Čtvrtek 17. března 1938

Těsnopisecká zpráva

o 141. schůzi poslanecké sněmovny Národního shromáždění republiky Československé v Praze ve čtvrtek dne 17. března 1938.

Obsah:

Sdělení předsednictva:

Dovolené

Omluva

Ze senátu došlo

Vyloučeno z těsnopisecké zprávy

Pořad:

1. Zpráva výboru rozpočtového o vládním návrhu (tisk 1103), aby byl dán Národním shromážděním souhlas podle čl. XIV finančního zákona republiky Československé ze dne 21. prosince 1935, č. 245 Sb. z. a n., jímž se stanoví státní rozpočet na rok 1936 (tisk 1224)

2. Zpráva výboru rozpočtového o státním závěrečném účtu republiky Československé za rok 1936 (tisk 1052) spolu s účty státního bytového fondu a dávky z majetku (tisk 1225) - pokračování

Řeč posl. Kliebera

Řeč posl. Bruknera

Řeč posl. J. Sedláčka

Řeč posl. Kopasze

Řeč posl. inž. Lischky

Řeč posl. Bergmanna

Řeč posl. Kosika

Řeč posl. Říčáře

Řeč posl. Suroviaka

Řeč posl. Hatiny

Řeč posl. Sogla

Řeč posl. Schulcze

Řeč posl. Zupky

Řeč posl. Bayera

Rozprava přerušena

Projednávání pořadu přerušeno

Sdělení předsednictva:

Dovolené

Omluvy

Rozdané tisky

Výboru imunitnímu přikázáno

Stanovena příští schůze

Příloha


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP