Úterý 3. února 1931

Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1931.

III. volební období.

3. zasedání.

Těsnopisecká zpráva

o 78. schůzi senátu Národního shromáždění republiky Československé

v Praze v úterý dne 3. února 1931.

Obsah:

Sdělení předsednictva:

Dovolené.

Přípis volebního soudu o ověření voleb senátorů Filipínského, dr Bačinského a Hlávky.

Tiskem rozdáno.

Jednací zápisy schváleny.

Z předsednictva přikázáno.

Výklad předsedy vlády Udržala o všeobecné hospodářské krisi.

Komunističtí senátoři voláni k pořádku.

Návrh sen. Donáta, Habrmana, dr Hellera, dr Kloudy, dr Reyla, Luksche, Dyka, Thoře a druhů.

Návrh přijat.

Pořad jednání:

1. Zpráva I. výboru zahraničního II. výboru národohospodářského o vládním návrhu (tisk 353), kterým se předkládá Národnímu shromáždění k projevu souhlasu obchodní dohoda mezi republikou Československou a republikou Chile, podepsaná v Praze dne 18. září 1930 (tisk 377).

Řeč zpravodaje výboru zahraničního sen. dr Rozkošného.

Řeč zpravodaje výboru národohospodářského sen. Havleny.

Schvalovací usnesení přijato ve čtení prvém.

2. Zpráva I. výboru zahraničního, II. výboru národohospodářského o vládním návrhu (tisk 355), kterým se předkládá Národnímu shromáždění k projevu souhlasu zdravotně-veterinární úmluva mezi Československem a Francií, podepsaná v Paříži dne 3. října 1930 (tisk 378).

Řeč zpravodaje výboru zahraničního sen. Fr. Nováka (lid.).

Řeč zpravodaje výboru národohospodářského sen. Stržila.

Schvalovací usnesení přijato ve čtení prvém.

3. Druhé čtení zprávy I. výboru národohospodářského, II. výboru zahraničního o vládním návrhu (tisk 270), kterým se předkládá Národnímu shromáždění ke schválení obchodní a plavební smlouva mezi republikou Československou a královstvím Rumunským, podepsaná na Štrbském Plese dne 27. června 1930, uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 11. července 1930, čís. 114 Sb. z. a n., (tisk 376).

Schvalovací usnesení přijato ve čtení druhém.

4. Zpráva imunitního výboru o žádosti okresního soudu v Turčanském Sv. Martině ze dne 27. října 1930, č. j. Nt 618/30, za souhlas k stíhání sen. Pivko pro přečin pomluvy podle §u 1 zák. čl. XLI/1914 (č. 2505/30 předs.) - (tisk 382).

Řeč zpravodaje sen. Berkovce.

Návrh výboru imunitního schválen.

Sdělení předsednictva:

Sen. Luksch vzdává se funkce místopředsedy senátu.

Změny ve výborech.

Dovolená.

Stanoven pořad jednání příští schůze.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP