Pondělí 30. listopadu 1936

Těsnopisecká zpráva

o 67. schůzi poslanecké sněmovny Národního shromáždění republiky Československé v Praze v pondělí dne 30. listopadu 1936.


Obsah:

Sdělení předsednictva:

Dovolené

Omluvy

Změny ve výborech

Rozdané tisky

Pořad.

Zpráva výboru rozpočtového o vládním návrhu (tisk 640) státního rozpočtu republiky Československé a finančního zákona pro rok 1937 (tisk 685) a rozprava o prohlášení ministra financí, učiněném v 63. schůzi poslanecké sněmovny dne 16. října 1936

Řeč zpravodaje posl. Remeše

Rozdělena rozprava

Stanovena řečnická lhůta

Zahájena povšechná rozprava

Řeč posl. dr. Korlátha

Řeč posl. dr. Mičury

Řeč posl. Rázuse

Řeč posl. dr. Patejdla

Řeč posl. dr. Wolfa

Řeč posl. Hrubého

Řeč posl. dr. Porubszkyho

Řeč posl. Petráška

Rozprava přerušena

Projednávání pořadu přerušeno

Sdělení předsednictva

Dovolené

Stanovena příští schůze

Příloha


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP