Středa 29. dubna 1936

Těsnopisecká zpráva

o 40. schůzi poslanecké sněmovny Národního shromáždění republiky Československé v Praze ve středu dne 29. dubna 1936.

Obsah:

Sdělení předsednictva:

Dovolená

Omluva

Změny ve výborech

Pořad:

1. Zpráva výborů ústavně-právního a branného o vládním návrhu (tisk 373) zákona, jímž se mění a doplňuje zákon na-ochranu republiky (tisk 394).

2. Zpráva výborů ústavně-právního a branného o vládním návrhu (tisk 370) zákona o obraně státu (tisk 400) -pokračování

Řeč posl. Petroviče

Řeč posl. dr Jar. Dolanského

Řeč posl. Zeminové

Řeč posl. dr Mičury

Řeč posl. dr Tiso

Řeč posl. Holečka

Řeč posl. dr Clementise

Řeč posl. Jaksche

Řeč posl. dr Mareše

Řeč posl. Kundta

Řeč posl. dr Luschky

Řeč posl. Polívky

Řeč posl. Vičánka

Řeč posl. dr Novotného

Řeč posl. Slívy

Řeč posl. Zierhuta

Řeč posl. Birkeho

Řeč posl. Révaye

Řeč posl. B. Köhlera

Řeč posl. Schulze

Řeč posl. Wollnera

Řeč posl. Židovského

Řeč posl. Śliwky

Řeč posl. Csomora

Řeč posl. Borkaňuka

Řeč posl. Kosika

Věcná poznámka posl. Birkeho

Přečteny podané návrhy

Projednávání pořadu přerušeno

Sdělení předsednictva:

Dovolená

Od volebního soudu došlo

Ze senátu došlo

Rozdaný tisk

Přikázáno výborům

Stanovena příští schůze

Příloha

Poznámka:

Místo slov, vyloučených usnesením předsednictva posl. sněmovny ze dne 29. dubna 1936 podle §u 9, odst. 1, lit. m) jedn. řádu z těsnopisecké zprávy, jsou v textu hranaté závorky.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP