Čtvrtek 17. listopadu 1938

Těsnopisecká zpráva

o 151. schůzi poslanecké sněmovny Národního shromáždění republiky Československé v Praze ve čtvrtek dne 17. listopadu 1938.

Obsah:

Svolání N. S. k podzimnímu zasedání

Posmrtné vzpomínky na posl. Hlinku a sen. Tomáška

Poslanecký slib posl. dr Vančo

Sdělení předsednictva:

Změny ve vládě

Od vlády došlo

Vládou vrácené zákony

Vládou odvolaný návrh zákona

Vzdání se mandátů

Zánik mandátů

Vzdání se funkce místopředsedy posl. sněmovny

Změna v klubu

Dovolené

Omluvy

Změny ve výborech

Došlá vládní nařízení

Došlé dotazy a odpovědi

Rozdané tisky

Imunitnímu výboru přikázáno

Odvolány imunitní žádosti

Přikázáno výborům se lhůtou

Prohlášení předsedy vlády arm. gen. Syrového

Zamítnut návrh na zahájení rozpravy

Stanovena příští schůze


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP