Úterý 27. dubna 1937

Těsnopisecká zpráva

o 96. schůzi poslanecké sněmovny Národního shromáždění republiky Československé v Praze v úterý dne 27. dubna 1937.

Obsah:

Projev předsedy sněmovny o důlní katastrofě v Chomli

Projev min. veř. prací inž. Dostálka o téže katastrofě

Pořad.

1. Zpráva výborů ústavně-právního a branného o vládním návrhu zákona (tisk 851) o vojenském polním trestním řízení (tisk 880)

Řeč zpravodaje posl. F. Richtra

Řeč zpravodaje posl. Slívy

Stanovena řečnická lhůta

Řeč posl. Procházky

Řeč posl. Pika

Řeč posl. dr Jar. Dolanského

Řeč posl. Lance

Řeč posl. Krejčiho

Řeč posl. dr Kellnera

Doslov zpravodaje posl. F. Richtra

Doslov zpravodaje posl. Slívy

Osnova zákona přijata v prvém čtení

Ad 1. Druhé čtení osnovy zákona o vojenském polním trestním řízení (tisk 880)

Řeč zpravodaje posl. F. Richtra

Osnova zákona přijata ve druhém čtení

Změněn pořad

4. Zpráva výboru imunitního o žádosti vrch. stát. zastupitelství v Bratislavě v trest. věci posl. Teplanského (tisk 810)

Řeč zpravodaje posl. Dvořáka (za posl. Koška)

Návrh výboru imunitního přijat

5. Zpráva výboru imunitního o žádosti okr. soudu v Dubé v trest. věci posl. E. Köhlera (tisk 812)

Řeč zpravodaje posl. Dvořáka (za posl. Koška)

Návrh výboru imunitního přijat

6. Zpráva výboru imunitního o žádosti okr. soudu v Rumburku v trest. věci posl. Franka (tisk 878)

Řeč zpravodaje posl. dr Huly

Návrh výboru imunitního přijat

Projednávání pořadu přerušeno

Sdělení předsednictva:

Dovolené

Omluvy

Posl. Sivák vzdal se funkce zapisovatele

Změny ve výborech

Ze senátu došlo

Došlá účetní závěrka nejvyššího účet. kontrol. úřadu přikázána výboru

Došlé dotazy a odpovědi

Rozdané tisky

Výboru imunitnímu přikázáno

Stanovena příští schůze

Příloha

(Začátek schůze ve 3 hod. 25 min. odpol.)


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP