Pátek 11. prosince 1936

Těsnopisecká zpráva

o 73. schůzi poslanecké sněmovny Národního shromáždění republiky Československé v Praze v pátek dne 11. prosince 1936.

Obsah:

Sdělení předsednictva:

Dovolené

Omluvy

Změny ve výborech

Z iniciativního výboru přikázáno

Pořad:

1. Zpráva výborů soc. politického, ústavně právního, techn.-dopravního a branného o vládním návrhu (tisk 401) zákona o drahách (železniční zákon) (tisk 698) - pokračování

Stanovena řečnická lhůta

Řeč posl. Suroviaka

Řeč posl. Bendy

Řeč posl. Klimenta

Rozprava přerušena

Projednávání pořadu přerušeno

Sdělení předsednictva:

Dovolené

Omluva

Rozdané tisky

Stanovena příští schůze


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP