Středa 16. března 1938

Těsnopisecká zpráva

140. schůzi poslanecké sněmovny Národního shromáždění republiky Československé v Praze ve středu dne 16. března 1938.

Obsah:

Sdělení předsednictva:

Dovolená

Vyloučeno z těsnopisecké zprávy

Pořad:

1. Zpráva výboru soc.-politického o vládním návrhu zákona (tisk 1251), jímž se mění zákon ze dne 1. června 1932, č. 99 Sb. z. a n., o odškodnění nemocí z povolání (tisk 1268) - pokračování

Řeč posl. Katze.

Doslov zpravodaje posl. Kirpalové

Přečten podaný návrh

Hlasování odloženo

2. Zpráva výborů techn.-dopravního, ústavně-právního a rozpočtového o vládním návrhu zákona (tisk 1212) o dopravních značkách pro silniční dopravu (tisk 1255)

Řeč zpravodaje posl. Janalíka

Řeč zpravodaje posil. Pozdílka (místo posl. dr Dufka)

Řeč zpravodaje posl. Michálka

Stanovena řečnická lhůta

Řeč posl. Suroviaka

Doslov zpravodaje posl. Janalíka

Doslov zpravodaje posl. Pozdílka

Doslov zpravodaje posl. Michálka

Osnova-zákona přijata ve čtení prvém

Ad 2. Druhé čtení osnovy zákona o dopravních značkách pro silniční dopravu (tisk 1255)

Zpravodajové posl. Janalík, Pozdílek, Michálek vzdali se slova

Osnova zákona přijata ve čtení druhém

Přijata resoluce

Ad 1. Hlasování o osnově zákona, jímž se mění zákon ze dne 1. června 1932, č. 99 Sb. z. a n., o odškodnění nemoci z povolání (tisk 1268)

Osnova zákona přijata ve čtení prvém

Ad 1. Druhé čtení osnovy zákona, jímž se mění zákon ze dne 1. června 1932, č. 99 Sb. z. a n., o odškodnění nemocí z povolání (tisk 1268)

Zpravodaj posl. Kirpalová vzdala se slova

Osnova zákona přijata ve čtení druhém

Přečten podaný pozměňovací návrh k resoluci

Řeč zpravodaje posl. Kirpalové

Přijaty resoluce

3. Zpráva výboru rozpočtového o vládním návrhu (tisk 1103), aby byl dán Národním shromážděním souhlas podle čp. XIV finančního zákona republiky Československé ze dne 21. prosince 1935, č. 245 Sb. z. a n., jímž se stanoví státní rozpočet na rok 1936 (tisk 1224)

4. Zpráva výboru rozpočtového o státním závěrečném účtu republiky Československé za rok 1936 (tisk 1052) spolu s účty státního bytového fondu a dávky z majetku (tisk 1225) - pokračování

Řeč posl. Turčeka

Řeč posl. Bendy

Řeč posl. Appelta

Řeč posl. Petroviče

Rozprava přerušena

Projednávání pořadu přerušeno

Sdělení předsednictva:

Dovolená

Omluvy

Změny ve výborech

Rozdané tisky

Stanovena příští schůze

Příloha

Poznámka:

Místo slov, vyloučených usnesením předsednictva posl. sněmovny ze dne 16. března 1938 podle §u 9, odst. 1, lit. m) jedn. řádu z těsnopisecké zprávy, jsou v textu hranaté závorky.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP