Sobota 19. listopadu 1938

Těsnopisecká zpráva

o 155. schůzi poslanecké sněmovny Národního shromáždění republiky Československé v Praze v sobotu dne 19. listopadu 1938.

Obsah:

Sdělení předsednictva:

Dovolená

Rozdané tisky

Pořad.

1. Zpráva výboru ústavno-právneho o návrhu (tlač 1429) posl. Hlinku, Sidora, dr Sokola a dr Tisu na vydanie ústavného zákona o autonomii Slovenskej krajiny (tlač 1432)

Sloučeno projednávání odst. l a 2 pořadu.

2. Zpráva výboru ústavně-právního o návrhu (tisk 1433) posl. Révaye na vydání ústavního zákona o autonomii Karpatské Ukrajiny (tisk 1434)

Řeč zpravodaje posl. dr Sokola k odst. l pořadu

Řeč zpravodaje posl. dr Kosseye k odst. 2 pořadu

Přijat návrh na nekonání rozpravy o těchto dvou odstavcích pořadu

Přečten podaný návrh

Doslov zpravodaje posl. dr Sokola k odst. 1. pořadu

Ad l. Hlasování o osnově ústavního zákona o autonomii Slovenskej krajiny (tisk 1432)

Osnova zákona přijata v prvém čtení

Ad 1. Druhé čtení osnovy ústavního zákona o autonomii Slovenskej krajiny (tisk 1432)

Zpravodaj posl. dr Sokol vzdal se slova

Osnova zákona přijata ve druhém čtení

Ad 2. Hlasování o osnově ústavního zákona o autonomii Podkarpatské Rusi (tisk 1434)

Osnova zákona přijata v prvém čtení

Ad 2. Druhé čtení osnovy ústavního zákona o autonomii Podkarpatské Rusi (tisk 1434)

Zpravodaj posl. dr Kossey vzdal se slova

Osnova zákona přijata ve druhém čtení

Změněn pořad

4. Zpráva o činnosti Stálého výboru podle §u 54 úst. listiny

Řeč předsedy Stálého výboru posl. Malypetra

Zpráva o činnosti Stálého výboru vzata na vědomí

Resoluční návrh usnesením předsednictva zamítnut

5. Doplňovací volba do Stálého výboru podle §u 54 úst. listiny

Projednávání pořadu přerušeno

Zamítnut návrh podle §u 46, odst. 2 jedn. řádu

Příští schůze bude svolána písemně


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP