OBRLIK Gustav

IV. voleb. kraj

SdP

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 12.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 11.

Byl členem výb. br., ink., rozp., zdrav. a živn.-obch.

Jeho mandát zanikl podle opatření stál. výb. č. 253/1938 Sb. z. dnem 30. X. 1938.

151, 17. XI. 1938; 8.

Interpelace:

o činnosti poštovního úředníka příčící se službě,

t. 263/VIII. 25, 21. I. 1936; 9.

odpov. t. 423/I. 42, 7. V. 1936; 4.

o udělen úředníkům práva hlasovati v okresních zastupitelstvech,

t. 577/VIII. 60, 7. X. 1936; 8.

odpov. t. 638/I. 64, 29. X. 1936; 5.

že se proti zákonu překáží zvoleným zástupcům lidu věcně kritisovati zákon o obraně státu,

t. 586/VII. 60, 7. X. 1936; 8.

odpov. t. 690/IV. 70, 3. XII. 1936; 106.

že se trýznivě omezuje plachtění na Ranské hoře,

t. 603/XXV. 60, 7. X. 1936; 8.

odpov. t. 786/II. 82, 25. II. 1937; 3.

že bylo zakázáno členské shromáždění sudetsko-německé strany ve Varnsdorfu, poněvadž prý pro blízkost státních hranic hrozilo nebezpečí,

t. 649/VIII. 64, 29. X. 1936; 5.

odpov. t. 767/X. 78, 11. II. 1937; 6.

o katastrofální hospodářské situaci obcí v dolním údolí Vítky v okrese frýdlantském,

t. 664/XVI. 65, 27. XI. 1936; 6.

odpov. t. 845/IX. 88, 31. III. 1937; 4.

že čeští vojíni zpívají posměšné písničky na sudetskoněmeckou stranu,

t. 672/IX. 65, 27. XI. 1936; 6.

odpov. t. 767/XVI. 78, 11. II. 1937; 6.

o právnicky mylné domněnce pražského zemského úřadu, že mrkve jsou odznakem sudetskoněmecké strany,

t. 672/X.

odpov. t. 805/IX. 86, 11. III. 1937; 4.

že se k výkonu shromažďovací policie v Jablonci n. N. užívá tajných agentů,

t. 673/XIII. 65, 27. XI. 1936; 6.

odpov. t. 842/IV. 88, 31. III. 1937; 4.

o pobuřující a protizákonné resoluci vrchlabských hraničářských svazů,

t. 675/XI. 65, 27. XI. 1936; 6.

odpov. t. 842/XXIX. 88, 31. III. 1937; 4.

o fiskálním útisku uchazečů o podpory z Masarykova fondu,

t. 694/XX. 75, 17. XII. 1936; 73.

odpov. t. 863/IV. 96, 27. IV. 1937; 25.

že se neodůvodněně nepovolují pohraniční průkazky,

t. 738/VIII. 76, 21. I. 1937; 7.

odpov. t. 903/VI. 98, 20. V. 1937; 4.

o pomalé dopravě pošty mezi Rokytnicí n. J. a Harrachovem a Rokytnici n. J. a Libercem,

t. 744/XII. 78, 11. II. 1937; 6.

odpov. t. 910/VII. 100, 3. VI. 1937; 4.

že se bez důvodu odpírají pohraniční průkazy,

t. 766/III. 78, 11. II. 1937; 6.

odpov. t. 889/XXIV. 98, 20. V. 1937; 4.

že pan ministr financí nepřijal doporučený dopis,

t. 766/VIII. 78, 11. II. 1937; 6.

odpov. t. 910/XVIII. 100, 3. VI. 1937; 4.

že se výlučně česky označují zařízení protiletecké obrany,

t. 769 /XV. 79, 12. II. 1937; 3.

odpov. t. 910/III. 100, 3. VI. 1937; 4.

že heřmanické finanční orgány ztýraly čsl. státního občana,

t. 790/XXVI. 82, 25. II. 1937; 3.

odpov. t. 983/X. 110, 26. VI. 1937; 3.

o hrubých poklescích prof. Richarda Bermanna z německého státního reálného gymnasia v Nov. Jičíně,

t. 799/IV. 85, 5. III. 1937; 4.

odpov. t. 889/XXI. 98, 20. V. 1937; 4.

že okres. úřady uvalují náklady za obranné práce na majetníky pozemků,

t. 847/VII. 88, 31. III. 1937; 4.

odpov. t. 983/IV. 110, 26. VI. 1937; 3.

o podezření, že poštovní úřady v Jablonci n. N. a Frýdlantě provádějí nezákonitou censuru,

t. 847/XI. 88, 31. III. 1937; 4.

odpov. t. 1060/III. 112, 29. X. 1937; 11.

že není upravena okresní silnice v Dol. Rokytnici,

t. 847/XIII. 88, 31. III. 1937; 4.

odpov. t. 1041/XXIII. 112, 29. X. 1937; 10.

o nezákonném jednání berní správy v Jablonci n. N. s poplatníkem,

t. 847/XIV. 88, 31. III. 1937; 4.

odpov. t. 992/XV. 112, 29. X. 1937; 10.

že aktuár Stanislav Fila, správce expositury stát. policie v Nov. Městě pod Smrkem, bez důvodu rozpustil schůzi v Rückersdorfu v okr. frýdlantském,

t. 861/X. 94, 22. IV. 1937; 4.

odpov. t. 1060/XXX. 112, 29. X. 1937; 11.

že policejní orgán č. 2809 v Děčíně n. L. není schopen konati bezpečnostní službu,

t. 888/XXIII. 97, 13. V. 1937; 4.

odpov. t. 1063/VII. 112, 29. X. 1937; 11.

že opevňovací práce překážejí řádnému obdělávání polí,

t. 918/VI. 102, 8. VI. 1937; 5.

odpov. t. 1075/IV. 112, 29. X. 1937; 11.

že se ochrannými stavbami překáží zdělávání polí,

t. 918/VII. 102, 8. VI. 1937; 5.

odpov. t. 1075/VI. 112, 29. X. 1937; 11.

112, 29. X. 1937; 11.

o neodůvodněném opatření policejního komisařství ve Vrchlabí,

t. 982/IX. 107, 22. VI. 1937; 5.

odpov. t. 1081/XVI. 114, 9. XI. 1937; 5.

že stát. policejní úřad v Liberci pozdě doručuje výměry,

t. 1011/XVII. 112, 29. X. 1937; 10.

odpov. t. 1142/XII. 123, 9. XII. 1937; 4.

o neodůvodněném odpírání pohraničních průkazů státním občanům německé národnosti,

t. 1039/VIII. 112, 29. X. 1937; 11.

odpov. t. 1198/V. 129, 27. I. 1938; 8.

o služebních přehmatech státního policejního úřadu v Liberci,

t. 1062/XXII. 112, 29. X. 1937; 11.

odpov. t. 1247/V. 136, 8. III. 1938; 3.

o nepřístojnostech při doručování pošty Rudolfovi Sittemu v Gerštorfu u Hrádku poštovním úřadem v Hrádku nad Nisou,

t. 1197/XIII. 129, 27. I. 1938; 8.

odpov. t. 1296/XIII. 145, 5. IV. 1938; 4.

o nedůstojném chování okres. soudce Jaromíra Fridricha u okres. soudu v Tanvaldě,

t. 1197/XIV. 129, 27. I. 1938; 8.

odpov. t. 1350/XVI. 150, 2. VIII. 1938; 7.

o neoprávněném odpírání pohraničních průkazů v četných případech,

t. 1199/VII. 129, 27. I. 1938; 8.

odpov. t. 1350/XVIII. 150, 2. VIII. 1938; 7.

že správce stát. polic. úřadu v Rokytnici n. Jiz., dr Šebor, neprávem rozpustil veřejnou schůzi sudetskoněmecké strany, předseda Konrád Henlein, která se konala v Rokytnici n. Jiz. 10. XII. 1937 o 1/29 hod. večer,

t. 1208/VI. 130, 22. II. 1938; 4.

odpov. t. 1373/XX. 150, 2. VIII. 1938; 7.

že není možno nacvičiti s němec. žáky státní hymny Malé dohody v původním znění,

t. 1327/VIII. 147, 26. IV. 1938; 8.

odpov. t. 1373/IV. 150, 2. VIII. 1938; 7.

o jazykové neznalosti a nepatřičném chování průvodčího,

t. 1354/XII. 150, 2. VIII. 1938; 7.

o zbytečném obtěžování stát. občanů při vydávání polních legitimací,

t. 1361/X. 150, 2. VIII. 1938; 7.

že pohraniční celní strážníci v Břeclavi proti právu zabavili dovolené časopisy,

t. 1361/XVI. 150, 2. VIII. 1938; 7.

Žádosti ve věcech imunity:

okr. soud trest. v Praze (přestupek podle § 431 tr. z.)

65, 27. XI. 1936; 6.

kraj. soud v Liberci (přečin podle § 14, č. 5 zákona č. 50/23 Sb. z. a n.)

97, 13. V. 1937; 4.

v důsledku amnestie presidenta republiky žádost odvolána

148, 10. V. 1938; 6.

 

OLIVA Josef

I. B voleb. kraj

Ž-NJ

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 9.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 11.

Byl členem výb. ink. (II. náhr.), kult. a zeměd.

Stal se členem klubu posl. NJ.

158, 15. XII. 1938; 13.

Návrh iniciativní:

na poskytnutí pomoci zemědělcům okresu humpoleckého, postiženým živelní pohromou, t. 1008.

107, 22. VI. 1937; 5.

Zpravodajem:

o zákonu o stavebním ruchu (t. 363) a o zákonu, kterým se prodlužují a doplňují zákony týkající se bytové péče (t. 364)

34, 20. III. 1936; 8.

 

ONDERČO Štefan

XXI. voleb. kraj

Ľud.

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 4.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 11.

Zvolen provisorně místopředsedou poslanecké sněmovny a vykonal slib místopředsednický.

1, 18. VI. 1935; 17-18.

Zvolen definitivně místopředsedou poslanecké sněmovny

10, 6. XI. 1935; 5.

volbu přijal 14, 15. XI. 1935; 14.

Zemřel 31. III. 1937.

88, 31. III. 1937; 29.

Po něm nastoupil dr Ivan Pješčák.

Návrh iniciativní:

na poskytnutí rychlé pomoci krajům, postiženým živelními pohromami v roce 1935, t. 51.

8, 5. XI. 1935; 16.

 

OSTRÝ František

XIV. voleb. kraj

Ž - NJ

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 9.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 11.

Byl členem výb. rozp., stál. a ústav.-práv.

Stal se členem klubu posl. NJ.

158, 15. XII. 1938; 13.

Návrhy iniciativní:

na změnu zákona ze dne 14. IV. 1920, č. 262 Sb. z. a n. o dani z masa, t. 448.

45, 14. V. 1936; 2.

na úpravu poměrů státních berních vykonavatelů, t. 693.

72, 10. XII. 1936; 4.

o opatřeních ke zmírnění neúrody, kterou lze očekávati ve Slezsku a na severní Moravě pro katastrofální sucho, t. 1015.

108, 24. VI. 1937; 5.

na vydání zákona, kterým se doplňuje zákon ze dne 15. VI. 1927, č. 76 Sb. z. a n., o přímých daních, t. 1240.

130, 22. II. 1938; 5.

Návrhy pozměňovací:

k t. 475. 48, 27. V. 1936; 28.

k t. 490. 50, 5. VI. 1936; 17.

k t. 54. 58, 26. VI. 1936; 51.

k t. 635. 61, 8. X. 1936; 31.

k t. 698. 75, 17. XII. 1936; 46.

k t. 1170, 1171, 1172, 1173, 1176, 1177, 1178. 127, 16. XII. 1937; 52-56.

k t. 1320. 146, 7. IV. 1938; 34.

Návrhy resoluční:

k t. 313. 31, 5. III. 1936; 23.

k t. 475. 48, 27. V. 1936; 30.

Zpravodajem:

rozp. výb. zpr. t. 314 (zákon o nabytí Ostravsko-Frýdlantské dráhy státem)

31, 5. III. 1936; 17, doslov 22.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu pro rok 1936 a o prohlášení min. financí dr Trapla ze 14. XI. 1935.

16, 5. XII. 1935; 46.

o zákonu, kterým se mění a doplňuje zákon o přímých daních (t. 542).

56, 24. VI. 1936; 33.

o státním rozpočtu pro rok 1937 (t. 685) a o prohlášení min. financí dr Kalfuse ze 16. X. 1936.

68, 1. XII. 1936; 3.

o zákonu, který se vydává občanský zákoník, (t. 844).

93, 16. IV. 1937; 7.

o státním rozpočtu pro rok 1938 (t. 1140) a o prohlášení min. financí dr Kalfuse ze dne 9. XI. 1937.

117, 30. XI. 1937; 75.

 

OTÁHAL Oldřich

XIV. voleb. kraj

L - NJ

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 4.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 10.

Byl členem výb. kult., rozp. a ústav. práv.

Stal se členem klubu posl. NJ.

158, 15. XII. 1938; 13.

Návrhy iniciativní:

na poskytnutí mimořádné podpory pohořelým v Těžkovicích, pol. okres Bílovec, t. 192.

18, 7. XII. 1935; 31.

na vydání zákona o úpravě platových poměrů školních inspektorů, jakož i školních inspektorů, ředitelů a učitelů národních škol přidělených školním úřadům (orgánům), t. 512.

53, 16. VI. 1936; 4,

na vydání zákona, kterým se zřizuje samostatná československá státní Vysoká škola politická a novinářská v Praze, t. 710.

74, 15. XII. 1936; 3.

aby byla ihned poskytnuta finanční podpora občanům města Slezské Ostravy, postiženým povodní dne 13. IX. 1937, t. 1093.

114, 9. XI. 1937; 5.

Návrh resoluční:

k t. 1190. 128, 17. XII. 1937; 55

Zpravodajem:

kult. výb. zpr. t. 397 (zákon, jímž Československý stát nabývá sbírek Společnosti vlasteneckých přátel umění v Čechách.).

42, 7. V. 1936; 4, doslov 9.

rozp. výb. zpr. t. 802 (návrh posl. Dlouhého, inž. dr Tumlířové Uhlíře, Otáhala, K. Chalupy a Kirpalové na vydání zákona o úpravě platových poměrů školních inspektorů jakož i školních inspektorů, ředitelů a učitelů národních škol přidělených školním úřadům (orgánům)

84, 4. III. 1937; 14.

doslov 85, 5. III. 1937; 40.

úst.-práv. výb. zpr. t. 942 (zákon, kterým se doplňuje řád volení v obcích)

103, 10. VI. 1937; 4, doslov 17, vyjádření o resoluci 19.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu pro rok 1936 (t. 150), skup. kult. a soc., a o prohlášení min. financí dr Trapla ze 14. XI. 1935.

19, 9. XII. 1935; 35.

o zákonu o pojištění u báňských bratrských pokladen (t. 536).

58, 26. VI. 1936; 18.

o státním rozpočtu pro rok 1937(t. 685), skup. kult. a soc., a o prohlášení min. financí dr Kalfuse ze 16. X. 1936.

70, 3. XII. 1936; 11.

o zákonu, kterým se vydává občanský zákoník (t. 844).

92, 15. IV. 1937; 43.

Interpelace:

o odborných zkouškách ředitelských, zavedených vlád. nař. č. 168/1934 Sb. z. a n.,

t. 341/XIV. 32, 17. III. 1936; 5.

odpov. t. 547/XIII. 58, 26. VI. 1936; 5.

o opatřeních k důstojné representaci Československa na mezinárodní výstavě v Paříži r. 1937,

t. 876/XI. 97, 13. V. 1937; 4.

odpov. t. 1070/IV. 112, 29. X. 1937; 11.Přihlásit/registrovat se do ISP