580Návrh poslanců Rudolfa Berana, Otomara Bistřického, Adolfa Hrubého, Ludvíka Marka, Martina Martináska, Jana Pelíška, Václava Pozdílka, Jaroslava Zářeckého a inž. Jindřicha Žilky na pomoc postiženým živelními pohromami na okresích: Hluboká, Trhové Sviny, Králové Hradec, Bydžov, Hořice, Rychnov nad Kněžnou, Nové Město nad Metují, Náchod, Chrudim, Znojmo, Tišnov, Brno-Venkov, Nové Město na Moravě
č. 581Návrh poslanců Josefa Netolického a Tykala na ochranu dlužníka před vymáháním knihovních pohledávek
č. 582Návrh poslanců dr Josefa Dolanského a Fr. Janalíka na poskytnutí okamžité pomoci krupobitím a průtrží mračen postiženému obyvatelstvu na okrese znojemském
č. 583Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění k projevu souhlasu dodatková dohoda k obchodní dohodě mezi republikou Československou a královstvím Maďarským ze dne 14. června 1935, podepsaná v Praze dne 15. června 1936 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 19. června 1936, č. 162 Sb. z. a n.
č. 584Návrh poslance G. Stangla, aby bylo přiděleno suché krmivo a levná posilující krmiva zemědělcům v obcích Holýšově, Hradec, Stod, Chotěšov, Mantov, Vstiš, Vodní Újezd, Dobřany, Šlovice a Litice v okrese stodském, tudíž zemědělcům v obcích Horšovský Týn, Mašovice, Mračnice, Březí, Meclov, Semošice, Ohučov, Polžice a Srby v politickém okrese horšovskotýnském, kteří byli těžce poškozeni povodni v údolí Radbuzy
č. 585Návrh poslance dr A. Kellnera na vydání zákona, že při roku k vykonání vyjevovací přísahy má býti dlužník dotázán na nařikatelné převody majetku
č. 586Interpelace
č. 587Návrh poslanců Nepomuckého, Vodičky a Schenka na poskytnutí okamžité pomoci zemědělcům postiženým živelní pohromou dne 29. června 1936 na Trhovosvinecku v okrese českobudějovickém
č. 588Odpověď vlády na naléhavou interpelaci poslanců inž. F. Karmasina a B. Fischera o soukromém vyučování na Hlučínsku (tisk 531)
č. 589Odpovědi na interpelace
č. 590Návrh poslanca Antona Šaláta na poskytnutí náhlej podpory pohorelcom na Vígžašskej Hute-Kalinke (okr. Zvolen)
č. 591Návrh poslance dr inž. Lokschi na podporu těch, kdož byli dne 24. června 1936 ve Znojmě a okolí postiženi bouří
č. 592Návrh poslanca Antona Šaláta na poskytnutí náhlej pomoci Štefanovi Sirágiovi na Modrom Kameni, ktorý utrpel škodu požiarom
č. 593Návrh poslanců A. Sogla, dr T. Jillyho a dr H. Neuwirtha, aby se ihned zahájila vydatná pomocná akce pro obyvatele obcí: Znojmo-Mansberk, Znojmo-Hradiště Sv. Hipolyta, Citonice, Kasárna, Přimětice, Dobšice, Německá Konice, Popice, Nový Šaldorf, Jaroslavice, Čule, Micmanice a Křídlůvky v politickém okrese znojemském, které byly dne 24. června 1936 těžce postiženy živelní pohromou
č. 594Návrh poslanca dr F. Köllnera a E. Kundta, aby byl vydán zákon o poučení o stížnosti k nejvyššímu správnímu soudu
č. 595Návrh poslanca Antona Šaláta na poskytnutí mimoriadnej podpory povodňou poškodeným občanom v obci Stredné Plachtince (okr. Modrý Kameň)
č. 596Návrh poslanca Antona Šaláta na poskytnutí mimoriadnej podpory povodňou poškodeným občanom v obci Horné Plachtince, okr. Modrý Kameň
č. 597Návrh poslanca Antona Šaláta na poskytnutí mimoriadnej podpory povodňou poškodeným občanom v obci Obeckov, notariat Želovce, okr. Modrý Kameň
č. 598Návrh poslanca Antona Šaláta na poskytnutí mimoriadnej podpory povodňou poškodeným občanom v obci Nová Ves, okr. Modrý Kameň
č. 599Návrh poslanca Antona Šaláta na poskytnutí mimoriadnej podpory povodňou poškodeným občanom v obci Dolné Plachtince, okr. Modrý Kameň
č. 600Návrh poslanca Antona Šaláta na poskytnutí mimoriadnej podpory povodňou poškodeným občanom v obci Sklabina, okr. Modrý Kameň

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15  


Přihlásit/registrovat se do ISP