Pátek 17. prosince 1937

Těsnopisecká zpráva
o 128. schůzi poslanecké sněmovny Národního shromáždění republiky Československé v Praze v pátek dne 17. prosince 1937.

Obsah:

Sdělení předsednictva:

Omluva

Dotaz podle §u 70 jedn. řádu

Došlé dotazy

Rozdané tisky

Pořad.

1. Zpráva výborů sociálně-politického a rozpočtového k vládnímu návrhu zákona (tisk 1110) o náhradě podle zákonů o stavebním ruchu (tisk 1190)

Sloučeno projednávání odst. 1 až 6 pořadu

2. Zpráva výborů sociálně-politického a rozpočtového o vládním návrhu zákona (tisk 1179) o úpravě státního příplatku k podpoře nezaměstnaných (tisk 1189)

3. Zpráva výboru živnostensko-obchodního k usnesení senátu (tisk 1157) o vládním návrhu zákona (tisky sen. 566 a 574), kterým se mění a doplňuje vládní nařízení ze dne 4. prosince 1936, č. 302 Sb. z. a n., o úpravě některých poměrů v tovární výrobě šatstva (tisk 1184).

4. Zpráva výborů sociálně-politického a živnostensko-obchodního podle § 35 jedn. řádu k vládnímu návrhu zákona (tisk 1181), kterým se prodlužuje platnost hromadných smluv pracovních (tisk 1191)

5. Zpráva výborů živnostensko - obchodního a zemědělského podle § 35 jedn. řádu k vládnímu návrhu zákona (tisk 1182), kterým se částečně mění a doplňuje zákon ze dne 24. června 1932, č. 105 Sb. z. a n., o zřizování provozoven na výrobu cukru z řepy

6. Zpráva výborů sociálně-politického a živnostensko obchodního k vládnímu návrhu zákona (tisk 1180) o opatřeních proti zastavování provozování továrních závodů, proti hromadnému propouštění zaměstnanců a o úpravě některých výpovědních lhůt při pracovních (služebních) poměrech zaměstnanců v těchto závodech (tisk 1186)

Řeč zpravodaje posl. Šedého k odst. 1 pořadu

Řeč zpravodaje posl. Mrskošové k odst. 1 pořadu

Řeč zpravodaje posl. Petra k odst. 2 pořadu

Řeč zpravodaje posl. Al. Langera k odst. 2 pořadu

Řeč zpravodaje posl. V. Sedláčka k odst. 3 pořadu

Řeč zpravodaje po l. Stejskala k odst. 4 pořadu

Řeč zpravodaje posl. Kleina k odst. 4 pořadu

Řeč zpravodaje posl. Rechcígla k odst. 5 pořadu

Řeč zpravodaje posl. Nového k odst. 6 pořadu

Řeč zpravodaje posl. Tykala k odst. 6 pořadu

Stanovena řečnická lhůta

Řeč posl. Dembovského

Řeč posl. G. Böhma

Řeč posl. Procházky

Řeč posl. Turčeka

Řeč posl. Krosnáře

Řeč posl. Klimenta

Řeč posl. Schenka

Řeč posl. Nepomuckého

Přečteny podané návrhy

Doslov zpravodaje posl. Šedého k odst. 1 pořadu

Doslov zpravodaje posl. Mrskošové k odst. 1 pořadu

Doslov zpravodaje posl. Petra k odst. 2 pořadu

Zpravodaj posl. Al. Langer k odst. 2 pořadu vzdal se slova

Doslov zpravodaje posl. V. Sedláčka k odst. 3 pořadu

Doslov zpravodaje posl. Stejskala k odst. 4 pořadu.

Zpravodaj k odst.4 pořadu posl. Klein vzdal se slova

Doslov zpravodaje posl. Rechcígla k odst. 5 pořadu.

Zpravodajové k odst. 6 pořadu posl. Nový a Tykal vzdali se slova

Ad 1. Hlasování o osnově zákona o náhradě podle zákonů o stavebním ruchu (tisk 1190)

Osnova zákona přijata ve čtení prvém

Ad 1. Druhé čtení osnovy zákona o náhradě podle zákonů o stavebním ruchu (tisk 1190)

Řeč zpravodaje posl. Šedého

Osnova zákona přijata ve čtení druhém

Hlasováno o resolucích

Ad 2. Hlasování o osnově zákona o úpravě státního příplatku k podpoře nezaměstnaných (tisk 1189)

Osnova zákona přijata ve čtení prvém

Ad 2. Druhé čtení osnovy zákona o úpravě státního příplatku k podpoře nezaměstnaných (tisk 1189)

Osnova zákona přijata ve čtení druhém

Ad 3. Hlasování o osnově zákona, kterým se mění a doplňuje vládní nařízení ze dne 4. prosince 1936, č. 302 . Sb. z. a n., o úpravě některých poměrů v tovární výrobě šatstva (tisk 1184)

Osnova zákona přijata ve čtení prvém

Ad 3. Druhé čtení osnovy zákona, kterým se mění a doplňuje vládní nařízení ze dne 4. prosince 1936, č. 302 Sb. z. a n., o úpravě některých poměrů v tovární výrobě šatstva (tisk 1184)

Osnova zákona přijata ve čtení druhém.

Ad 4. Hlasování o osnově zákona, kterým se prodlužuje platnost hromadných smluv pracovních (tisk 1191)

Osnova zákona přijata ve čtení prvém

Ad 4. Druhé čtení osnovy zákona, kterým se prodlužuje platnost hromadných smluv pracovních (tisk 1191)

Osnova zákona přijata ve čtení druhém

Ad 5. Hlasování o osnově zákona, kterým se částečně mění a doplňuje zákon ze dne 24. června 1932, č. 105 Sb. z. a n., o zřizování provozoven na výrobu cukru z řepy (tisk 1194)

Osnova zákona přijata ve čtení prvém

Ad 5. Druhé čtení osnovy zákona, kterým se částečně mění a doplňuje zákon ze dne 24. června 1932, č. 105 Sb. z. a n., o zřizování provozoven na výrobu cukru z řepy (tisk 1194)

Osnova zákona přijata ve čtení druhém

Ad 6. Hlasování o osnově zákona o opatřeních proti zastavování provozování továrních závodů, proti hromadnému propouštění zaměstnanců a o úpravě některých výpovědních lhůt při pracovních (služebních) poměrech zaměstnanců v těchto závodech (tisk 1186)

Osnova zákona přijata ve čtení prvém

Ad 6. Druhé čtení osnovy zákona o opatřeních proti zastavování továrních závodů, proti hromadnému propouštění zaměstnanců a o úpravě některých výpovědních lhůt při pracovních (služebních) poměrech zaměstnanců v těchto závodech (tisk 1186)

Osnova zákona přijata ve čtení druhém.

7. Volba 16 členů a 16 náhradníků Stálého výboru podle § 54 ústavní listiny

8. Volba výboru inkompatibilitního

Sdělení předsednictva:

Dovolené

Omluvy

Rozdané tisky

Z iniciativního výboru přikázáno

Přehled činnosti posl. sněmovny za r. 1937

Příští schůze bude svolána písemně

Příloha


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP