Čtvrtek 15. října 1936

Těsnopisecká zpráva

o 62. schůzi poslanecké sněmovny Národního shromáždění republiky Československé v Praze ve čtvrtek dne 15. října 1936.

Obsah:

Poslanecký slib posl. dr Lukáče

Sdělení předsednictva:

Dovolená

Omluvy

Vzdání se dovolené

Změny ve výborech

Došlá vládní nařízení přikázána výborům

Ze senátu došlo

Došlé dotazy a odpověď

Rozdané tisky

Z iniciativního výboru přikázáno

Odvolána imunitní žádost

Vyloučeno z těsnopisecké zprávy

Pořad.

1. Zpráva výboru ústavně-právního k vládnímu návrhu zákona (tisk 559) o užívání vlajek, znaků a jiných symbolů, jakož i stejnokrojů a odznaků, a o opatřeních proti závadným označením (tisk 632)

Řeč zpravodaje posl. F. Richtera

Stanovena řečnická lhůta

Řeč posl. Jarosse

Řeč posl. Špačka

Řeč posl. Švermy

Řeč posl. Slušného

Řeč posl. dr Neuwirtha

Řeč posl. Sandnera

Doslov zpravodaje posl. F. Richtera

Hlasování odloženo

2. Zpráva výboru ústavně-právního o vládním návrhu (tisk 625) zákona, kterým se mění zákon o zrušení šlechtictví, řádů a titulů (tisk 641) [podle §u 35 jedn. řádu]

Řeč zpravodaje posl. dr Suchého

Stanovena řečnická lhůta

Řeč posl. Haščíka

Řeč posl. Birkeho

Řeč posl. Ježka

Řeč posl. Rázuse

Řeč posl. Gajdy

Řeč posl. dr Branžovského

Projednávání přerušeno

Projednávání pořadu přerušeno

Sdělení předsednictva:

Dovolené

Změny ve výborech

Rozdané tisky

Stanovena příští schůze

Příloha

Schůze zahájena v 11 hod. 25 min. dopol.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP