Středa 11. prosince 1935

Těsnopisecká zpráva

o 21. schůzi poslanecké sněmovny Národního shromáždění republiky Československé v Praze ve středu dne 11. prosince 1935.

Obsah:

Sdělení předsednictva:

Došlý dotaz

Od vlády došlo

Pořad.

1. Zpráva výboru rozpočtového o vládním návrhu (tisk 125) státního rozpočtu republiky Československé a finančního zákona pro rok 1936 (tisk 150) a rozprava o prohlášení ministra financí, učiněném ve 13. schůzi poslanecké sněmovny dne 14. listopadu 1935 - pokračování ve třetí, hospodářské, dopravní a finanční části podrobné rozpravy

Řeč posl. Mrskošové

Řeč posl. Bródyho

Řeč posl. Zischky

Řeč posl. Synka

Řeč posl. Slavíčka

Řeč posl. dr. Hodiny

Řeč posl. inž. Schwarze

Řeč posl. Danihela

Řeč posl. Rechcígla

Řeč posl. inž. W. Richtera

Řeč posl. Řičáře

Řeč posl. Ešnera

Řeč posl. dr. Wolfa

Řeč posl. dr. Kosseye

Rozprava přerušena

Projednávání pořadu přerušeno

Sdělení předsednictva:

Dovolené

Změny ve výboru

Rozdané tisky

Stanovena příští schůze

Příloha

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP