Pátek 20. prosince 1935

Těsnopisecká zpráva

o 24. schůzi poslanecké sněmovny Národního shromáždění republiky Československé v Praze v pátek dne 20. prosince 1935.

Obsah:

Noví poslanci

Poslanecký slib posl. Šmejcové

Sdělení předsednictva:

Dovolené

Omluva

Změny ve výborech

Ze senátu došlo

Došlé dotazy a odpovědi

Rozdaný tisk

Pořad.

Změněn pořad

Sloučeno projednávání o odst. 2 a 3 pořadu

2. Zpráva výboru rozpočtového o vládním návrhu (tisk 154) zákona, kterým se pozměňuje zákon o dani z obratu a dani přepychové a prodlužuje jeho platnost (tisk 242) [podle §u 35 jedn. řádu].

3. Zpráva výboru rozpočtového o vládním návrhu (tisk 155) zákona o přirážkách k dani z obratu a dani přepychové (tisk 249) [podle §u 35 jedn. řádu]

Řeč zpravodaje posl. Bergmanna k odst. 2 a 3 pořadu

Sloučeno projednávání o odst. 2 a 3 s projednáváním o odst. 1 pořadu

1. Zpráva výboru rozpočtového o vládním návrhu (tisk 153) zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 15. června 1927, č.78 Sb.z. a n., o stabilisačních bilancích (tisk 238) [podle §u 35 jedn. řádu]

Řeč zpravodaje posl. R. Chalupy k odst. 1 pořadu

Stanovena řečnická lhůta

Řeč posl. inž. dr. Touška

Řeč posl. Šedého

Řeč posl. dr. Pružinského

Řeč posl. Netolického

Projednávání tohoto odstavce přerušeno

Změněn pořad

6. Zpráva výborů ústavně-právního a rozpočtového o vládním návrhu (tisk 240) zákona o státní poctě prvnímu presidentu Československé republiky T. G. Masarykovi (tisk 250) [podle §u 35 jedn. řádu]

Řeč zpravodaje posl. dr. Patejdla

Řeč zpravodaje posl. dr. inž. Brdlíka

Stanovena řečnická lhůta

Řeč posl. dr. Zippeliusa

Doslov zpravodaje posl. dr. Patejdla

Doslov zpravodaje posl. dr. inž. Brdlíka

Osnova zákona přijata v prvém čtení

Ad 6. Druhé čtení osnovy zákona o státní poctě prvnímu presidentu Československé republiky T. G. Masarykovi (tisk 250)

Zpravodajové posl. dr. Patejdl a dr. inž. Brdlík vzdali se slova

Osnova zákona přijata ve druhém čtení

1. Zpráva výboru rozpočtového o vládním návrhu (tisk 153) zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 15. června 1927, č. 78 Sb. z. a n., o stabilisačních bilancích (tisk 238).

2. Zpráva výboru rozpočtového o vládním návrhu (tisk 154) zákona, kterým se pozměňuje zákon o dani z obratu a dani přepychové a prodlužuje jeho platnost (tisk 242).

3. Zpráva výboru rozpočtového o vládním návrhu (tisk 155) zákona o přirážkách k dani z obratu a dani přepychové (tisk 249) - pokračování

Řeč posl. dr. Peterse

Řeč posl. Kneborta

Přečteny podané návrhy

Doslov zpravodaje posl. R. Chalupy k odst. 1 pořadu

Doslov zpravodaje posl. Bergmanna k odst. 2 a 3 pořadu

Ad 1. Hlasování o osnově zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 15. června 1927, č. 78 Sb. Z. a n., o stabilisačních bilancích (tisk 238)

Přijat návrh na vrácení věci výboru rozpočtovému

Ad 2. Hlasování o osnově zákona, kterým se pozměňuje zákon o dani z obratu a dani přepychové a prodlužuje jeho platnost (tisk 242)

Osnova zákona přijata v prvém čtení

Ad 2. Druhé čtení osnovy zákona, kterým se pozměňuje zákon o dani z obratu a dani přepychové a prodlužuje jeho platnost (tisk 242)

Zpravodaj posl. Bergmann vzdal se slova

Osnova zákona přijata ve druhém čtení

Přijaty resoluce

Ad 3. Hlasování o osnově zákona o přirážkách k dani z obratu a dani přepychové (tisk 249)

Osnova zákona přijata v prvém čtení

Ad 3. Druhé čtení osnovy zákona o přirážkách k dani z obratu a dani přepychové (tisk 249)

Zpravodaj posl. Bergmann vzdal se slova

Osnova zákona přijata ve druhém čtení

4. Zpráva výboru ústavně-právního o vládním návrhu (tisk 158) zákona, kterým se mění § 11, odst. 1 zákona o opatřeních pro zaměstnance zastavených periodických tiskopisů (tisk 243) [podle §u 35 jedn. řádu]

Řeč zpravodaje posl. F. Richtra (za posl. dr Stránského)

Stanovena řečnická lhůta

Řeč posl. Haššíka

Doslov zpravodaje posl. F. Richtra

Osnova zákona přijata v prvém čtení

Ad 4. Druhé čtení osnovy zákona, kterým se mění § 11, odst. 1 zákona o opatřeních pro zaměstnance zastavených periodických tiskopisů (tisk 243)

Zpravodaj posl. F. Richter vzdal se slova

Osnova zákona přijata ve druhém čtení

Změněn pořad

7. Zpráva výborů kulturního, ústavně-právního a rozpočtového o usnesení senátu N. S. R. Č. (tisk 149) o usnesení poslanecké sněmovny (tisk sen. 2 a 43) k vládnímu návrhu zákona (tisk 1332-III a 2975-III), kterým se mění a doplňují zákony o zřizování a vydržování veřejných měšťanských škol, o docházce do nich a o jejich správě (tisk 247) [podle §u 35 jedn. řádu]

Řeč zpravodaje posl. Hladkého

Řeč zpravodaje posl. Pozdílka

Řeč zpravodaje posl. dr. inž. Brdlíka

Stanovena řečnická lhůta

Řeč posl. Illinga

Doslov zpravodaje posl. Hladkého

Doslov zpravodaje posl. Pozdílka

Doslov zpravodaje posl. dr. inž. Brdlíka

Osnova zákona přijata v prvém čtení

Ad 7. Druhé čtení osnovy zákona, kterým se mění a doplňují zákony o zřizování a vydržování veřejných měšťanských škol, o docházce do nich a o jejich správě (tisk 247)

Zpravodajové posl. Hladký, Pozdílek a dr. inž. Brdlík vzdali se slova

Osnova zákona přijata ve druhém čtení

Projednávání pořadu přerušeno

Poslanecký slib posl. Döllinga

Sdělení předsednictva:

Prodloužena lhůta výboru

Přikázáno výborům se lhůtami

Dovolené

Omluvy

Rozdané tisky

Přehled činnosti posl. sněmovny v r. 1935

Příští schůze bude svolána písemně

Příloha

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP