Čtvrtek 3. prosince 1936

Těsnopisecká zpráva

o 70. schůzi poslanecké sněmovny Národního shromáždění republiky Československé v Praze ve čtvrtek dne 3. prosince 1936.

Obsah:

Sdělení předsednictva:

Dovolené

Omluva

Vyloučeno z těsnopisecké zprávy

Pořad.

Zpráva výboru rozpočtového o vládním návrhu (tisk 640) státního rozpočtu republiky Československé a finančního zákona pro rok 1937 (tisk 685) a rozprava o prohlášení ministra financí, učiněném v 63.schůzi poslanecké sněmovny dne 16. října 1936 - pokračování v druhé, kulturní a sociální části podrobné rozpravy

Řeč posl. Klímy

Řeč posl. Uhlíře

Řeč posl. Otáhala

Řeč posl. inž. Künzela

Řeč posl.dr. inž. Tumlířové

Řeč posl.Vaverky

Řeč posl. Döllinga

Řeč posl. dr. Lukáče

Řeč posl. Wollnera

Řeč posl. Tymeše

Řeč posl. dr. Huly

Řeč posl. Topoliho

Řeč posl. Śliwky

Řeč ministra soc. péče inž. Nečase

Řeč posl. Stejskala

Řeč posl. Mrskošové

Řeč posl. inž. Peschky

Řeč posl. Krejčiho

Řeč posl. dr. Kugela

Řeč posl. Michálka

Řeč posl. Šmejcové

Řeč posl. Kosika

Řeč posl. Jurnečkové-Vorlové

Řeč posl. Tykala

Řeč posl. Čuříka

Zahájena třetí, hospodářská, dopravní a finanční část podrobné rozpravy

Řeč posl. V. Sedláčka

Řeč posl. inž. Protuše

Řeč posl. Zářeckého

Řeč posl. Tichýho

Řeč posl. Ešnera

Rozprava přerušena

Projednávání pořadu přerušeno

Sdělení předsednictva:

Dovolené

Omluvy

Rozdaný tisk

Stanovena příští schůze

Příloha


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP