"P" resp. Pat-Pik "P" resp. Pje-Poz "P" resp. Pro-Pru

PROCHÁZKA Karel

VIII. voleb. kraj

K

Nastoupil po J. Dvořákovi, jenž byl nálezem voleb. soudu zbaven mandátu.

Slib vykonal 42, 7. V. 1936; 3.

Volba verifikována 40, 29. IV. 1936; 108.

Byl členem výb. im., rozp., soc.-pol. a techn.-doprav.

Zbaven mandátu 28. XII. 1938 v důsledku rozpuštění komunistické strany.

Návrhy iniciativní:

na opatření vlády k ochraně a zabezpečení horníků a jejich rodin z dolu "Ferdinand" v Chomle u Radnic, t. 904.

97, 13. V. 1937; 4.

na změnu a doplnění zákona ze dne 10. VII. 1934, č. 178 Sb. z. a n. o báňské inspekci, t. 905.

97, 13. V. 1937; 4.

Návrhy pozměňovací:

k t. 536. 58, 26. VI. 1936; 43.

k t. 942. 103, 10. VI. 1937; 17.

k t. 1190. 128, 17. XII. 1937; 52.

Návrhy resoluční:

k t. 685. 71, 4. XII. 1936; 67, 68.

k t. 1168. 124, 13. XII. 1937; 14.

k t. 1190. 128, 17. XII. 1937; 55.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o pojištění u báňských bratrských pokladen (t. 536).

58, 26. VI. 1936; 5.

o zákonu o vojenském polním trestním řízení (t. 880); mluví též o důlní katastrofě na dole "Ferdinand" v Chomli.

96, 27. IV. 1937; 9.

o zákonu, kterým se doplňuje řád volení v obcích (t. 942).

103, 10. VI. 1937; 5.

o zákonu o náhradě podle zákonů o stavebním ruchu (t. 1190).

128, 17. XII. 1937; 29.

Interpelace:

ve věci protiprávního postupu okres. úřadu v Rokycanech a zemského úřadu v Praze,

t. 1039/I. 112, 29. X. 1937; 11.

odpov. t. 1185/V. 129, 27. I. 1938; 8.

ve věci ohrožení domů dolováním a poddolováním na Kladensku,

t. 1287/IX. 143, 29. III. 1938; 4.

odpov. t. 1406/VI. rozesl. 31. VIII. 1938.

Žádost ve věcech imunity:

okr. soud v Holicích (přestupek podle § 2 zákona č. 108/33 Sb. z. a n.).

150, 2. VIII. 1938; 7.

 

PROTUŠ Ladislav, inž.

XVI. voleb. kraj

NSj-Ľud.

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 5.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 12.

Byl členem výb. techn.-doprav.

Stal se členem klubu posl. slov ľud. strany.

159, 16. XII. 1938; 3.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu pro rok 1937 (t. 685), skup. hosp., dopr. a fin., a o prohlášení min. financí dr Kalfuse ze 16. X. 1936.

70, 3. XII. 1936; 91.

Interpelace:

o urychleném provedení unifikace právního pořádku,

t. 711/V. 74, 15. XII. 1936; 3.

odpov. t. 889/III. 98, 10. V. 1937; 4.

o unifikaci pozemkové knihy,

t. 911/XVI. 100, 3. VI. 1937; 4.

odpov. t. 1060/XII. 112, 29. X. 1937; 11.

 

PRUŽINSKÝ Mikuláš, Dr.

XIX. voleb. kraj

Ľud.

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 4.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 11.

Byl členem výb. parl. úsp. kom., rozp., ústav.-práv. a živn.-obch.

Jmenován ministrem pro Slovensko 20. I. 939.

Zproštěn úřadu ministra 9. III. 1939.

Návrh pozměňovací:

k t. 1264. 145, 5. IV. 1938; 27.

Řeč v rozpravě:

o zákonu, kterým se pozměňuje zákon o dani z obratu a dani přepychové a prodlužuje jeho platnost (t. 242), o přirážkách k dani z obratu a dani přepychové (t. 249).

24, 20. XII. 1935; 16.

o zákonu, kterým se mění § 23, odst. 2 zákona o zastavování činnosti a o rozpouštění politických stran (t. 385).

36, 21. IV. 1936; 8.

o zákonu, jímž se mění zákon ze dne 14. IV. 1920, č. 262 Sb. z. a n., o dani z masa (t. 541) a o zákonu, kterým se mění a doplňuje zákon o přímých daních (t. 542).

56, 24. VI. 1936; 5.

o zákonu o nové úpravě československé měny (t. 635) a o prohlášení ministra financí dr Kalfuse ze dne 7. X. 1936.

61, 8. X. 1936; 15.

o zákonu o nejvyšším správním soudě (t. 837).

88, 31. III. 1937; 23.

o zákonu o soudní příslušnosti, civilního řádu soudního a uvozovacího zákona k těmto zákonům (t. 850).

94, 22. IV. 1937; 13.

o zákonech vztahujících se ke stát. rozpočtu pro rok 1938 (t. 1158, 1164, 1169, 1170, 1171, 1172, 1173, 1174, 1175, 1176, 1177, 1178).

125, 14. XII. 1937; 39.

o zákonu o poplatkovém ekvivalentu (t. 1264).

145, 5. IV. 1938; 6.

o prohlášení předsedy vlády R. Berana z 13. XII. 1938 a o úst. zákonu o změně ústavy republiky Česko-Slovenské a o mimořádné moci nařizovací (t. 1438).

157, 14. XII. 1938; 6.

Interpelace:

ve věci kočujících živnostníků (sklářů) ze Slovenska,

t. 469/V. 50, 5. VI. 1936; 3.

odpov. t. 630/I. 62, 15. X. 1936; 4.

v záležitosti potomstva starostů z obce Stankovany, okr. Ružomberok, Slovensko,

t. 613/XIV. 60, 7. X. 1936; 8.

odpov. t. 750/III. 78, 11. II. 1937; 6.

ve věci jednání kontrolních orgánů ministerstva vnitra na Slovensku.

t. 769/VII. 79, 12. II. 1937; 3.

odpov. t. 863/VIII. 96, 27. IV. 1937; 25.

"P" resp. Pat-Pik "P" resp. Pje-Poz "P" resp. Pro-PruPřihlásit/registrovat se do ISP