Úterý 10. května 1938

Těsnopisecká zpráva

o 148. schůzi poslanecké sněmovny Národního shromáždění republiky Československé v Praze v úterý dne 10. května 1938.

Obsah:

Sdělení předsednictva:

Dovolené

Změny ve výborech

Ze senátu došlo

Došlé dotazy a odpovědi

Rozdané tisky

Imunitnímu výboru přikázáno

Odvolány imunitní žádosti

Pořad.

1. Zpráva výboru ústavně-právního o usnesení senátu (tisk 1321) o vládním návrhu zákona (tisky sen. 632 a 646), jímž se propůjčuje vnitrostátní účinnost části III úmluvy mezi republikou Československou a královstvím Maďarským ze dne 17. listopadu 1937 o vzájemné podpoře při celním řízení, při zamezování, stíhání, trestání přestupků celních předpisů a o vzájemné právní pomoci v celních trestních věcech (celní kartel) (tisk 1334)

Sloučeno projednávání odst. 1 a 3 pořadu

3. Zpráva výborů živn.-obchodního a zahraničního o vládním návrhu (tisk 1137), kterým se předkládá Národnímu shromáždění k projevu souhlasu dohoda, sjednaná Praze dne 4. června 1935 o zrušení čl. 4 a 6 obchodní a plavební smlouvy mezi republikou Československou a královstvím Jugoslavií ze dne 14. listopadu 1928, č. 163/1929 Sb. z. a n., a o zrušení ustanovení k čl. 1, bod 4, k čl. 1 a 2 a k čl. 4 závěrečného protokolu k této smlouvě (tisk 1192)

Řeč zpravodaje posl. dr Kosseye k odst. 1 pořadu

Řeč zpravodaje posl. Slavíčka k odst. 3 pořadu

Řeč zpravodaje posl. dr Kozáka k odst. 3 pořadu

Stanovena řečnická lhůta

Řeč posl. Slanského

Zpravodajové posl. dr Kossey, Slavíček a dr Kozák vzdali se doslovů

Ad 1. Hlasování o osnově zákona, jímž se propůjčuje vnitrostátní účinnost části III úmluvy mezi republikou Československou a královstvím Maďarským ze dne 17. listopadu 1937 o vzájemné podpoře při celním řízení, při zamezování, stíhání, trestání přestupků celních předpisů a o vzájemné právní pomoci v celních trestních věcech (celní kartel) (tisk 1334)

Osnova zákona přijata ve čtení prvém

Ad 1. Druhé čtení osnovy zákona, jímž se propůjčuje vnitrostátní účinnost části III úmluvy mezi republikou Československou a královstvím Maďarským ze dne 17. listopadu 1937 o vzájemné podpoře při celním řízení, při zamezování, strhání, trestání přestupků celních předpisů a o vzájemné právní pomoci v celních trestních věcech (celní kartel) (tisk 1334)

Zpravodaj posl. dr Kossey vzdal se slova

Osnova zákona přijata ve čtení druhém

Ad 3. Hlasování o schvalovacím usnesení, kterým se souhlasí s dohodou, sjednanou v Praze dne 4. června 1935 o zrušení čl. 4 a 6 obchodní a plavební smlouvy mezi republikou Československou a královstvím Jugoslavií ze dne 14. listopadu 1928, č. 163/1929 Sb. z. a n., a o zrušení ustanovení k čl. 1, bod 4, k čl. 1 a 2 a k čl. 4 závěrečného protokolu k této smlouvě (tisk 1192)

Schvalovací usnesení přijato v prvém čtení

Ad 3. Druhé čtení schvalovacího usnesení, kterým se souhlasí s dohodou, sjednanou v Praze dne 4. června 1935 o zrušení čl. 4 a 6 obchodní a plavební smlouvy mezi republikou Československou a královstvím Jugoslavií ze dne 14. listopadu 1928, č. 163/1929 Sb. z. a n., a o zrušení ustanovení k čl. 1, bod 4, k čl. 1 a 2 a k čl. 4 závěrečného protokolu k této smlouvě (tisk 1192)

Zpravodajové posl. Slavíček a posl. dr Kozák vzdali se slova

Schvalovací usnesení přijato ve čtení druhém

2. Zpráva výboru ústavně-právního o usnesení senátu (tisk 1322) k vládnemu návrhu zákona (tisky sen. 461 a 492) o niektorých opatreniach k zjednaniu vzájomného súladu medzi verejnými knihami, pozemkovým katastrom a skutočnou držbou v zemiach Slovenskej a Podkarpatoruskej (tisk 1335)

Řeč zpravodaje posl. dr Kosseye

Stanovena řečnická lhůta

Řeč posl. dr Pješčaka

Zpravodaj posl. dr Kossey vzdal se doslovu

Osnova zákona přijata ve čtení prvém

Ad 2. Druhé čtení osnovy zákona o niektorých opatreniach k zjednaniu vzájomného súladu medzi verejnými knihami, pozemkovým katastrom a skutočnou držbou v zemiach Slovenskej a Podkarpatoruskej (tisk 1335)

Zpravodaj posl. dr Kossey vzdal se slova

Osnova zákona přijata ve čtení druhém

4. Zpráva výboru imunitního o žádosti vrch. stát. zastupitelství v Košicích v trest. věci posl. Vančo (tisk 967)

Řeč zpravodaje posl. Koška

Návrh imunitního výboru přijat

5. Zpráva výboru imunitního o žádosti okres. soudu trest. v Praze v trest. věci posl. Kleina (tisk 971)

Řeč zpravodaje posl. Dvořáka

Návrh imunitního výboru přijat

6. Zpráva výboru imunitního o žádosti disc. rady adv. komory v Praze v kárné věci posl. dr Neuwirtha (tisk 995)

Řeč zpravodaje posl. Koška (místo posl. dr Huly)

Návrh imunitního výboru přijat

7. Zpráva výboru imunitního o žádosti disc. rady adv. komory v Praze v disc. věci posl. dr Neuwirtha (tisk 1086)

Řeč zpravodaje posl. Dvořáka

Návrh imunitního výboru přijat

Sdělení předsednictva:

Stanovena lhůta výboru

Z iniciativního výboru přikázáno

Stanovena příští schůze

Příloha

Poznámka:

Místo slov, vyloučených usnesením předsednictva posl. sněmovny ze dne 10. května 1938 podle §u 9, odst. 1, lit. m) jedn. řádu z těsnopisecké zprávy, jsou v textu hranaté závorky.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP