Čtvrtek 25. června 1936

Těsnopisecká zpráva

o 57. schůzi poslanecké sněmovny Národního shromáždění republiky Československé v Praze ve čtvrtek dne 25. června 1936.

Obsah:

Sdělení předsednictva:

Dovolená

Změny ve výborech

Došlé dotazy a odpověď

Rozdaný tisk

Pořad.

1. Zpráva výboru rozpočtového o návrhu posl. Teplanského, dr inž. Brdlíka, dr Meissnera, dr Klapky, dr Nováka, Ostrého, Tauba, a Viereckla (tisk 448) na změnu zákona ze dne 14.dubna 1920, č. 262 sb. z. a n., o dani z masa (tisk 541).

2. Zpráva výboru rozpočtového o vládním návrhu (tisk 266) zákona, kterým se mění a doplňuje zákon o přímých daních (tisk 542) - pokračování

Řeč posl. dr Mayr-Hartinga

Řeč posl. Bátkové

Řeč posl. dr Peterse

Řeč posl. Viereckla

Řeč posl. Pozdílka

Řeč posl. dr Štůly

Řeč posl. K. Chalupy

Řeč posl. Nepomuckého

Řeč posl. Špačka

Řeč posl. inž. Peschky

Řeč posl. Kneborta

Řeč posl. Mrskošové

Projednávání těchto odstavců přerušeno.

3. Zpráva výborů soc.-politického a ústavně-právního o návrhu posl. Kleina, Stivína, Pika a Němce (tisk 18) na vydání zákona o pracovním poměru redaktorů (tisk 538)

Řeč zpravodaje posl. Kleina

Řeč zpravodaje posl. dr Markoviče

Hlasování odloženo

4. Zpráva výborů soc.-politického a rozpočtového k vládnímu návrhu zákona (tisk 503) o pojištění u báňských bratrských pokladen (tisk 536)

Řeč zpravodaje posl. Brožíka

Řeč zpravodaje posl. Lance

Stanovena řečnická lhůta

Řeč posl. Čavojského

Řeč posl. Schütze

Rozprava přerušena

Projednávání pořadu přerušeno

Sdělení předsednictva:

Dovolené

Omluvy

Přikázáno výborům

Rozdané tisky

Imunitnímu výboru přikázáno

Stanovena příští schůze

Příloha

Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP