Úterý 13. prosince 1938

Těsnopisecká zpráva

o 156. schůzi poslanecké sněmovny Národního shromáždění republiky Česko-Slovenské v Praze v úterý dne 13. prosince 1938.

Obsah:

Sdělení předsednictva:

Změny ve vládě

Dovolené

Omluvy

Vzdání se mandátu

Změny v klubech

Změny ve výboru

Od vlády došlo

Ze senátu došlo

Přikázáno výborům

Došlé dotazy

Rozdané tisky

Imunitnímu výboru přikázáno

Prohlášení předsedy vlády R. Berana o programu vlády

Přijat návrh na zahájení rozpravy

Sdělení předsednictva:

Vládou odvolaný návrh ústavního zákona

Přikázáno výboru se lhůtou

Dovolené

Stanovena příští schůze


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP