Pátek 3. prosince 1937

Těsnopisecká zpráva

o 120. schůzi poslanecké sněmovny Národního shromáždění republiky Československé v Praze v pátek dne 3. prosince 1937.

Obsah:

Sdělení předsednictva:

Dovolené

Omluva

Rozdané tisky

Dodatečné volání k pořádku

Vyloučeno z těsnopisecké zprávy

Pořad.

Zpráva výboru rozpočtového o vládním návrhu (tisk 1100) státního rozpočtu republiky Československé a finančního zákona na rok 1938 (tisk 1140) a rozprava o prohlášení ministra financí učiněném ve 114. schůzi poslanecké sněmovny dne 9. listopadu 1937 - pokračování v druhé, kulturní a sociální části podrobné rozpravy

Řeč posl. Hodinové-Spurné

Řeč posl. Devečky

Řeč posl. Zischky

Řeč posl. Schluscheho

Řeč posl. Jurnečkové-Vorlové

Řeč posl. Lichnera

Zahájena třetí, hospodářská, dopravní a finanční část podrobné rozpravy

Řeč posl. inž. Richtera

Řeč posl. Stanislava

Řeč posl. Zvoníčka

Řeč posl. Hrubého

Řeč posl. Kuta

Řeč posl. Ešnera

Řeč posl. dr Branžovského

Řeč posl. Pelíška

Řeč posl. Al. Langera

Řeč posl. Jaksche

Rozprava přerušena

Projednávání pořadu přerušeno

Sdělení předsednictva:

Dovolené

Stanovena příští schůze

Příloha

Poznámka:

Místo slov, vyloučených usnesením předsednictva posl. sněmovny ze dne 3. prosince 1937 podle §u 9, odst. 1, lit. m) jedn. řádu z těsnopisecké zprávy, jsou v textu hranaté závorky.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP