ZIMÁK František

IX. voleb. kraj

ČSD

Volba verifikována 33, 29. IV. 1930; 7.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 8.

Byl členem výb. rozp. a techn. doprav.

Návrhy:

na poskytnutí státní pomoci postiženým krupobitím a průtrží mračen ve Skalici na Slovensku a okolí (t. 512).

105, 8. VII. 1931; 3.

na poskytnutí rychlé podpory požárem poškozeným obyvatelům obce Sklenô u Kremnice (t. 1352).

271, 2. VII. 1934; 4.

Resoluce:

k t. 445.

95, 6. V. 1931; 24-25.

Zpravodajem:

rozp. v. o prodloužení a doplňku zákona č. 44/1928 o ochraně nájemníků (zpr. t. 152).

23, 27. III. 1930; 9.

rozp. v. o dohodách a ujednáních podepsaných 20. I. 1930 v Haagu (zpr. t. 209).

41, 27. V. 1930; 7.

rozp. v. o nabytí úseku Zadunajské místní dráhy od stanice Bratislava Nové Město ke státní hranici státem a o pachtu úseku Novohradské župní místní dráhy od stanice Lučenec ke státní hranici státem (zpr. t. 306).

58, 6. XI. 1930; 6.

rozp. v. o nabytí místní dráhy v údolí Gelnice státem (zpr. t. 423).

90, 22. IV. 1931; 12.

rozp. v. o soudnictví ve sporech z poměru pracovního, služebního a učebního (o pracovních soudech) (zpr. t. 473).

101, 9. VI. 1931; 12.

rozp. v. o nové soustavě drobných peněz (zpr. t. 813).

156, 9. VI. 1932; 3, doslov 29.

rozp. v. o spotřební dani z droždí (zpr. t. 850).

162, 13. VII. 1932; 11.

rozp. v. o novelisaci některých právních ustanovení o poplatcích a jiných dávkách (zpr. t. 1014).

208, 29. III. 1933; 6.

živn. v. o novelisaci některých ustanovení živnost. zák. pro území Slovenska a Podkarpatské Rusi č. 259/1924 (o zřizování odborných živnost. společenstev) (zpr. t. 1024).

211, 25. IV. 1933; 5.

živn. v. o zřizování svazů živnost. společenstev (zpr. t. 1023).

214, 3. V. 1933; 3.

živn. v. o otvírací a zavírací hodině obchodních místností v zemi Slovenské a Podkarpatoruské (zpr. t. 1079).

277, 26. VI. 1933; 3, doslov 8.

rozp. v. o zřízení teologické fakulty evang. v Bratislavě (zpr. t. 1236).

259, 10. IV. 1934; 7.

rozp. v. o báňské inspekci (zpr. t. 1364).

274, 10. VII. 1934; 39.

Řeč v rozpravě:

o poštovní spořitelně (zpr. t. 221).

47, 12. VI. 1930; 11.

o prohlášení předsedy vlády Fr. Udržala o všeobecné hospodářské krisi.

81, 11. II. 1931; 4.

o stát. fondu pro splavnění řek, vybudování přístavů, výstavbu údolních přehrad a pro využitkování vodních sil (zpr. t. 420) a o stát. fondu pro vodohospodářské meliorace (zpr. t. 419).

88, 26. III. 1931; 59.

Interpelace:

v záležitosti konfiskační praxe policejního úřadu v Bratislavě (t. 970/1).

188, 28. XII. 1932; 83.

odpov. t. 1057/1.

219, 30. V. 1933; 5.

v záležitosti zneužívání úředního tajemství panem okresním náčelníkem dr. Viktorem Krenickým ve Vranově n. Ť. (t. 1469/5).

293, 19. III. 1935; 3.

 

ŽIŠKA Pavel, dr.

VIII. voleb. kraj

L

Volba verifikována 33, 29. IV. 1930; 7.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 8.

Byl členem výb. dáv. z maj. - im. - soc. pol. - úst. práv. a zahr.

Resoluce:

k t. 766.

149, 18. V. 1932; 17.

k t. 1236.

259, 10. IV. 1934; 17.

Zpravodajem:

soc. pol. v. o úpravě odpočivných a zaopatřovacích platů některých státních a jiných zaměstnanců a učitelů, jakož i pozůstalých po nich (t. 184).

34, 6. V. 1930; 4.

doslov 35, 7. V. 1930; 23.

oprava tiskových chyb 34.

soc. pol. v. o otvírací a zavírací hodině obchodních místností v zemi Slovenské a Podkarpatoruské (zpr. t. 1079).

277, 26. VI. 1933; 5.

Řeč v rozpravě:

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1930 (zpr. t. 160).

28, 3. IV. 1930; 43.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1931 (zpr. t. 350).

72, 17. XII. 1930; 68.

o trestním soudnictví nad mládeží (zpr. t. 398).

82, 5. III. 1931; 28.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro rok 1932 (zpr. t. 660) a o prohlášení min. vnitra o událostech sběhnuvších se u Frývaldova.

128, 17. XII. 1931; 74.

o prohlášení min. zahr. věcí o boji o demokracii v politice evropské a světové.

212, 26. IV. 1933; 24.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1934 (zpr. t. 1164), o stát. závěrečném účtu za rok 1932 (zpr. t. 1149) a o výkladu min. fin. k rozpočtu na r. 1934.

242, 20. XII. 1933; 26.

o zřízení teologické fakulty evang. v Bratislavě (zpr. t. 1236).

259, 10. IV. 1934; 16.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1935 (zpr. t. 1405) a o výkladu min. fin. k rozpočtu na r. 1935.

284, 18. XII. 1934; 54.

Prohlášení:

jménem čsl. strany lidové, jímž se připojuje k protestu proti teritoriálním ústupkům na úkor Slovenska.

133, 25. I. 1932; 15.

Interpelace:

o přeřazení Píšťan z třídy C činovného do třídy B (t. 171/5).

32, 10. IV. 1930; 3.

odpov. t. 251/1.

49, 23. VI. 1930; 4.Přihlásit/registrovat se do ISP