Digitální knihovna

Národní shromáždění republiky Československé
1935 - 1938

Poslanecká sněmovnaTisky

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15  

č. 201Zpráva výboru imunitného o žiadosti hlavného štátneho zastupitežstva v Bratislave o súhlas s trestným stíhaním poslanca Szentiványiho. (Zločin spronevery podža §§ 355, 356 tr. z.)
č. 202Zpráva imunitného výboru o žiadosti vrchného štátneho zastupitežstva v Košiciach o súhlas s trestným stíhaním poslanca J. Esterházyho. (Prečiny podža § 11, č. 2 a § 14, č. l zákona čís. 5023 Sb. z. a n.)
č. 203Zpráva výboru imunitního o žádosti krajského soudu trestního v Brně za souhlas s trestním stíháním poslance Jana Švermy. (Zločin výzvy k trestným činům podle § 15, č. 3 zákona na ochranu republiky.)
č. 204Zpráva imunitného výboru o žiadosti vrchného štátneho zastupitežstva v Bratislave o súhlas s trestným stíhaním poslanca J. Esterházyho. (Prečin podža § 14, čís. l a 5 zákona na ochranu republiky.)
č. 205Zpráva imunitného výboru o žiadosti vrchného štátneho zastupitežstva v Bratislave o súhlas s trestným stíhaním poslanca J. Esterházyho. (Prečiny rušenia obecného pokoja podža § 14, č. l a 5 zákona na ochranu republiky.)
č. 206Zpráva imunitného výboru o žiadosti vrchného štátneho zastupitežstva v Košiciach o súhlas s trestným stíhaním poslanca J. Esterházyho. (Prečin podža § 14, čís. l zákona čís. 50/23 Sb. z. a n.)
č. 207Zpráva výboru imunitního o žádosti okresního soudu v Č. Krumlově za souhlas s trestním stíháním poslance Adolfa Jobsta. (Přestupek urážky na cti podle zákona č. 108/33 Sb. z. a n.)
č. 208Zpráva výboru imunitního o žádosti okresního soudu v Opavě za souhlas s trestním stíháním poslance inž. Peschky. (Přestupek urážky na cti podle zákona č. 108/33 Sb. z. a n.)
č. 209Návrh poslanců Zápotockého, dr Jaromíra Dolanského, Schenka, Schmidkeho, Borkaňuka a Sliwky na vydání zákona, jímž se mění a doplňují některá ustanovení zákona ze dne 19. července 1921, čís. 267 Sb. z. a n. o státním příspěvku k podpoře nezaměstnaných ve znění zákona ze dne 5. června 1930, čís. 74 Sb. z. a n. a vládního nařízení ze dne 29. července 1933, čís. 161 Sb. z. a n.
č. 210Interpelace
č. 211Zpráva výboru imunitního o žádosti okresního soudu v Šumperku za souhlas s trestním stíháním poslance F. Nitsche. (Přestupky podle §§ 2 a 3 zákona čís. 108/1933 Sb. z. a n.)
č. 212Zpráva výboru imunitního o žádosti okresního soudu ve Velké Bíteši za souhlas s trestním stíháním poslance Františka Janalíka. (Přestupek proti bezpečnosti cti.)
č. 213Zpráva výboru imunitního o žádosti vrchního státního zastupitelství v Bratislavě za souhlas s trestním stíháním poslance dr Ivana Markoviče. (Přestupek pomluvy podle § 2 zákona čís. 108/1933 Sb. z. a n.)
č. 214Zpráva výboru imunitního o žádosti okresního soudu trestního v Brně za souhlas s trestním stíháním poslance dra Rudolfa Dominika. (Přestupek ublížení na cti podle § l zák. čís. 108/33 Sb. z. a n.)
č. 215Zpráva výboru imunitního o žádosti krajského soudu v Moravské Ostravě za souhlas s vydáním poslance Jana Švermy k nastoupení trestu. (Výkon trestu 14 dnů pro přečin dle § 14, č. l a 5 zákona na ochranu republiky.)
č. 216Zpráva výboru imunitního o žádosti krajského soudu trestního v Praze za souhlas s vydáním poslance Jana Švermy ku výkonu trestu. (Výkon trestu l měsíce a peněžitá pokuta 300 Kč pro přečin dle § 14, č. l zákona z 19. března 1923, č. 50 Sb. z. a n.)
č. 217Zpráva výboru imunitního o žádosti okresního soudu trestního v Praze za souhlas s trestním stíháním poslance Aloise Petra. (Přestupek podle § 431 tr. z.)
č. 218Zpráva výboru imunitního o žádosti krajského soudu trestního v Praze za souhlas s trestním stíháním poslance Josefa Stejskala. (Přečin proti bezpečnosti cti, spáchaný tiskem.)
č. 219Zpráva výboru imunitního o žádosti okresního soudu v Pardubicích za souhlas s trestním stíháním poslance dra Františka Novotného. (Přestupek podle § 431 tr. z.)
č. 220Zpráva výboru imunitního o žádosti krajského soudu trestního v Praze za souhlas s trestním stíháním poslance Josefa Nepomuckého. (Přečin proti bezpečnosti cti, spáchaný tiskem.)
č. 221Zpráva výboru imunitního o žádosti krajského soudu trestního v Praze za souhlas s trestním stíháním poslance Františka Zvoníčka. (Přečin proti bezpečnosti cti, spáchaný tiskem.)
č. 222Zpráva výboru imunitního o žádosti vrchního státního zastupitelství v Košicích za souhlas s trestním stíháním poslance K. Rybárika. (Přečin pomluvy podle § 2 zák. čís. 108/33 Sb. z. a n.)
č. 223Zpráva výboru imunitního o žádosti krajského trestního soudu v Praze za souhlas s trestním stíháním poslance Antonína Chmelíka. (Přečin podle § 14, čís. 5 zákona na ochranu republiky.)
č. 224Zpráva výboru imunitního o žádosti okresního soudu ve Frývaldově za souhlas s trestním stíháním poslance Rudolfa Heegera. (Přestupek ublížení na cti podle § 2 zákona čís. 108/33 Sb. z. a n.)
č. 225Návrh poslanců Berana, Hampla, Zeminové, dr Jos. Polanského, Mlčocha, Tauba a Zierhuta na vydání zákona, kterým se prodlužuje účinnost zákona č. 247 Sb. z. a n. z r. 1933 o srážkách z platů členů Národního shromáždění na r. 1936
č. 226Zpráva výboru imunitního o žádosti vrchního státního zastupitelství v Košicích za souhlas s trestním stíháním posl. K. Rybárika. (Přečin urážky a utrhání na cti, spáchaný tiskem podle §§ l a 3 zákona čís. 108/33 Sb. z. a n.)
č. 227Zpráva výboru imunitního o žádosti krajského soudu v Chebu za vydání s trestním stíháním posl. B. Köhlera. (Přečin podle § 14, čís. l a 18 čís. 2 zákona na ochranu republiky.)
č. 228Zpráva výboru imunitního o žádostí vrchního státního zastupitelství v Košicích za souhlas s trestním stíháním posl. Kol. Slušného. (Přečin rušení obecného míru podle § 14, č. 5 zákona na ochranu republiky.)
č. 229Zpráva výboru imunitního o žádosti vrchního státního zastupitelství v Košicích za souhlas s trestním stíháním posl. P. Töröka. (Přečin podle § 14, č. 5 a pro zločin podle § 15, č. 3 zákona čís. 50/23 Sb. z. a n.)
č. 230Návrh poslanců Aloise Tučného a Jos. Stejskala, aby byl vydán zákon o nedělním klidu v obchodech, prodejnách a kancelářích
č. 231Návrh poslance Lud. Marka na pomoc postiženým katastrofálním požárem v Přísece, pol. okres Jihlava na Moravě
č. 232Návrh poslanců Jaroslava Zářeckého, Emanuela Venda a Stefana Stundy na zavedení prodeje mléka mlékárensky ošetřeného v dalších městech
č. 233Naléhavá interpelace poslance dr H. Neuwirtha vládě o projevu ministra dr F. Spiny při jeho řeči v Mostě dne 1. prosince 1935
č. 234Návrh poslanců Petra, Bezděka a dra Mičury na vydání zákona o zadávání veřejných dodávek a prací
č. 235Návrh poslance Karla Kuta na změnu některých ustanovení Ústavní listiny o volbě a o úřadu presidenta republiky a jeho náměstka a na změnu zákona ze dne 9. března 1920 čís. 161 Sb. z. a n. o volbě presidenta republiky
č. 236Zpráva rozpočtového výboru k vládnímu návrhu (tisk 127) zákona o spotřební dani z kyseliny octové
č. 237Zpráva rozpočtového výboru k vládnímu návrhu zákona (tisk 142), kterým se rozšiřuje platnost zákona o přechodné přirážce k dani důchodové a k dani z tantiem
č. 238Zpráva rozpočtového výboru k vládnímu návrhu zákona (tisk 153), jímž se mění a doplňuje zákon ze dne 15. června 1927, č. 78 Sb. z. a n. o stabilisačních bilancích
č. 239Zpráva výboru rozpočtového o vládním návrhu (tisk 156) zákona, kterým se mění a doplňují ustanovení o soudních poplatcích
č. 240Vládní návrh zákona o státní poctě prvnímu presidentu Československé republiky T. G. Masarykovi
č. 241Zpráva výboru ústavne-právneho a rozpočtového o návrhu poslancov Berana, Hampla, Zeminovej, dr Jos. Dolanského, Mlčocha, Tauba a Zierhuta (tlačivo 225) na vydanie zákona, ktorým sa predlžuje účinnosť zákona č. 247 Sb. z. a n. z r. 1933 o srážkach z platov členov Národného shromaždenia na r. 1936
č. 242Zpráva výboru rozpočtového o vládním návrhu zákona (tisk 154), kterým se pozměňuje zákon o dani z obratu a dani přepychové a prodlužuje jeho platnost
č. 243Zpráva výboru ústavně-právního o vládním návrhu (tisk 158) zákona, kterým se mění § 11, odst 1 zákona o opatřeních pro zaměstnance zastavených periodických tiskopisů
č. 244Zpráva rozpočtového výboru o vládním návrhu (tisk 128) zákona o spotřební dani z přípravků ke kypření těsta
č. 245Usnesení senátu Národního shromáždění republiky Československé o vládnom návrhu zákona (tisk 42), ktorým sa opätne predlžuje účinnosť zákona zo dňa 27. marca 1930, č. 43 Sb. z. a n., o úprave užívania niektorých pastvín v zemiach Slovenskej a Podkarpatoruskej v ročných pastevných obdobiach 1930—1932 (tisk 69)
č. 246Usnesení senátu Národního shromáždění republiky Československé k vládnímu návrhu zákona (tisk 60) o dalším poskytování poplatkových úlev při splynutí (fusi) nebo při přeměně právního útvaru některých podniků (tisk 71)
č. 247Zpráva výboru kulturního, ústavně právního a rozpočtového k usnesení senátu N. S. R. Č. (tisk 149) o usnesení poslanecké sněmovny (tisk sen. 2 a 43) k vládnímu návrhu zákona (tisk 1332 a 2975-III), kterým se mění a doplňují zákony o zřizování a vydržování veřejných měšťanských škol, o docházce do nich a o jejich správě
č. 248Návrh poslanců Petra, Bezděka a dr. Mičury na vydání zákona o Státní radě hospodářské v Praze
č. 249Zpráva výboru rozpočtového k vládnímu návrhu zákona (tisk 155) o přirážkách k dani z obratu a dani přepychové
č. 250Zpráva výboru ústavně-právního a rozpočtového k vládnímu návrhu zákona (tisk 240) o státní poctě prvnímu presidentu Československé republiky T. G. Masarykovi
č. 251Odpověď ministrů vnitra a veřejných prací na naléhavou interpelaci poslanců Dr. F. Zippeliuse, R. Sandnera a F. Nemetze pro nezákonný postup při přijímání dělníků na stavbu silnice (tisk 143)
č. 252Odpověď ministra vnitra na naléhavou interpelaci poslance Dra H. Neuwirtha o ustavení okresních zastupitelstev (tisk 151)
č. 253Naléhavá interpelace poslance inž. W. Richtra ministrovi sociální péče a ministrovi průmyslu, obchodu a živností o udržení provozu telnické továrny na porculán v Telnicích, okres Ústí n. L.
č. 254Návrh poslanců dra J. B. Kozáka, V. Jaši, dra inž. Brdlíka a Světlíka na úpravu některých právních poměrů asistentů vysokých škol
č. 255Návrh poslanců F. Zeminové, J. Bátkové, M. Šmejcové, F. Richtra, dra Klapky na vydání zákona o zřízení státní hospodářské rady
č. 256Návrh poslanců Rudolfa Smetánky a Stefana Haššíka na zavedení strážních a pomocných oddílů v rámci čs. branné moci
č. 257Návrh poslancov dra Holotu a Jarossa na postupné zrušenie dane z obratu
č. 258Interpelace
č. 259Odpovědi na interpelace
č. 260Odpověď vlády na naléhavou interpelaci posl. dr H. Neuwirtha o projevu ministra dr Spiny při jeho řeči v Mostě dne 1. prosince 1935 (tisk 233)
č. 261Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění ke schválení dodatková dohoda k obchodní smlouvě mezi republikou Československou a Hospodářskou Unií belgo-lucemburskou ze dne 28. prosince 1925, sjednaná v Praze dne 4. prosince 1935 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 13. prosince 1935, čís. 253 Sb. z. a n.
č. 262Vládní návrh zákona o mimořádné dani postihující dividendy a úroky z některých cenných papírů pevně zúročitelných
č. 263Interpelace
č. 264Zpráva rozpočtového výboru k vládnímu návrhu zákona (tisk 153), jímž se mění a doplňuje zákon ze dne 15. června 1927, č. 78 Sb. z. a n. o stabilisačních bilancích
č. 265Zpráva rozpočtového výboru o usnesení senátu (tisk 246) k vládnímu návrhu zákona (tisk 60 a 71 sen.) o dalším poskytování poplatkových úlev při splynutí (fusi) nebo při přeměně právního útvaru některých podniků
č. 266Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon o přímých daních
č. 267Zpráva výboru zemedelského o usnesení senátu (tisk 245) o vládnom návrhu zákona (tisk 42 a 69 sen.), ktorým sa opätne predlžuje účinnosť zákona zo dňa 27. marca 1930, č. 43 Sb. z. a n., o úprave užívania niektorých pastvín v zemiach Slovenskej a Podkarpatoruskej v ročných pastevných obdobiach 1930—1932
č. 268Interpelace
č. 269Návrh poslance Krosnáře na vydání zákona o mimořádné nouzové výpomoci pro nezaměstnané v zimním období 1936
č. 270Návrh poslance J. Pekárka na vydání zákona, kterým se zřizuje "Ústřední ústav výzkumný pro obranu státu a podporu jeho hospodářského rozvoje"
č. 271Návrh poslanců dr Jaromíra Dolanského a Appelta na zrušení § 27. vládního nařízení ze dne 21. prosince 1935, čís. 238 Sb. z. a n. a nahrazení jeho znění
č. 272Zpráva výboru rozpočtového o vládním návrhu zákona (tisk 262) o mimořádné dani postihující dividendy a úroky z některých cenných papírů pevně zúročitelných
č. 273Zpráva výboru živnostensko-obchodniho a zahraničního o vládním návrhu (tisk 261), kterým se předkládá Národnímu shromáždění ke schválení dodatková dohoda k obchodní smlouvě mezi republikou Československou a Hospodářskou Unií belgo-lucemburskou ze dne 28. prosince 1925, sjednaná v Praze dne 4. prosince 1935 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 13. prosince 1935, čís. 253 Sb. z. a n.
č. 274Odpovědi na interpelace
č. 275Návrh poslanců Rudolfa Smetánky a Haššíka na podstatné zmírnění všech zákonů, ubíjejících motorisaci
č. 276Návrh poslanců dr Neumana, Zeminové, Hatiny, Šmejcové, Ferd. Richtra a Bátkové na změnu § 114 pojišťovacího zákona ze dne 9. října 1924, č. 221 Sb. z. a n. ve znění novel
č. 277Návrh poslanců dr Neumana, dr Klapky, Uhlíře, Ferd. Richtra, Mikuláše a Hatiny na vydání zákona o obecních archivech
č. 278Návrh poslanců dr. Neumana, Tučného, Hatiny a Stejskala na doplnění zákona o státních starobních podporách
č. 279Návrh poslance Fr. Uhlíře na zrušení moravských enkláv v bývalém Slezsku
č. 280Návrh poslanců Petra, Bezděka a dr Mičury na novelisaci zákona o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří ze dne 9. října 1924, čís. 221 Sb. z. a n., ve znění zákona ze dne 18. listopadu 1928, čís. 184 Sb. z. a n. a vládních nařízení ze dne 15. června 1934, čís. 112 Sb. z. a n. a ze dne 11. července 1934, čís. 143 Sb. z. a n., ve znění vyhlášeném dne 25. července 1934, čís. 189 Sb. z. a n.
č. 281Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění k projevu souhlasu dodatková úmluva k československo-německé hospodářské dohodě ze dne 29. června 1920 o vzájemných celních slevách na hudební nástroje, sjednaná mezi vládou československou a vládou německou v Praze dne 30. prosince 1935 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 14. ledna 1936, č. 5 Sb. z. a n.
č. 282Interpelace
č. 283Návrh poslancov Viliama Širokého, dra Clementisa, dra Jar. Dolanského a Borkaňuka na vydaní zákona o novej úprave československého štátneho občianstva
č. 284Odpovědi na interpelace
č. 285Odpověď ministra průmyslu, obchodu a živností a ministra sociální péče na naléhavou interpelaci poslance inž. Richtra o udržení provozu Telnické továrny na porculán v Telnici (tisk 253)
č. 286Interpelace
č. 287Vládní návrh ústavního zákona o úpravě státních hranic s Německem
č. 288Naléhavá interpelace poslanců E. Kundta, dr H. Neuwirtha a R. Sandnera vládě, že ministerstvo národní obrany zadávajíc vojenské dodávky vydává výnosy a provádí úřední úkony odporující ústavě a smlouvě o ochraně menšin
č. 289Vládní návrh zákona o nabytí Ostravsko-Frýdlantské dráhy státem
č. 290Zpráva rozpočtového výboru o státním závěrečném účtu republiky Československé za rok 1934 spolu s účty státního bytového fondu a dávky z majetku (tisk 71)
č. 291Interpelace
č. 292Usnesení senátu Národního shromáždění republiky Československé o návrhu senátorů dr. Miloty, dr. Kloudy, Píchla a Hubky (tisk sen. 25 a 73), aby byl vydán zákon o trestnosti pytláctví v zemi Slovenské a Podkarpatoruské
č. 293Zpráva výboru kulturního a výboru rozpočtového o návrhu poslanců Frant. Uhlíře, dra Neumana, Al. Babka a Vl. Polívky (tisk 49) na novelisaci §u 23 zákona ze dne 14. května 1869, čís. 62 ř. z., jímžto se ustanovují pravidla vyučování na školách obecných
č. 294Zpráva výboru sociálně politického a rozpočtového o návrhu poslanců Luďka Pika a Frant. Nového (tisk 30) na zrušení kolkovného při žádostech nezaměstnaných o místa ve službách veřejných
č. 295Návrh poslanců L. Vaverky a Jar. Hladkého na změnu Pravidel o vybírání obecní dávky ze zábav ve všech obcích republiky Československé podle nařízení vlády republiky Československé ze dne 27. dubna 1922, č. 143 Sb. z. a n., se zřetelem na veřejné tělovýchovné produkce, mající důležitý význam pro tělesnou nebo brannou výchovu a zdravotní rekreaci, dále stran loutkových divadel pro děti
č. 296Interpelace
č. 297Naléhavá interpelace poslance inž. F. Schreibera vládě, že pražský zemský úřad při zadávání novostavby budovy celního úřadu v Rossbachu-Pfannenstielu jednal proti zákonu
č. 298Odpovědi na interpelace
č. 299Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění republiky Československé k projevu souhlasu II. dodatkový protokol k obchodní a plavební úmluvě mezi Československem a Finskem ze dne 2. března 1927, podepsaný v Praze dne 28. ledna 1936 a uvedený v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 7. února 1936, č. 30 Sb. z. a n.
č. 300Návrh poslanců A. Hatiny, F. Richtra a dr. Neumana, aby byl vydán zákon o zřízení parlamentní komise pro kontrolu veřejné správy

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15  


Přihlásit/registrovat se do ISP