Čtvrtek 17. listopadu 1938

Pořad

151. schůze poslanecké sněmovny N. S. R. Č.

svolané na

čtvrtek dne 17. listopadu 1938 na 15 hod.:

1. Zpráva výborů živn.-obchodního a zahraničního o vládním návrhu (tisk 1201), kterým se předkládá Národnímu shromáždění k projevu souhlasu obchodní smlouva mezi republikou Československou a republikou Ecuadorskou, podepsaná v Quitu dne 15. prosince 1937 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 13. ledna 1938, č. 9 Sb. z. a n. (tisk 1269).

2. Zpráva výborů živn.-obchodního a zahraničního o vládním návrhu (tisk 1239), kterým se předkládá Národnímu shromáždění k projevu souhlasu obchodní smlouva mezi republikou Československou a Spojenými státy mexickými, sjednaná výměnou not ze dne 6. listopadu a ze dne 17. prosince 1937 (tisk 1273).

3. Zpráva o činnosti Stálého výboru podle §u 54 úst. listiny.

4. Doplňovací volba do Stálého výboru podle §u 54 úst. listiny.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP