Úterý 17. března 1936

Těsnopisecká zpráva

o 32. schůzi poslanecké sněmovny Národního shromáždění republiky Československé v Praze v úterý dne 17. března 1936.

Obsah:

Sdělení předsednictva:

Dovolené

Omluvy

Změny ve výborech

Ze senátu došlo

Došlé dotazy a odpovědi

Rozdané tisky

Imunitnímu výboru přikázáno

Odvolány žádosti imunitní

Vyloučeno z těsnopisecké zprávy

Pořad:

Změněn pořad

2. Zpráva výborů soc. politického a rozpočtového o vládním návrhu (tisk 334) zákona o podporách pro bývalé zaměstnance na velkém majetku pozemkovém (tisk 355) [podle §u 35 jedn. řádu]

Řeč zpravodaje posl. Tayerle

Řeč zpravodaje posl. Křemena

Stanovena řečnická lhůta

Řeč posl. Gottwalda

Řeč posl. Szentiványiho

Zpravodajové posl. Tayerle a Křemen vzdali se doslovu

Hlasování odloženo

3. Zpráva výborů soc. politického a rozpočtového o vládním návrhu (tisk 338) zákona, kterým se mění nebo doplňují některá ustanovení zákona ze dne 20. února 1920, č. 142 Sb. z. a n., o požitcích válečných poškozenců, ve znění zákona ze dne 25. ledna 1922, č. 39 Sb. z. a n. (tisk 357) [podle §u 35 jedn. řádu]

Řeč zpravodaje posl. Neumeistera

Řeč zpravodaje posl. Vičánka

Stanovena řečnická lhůta

Řeč posl. Vodičky

Řeč posl. Zajička

Řeč posl. Knorreho

Řeč posl. Chloupka

Projednávání tohoto odstavce přerušeno

Ad 2. Hlasování o osnově zákona o podporách pro bývalé zaměstnance na velkém majetku pozemkovém (tisk 355)

Osnova zákona přijata v prvém čtení

4. Zpráva výboru imunitního o žádosti vrch. stát. zastupitelství v Košicích v trest. věci posl. Rybárika (tisk

222)

Řeč zpravodaje posl. Nového

Návrh výboru imunitního přijat

5. Zpráva výboru imunitního o žádosti okr. soudu ve Frývaldově v trest. věci posl. Heegera (tisk 224)

Řeč zpravodaje posl. dr Dufka

Návrh výboru imunitního přijat

6. Zpráva výboru imunitního o žádosti vrch. stát. zastupitelství v Košicích v trest. věci posl. Rybárika (tisk 226)

Řeč zpravodaje posl. Dlouhého

Návrh výboru imunitního přijat

Projednávání odst. 7 pořadu odpadlo

8. Zpráva výboru imunitního o žádosti vrch. stát. zastupitelství v Košicích v trest. věci posl. Töröka (tisk 229)

Řeč zpravodaje posl. Dlouhého

Návrh výboru imunitního přijat

Rozdaný tisk

Stanoveny lhůty výborům

Dovolené

Omluva

Stanovena příští schůze

Příloha

Poznámka:

Místo slov, vyloučených usnesením předsednictva posl. sněmovny ze dne 17. března 1936 podle §u 9, odst. 1, lit. m) jedn. řádu z těsnopisecké zprávy, jsou v textu hranaté závorky.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP