NAVRÁTIL Gustav

I. voleb. kraj

ND

Volba verifikována 33, 29. IV. 1930; 7.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 6.

Zvolen zapisovatelem 138, 30. III. 1932; 9

Byl členem výb. in. - ink. (I. náhr.) a stál.

Návrhy:

na zavedení III. a IV. služební třídy u podnikových úředníků státních železnic (t. 971).

189, 8. II. 1933; 5.

Řeč v rozpravě:

o úpravě odpočivných a zaopatřovacích platů některých státních a jiných zaměstnanců a učitelů, jakož i pozůstalých po nich (t. 184).

34, 6. V. 1930; 31.

o vánočním příspěvku stát. zaměstnancům a učitelům v činné službě (zpr. t. 280).

54, 14. X. 1930; 6.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro rok 1932 (zpr. t. 660) a o prohlášení min. vnitra o událostech sběhnuvších se u Frývaldova.

126, 15. XII. 1931; 17.

Interpelace:

v záležitosti reaktivování restringovaného úřednického čekatele Ladislava Hluchaniče (t. 566/2).

111, 16. VII. 1931; 5.

odpov. t. 769/1.

149, 18. V. 1932; 3.

 

NEDVĚD František

VII. voleb. kraj

K

Volba verifikována 33, 29. IV. 1930; 5.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 6.

Byl členem výb. br. - im. - in. - ink. (I. náhr. a členem) - parl. úsp. kom. (náhr.) - rozp. - soc. pol. - stál. (náhrad. a členem) - úst. práv. - zahr. a živn.

Návrhy:

ohledně vojenské smlouvy Československa s Francií (t. 542).

108, 14. VII. 1931; 3.

ohledně vojenských a leteckých cvičení v létě r. 1931 (t. 543).

108, 14. VII. 1931; 3.

na vydání zákona o právním postavení nouzových náhradních obydlí, která byla a budou postavena proti předpisům stavebních a požárních řádů a zdravotních zákonů (t. 594).

112, 14. X. 1931; 5.

na vydání zákona o zabírání bytů obcemi. (t. 596).

112, 14. X. 1931; 5.

na novou úpravu zákona č. 45 Sb. z. ze dne 28. III. 1928 o vyklizení najatých místností (t. 599).

112, 14. X. 1931; 6.

na novou úpravu ochrany nájemníků (t. 657).

125, 14. XII. 1931; 3.

na novelizaci zákona o podomním obchodě (t. 701).

136, 24. II. 1932; 5.

na vydání zákona o zkrácení presenční služby vojenské bez zvýšení ročního počtu vojska (t. 746).

146, 10. V. 1932; 3.

na zřízení vyšetřovacího výboru (t. 782).

151, 31. V. 1932; 3.

na vydání zákona o hospodářství obcí okresů a zemí (t. 999).

202, 14. III. 1933; 3.

na vydání zákona o právu asylu pro politické emigranty v Československu (t. 1377).

277, 6. XI. 1934; 3.

5 pozměňov. návrhů k t. 152.

23, 27. III. 1930; 34.

2 pozměňov. návrhy k t. 151.

23, 27. III. 1930; 34.

27 pozměňov. a 17 event. návrhů k t. 160.

29, 4. IV. 1930; 25-34.

pozměňov. návrh k t. 236.

48, 13. VI. 1930; 71.

1 pozměňov., 4 event. a 6 doplňov. návrhů k t. 329.

64, 26. XI. 1930; 59-61.

pozměňov. návrh k t. 331.

65, 27. XI. 1930; 68-69.

2 pozměňov. návrhy k t. 350.

74, 18. XII. 1930; 93.

71 pozměňov. návrhů k t. 398.

84, 10. III. 1931; 16-19.

pozměňov. návrh k t. 747.

146, 10. V. 1923; 30.

4 pozměňov. návrhy k t. 748.

147, 11. V. 1932; 40.

4 pozměňov. návrhy k t. 837.

160, 24. VI. 1932; 31-32.

pozměňov. návrh. k t. 1011.

205, 21. III. 1933; 44.

pozměňov. a event. návrh k t. 1012.

205, 21. III. 1933; 46-47.

pozměňov. návrh k t. 1085.

229, 28. VI. 1933; 18.

pozměňov. návrh k t. 1219.

254, 23. II. 1934; 32-34.

pozměňov. a event. návrh k t. 1497.

298, 4. IV. 1935; 37-40.

Resoluce:

k t. 151.

23, 27. III. 1930; 34.

72 resol. k t. 160.

29, 4. IV. 1930; 4-14.

k t. 174.

32, 10. IV. 1930; 39.

k t. 236.

48, 13. VI. 1930; 71.

Řeč v rozpravě:

o opatření Stál. výb. stran ochrany nájemníků a staveb. ruchu (zpr. t. 40 a 39).

8, 15. I. 1930; 8.

o opatření Stál. výb., kterým se prodlužuje účinnost zákona č. 45/1928 o odkladu exekučního vyklizení místností (zpr. t. 44).

9, 24. I. 1930; 26.

o vykladu min. dr. Beneše o haagské konferenci.

12, 5. II. 1930; 19.

o prodloužení a doplňku zákona č. 44/1928 o ochraně nájemníků (zpr. t. 152) a o prodloužení účinnosti zákona čís. 45/1928 o odkladu exekučního vyklizení místností (zpr. t. 151).

23, 27. III. 1930; 31.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1930 (zpr. t. 160).

28, 3. IV. 1930; 71.

o stavebním ruchu (zpr. t. 174).

32, 10. IV. 1930; 34.

o změně a doplňku zákona o požitcích válečných poškozenců (zpr. t. 236).

48, 13. VI. 1930; 62.

o prodloužení a doplnění zákonů týkajících se bytové péče (zpr. t. 329).

64, 26. XI. 1930; 21.

o změně zákona č. 168/1922 Sb. z. o výjimečných opatřeních na Slovensku (zpr. t. 334).

65, 27. XI. 1930; 79.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1931 (zpr. t. 350).

71, 16. XII. 1930; 78.

o obchodní a plavební smlouvě s král. Rumunským (zpr. t. 376).

77, 22. I. 1931; 5.

o prohlášení předsedy vlády Fr. Udržala o všeobecné hospodářské krisi a o prohlášení min. vnitra dr. Slávika o událostech v Duchcově.

79, 5. II. 1931; 44.

o prohlášení min. vnitra dr. Slávika o událostech v Duchcově.

80, 10. II. 1931; 26.

o im.věcech sen. P. Stránského (zpr. t. 391 a 393).

81, 11. II. 1931; 62.

o trestním soudnictví nad mládeží (zpr. t. 398).

82, 5. III. 1931; 12.

o im. věci I. Lokoty (zpr. t. 384).

86, 23. III. 1931; 14.

o státní půjčce (zpr. t. 474).

100, 27. V. 1931; 7.

o soudnictví ve sporech z poměru pracovního, služebního a učebního (o pracovních soudech) (zpr. t. 473).

101, 9. VI. 1931; 16.

o státním vězení (zpr. t. 534), v níž mluví o případu sen. Majora v Košútech.

100, 15. VII. 1931; 6.

o podpoře zahran. obchodu (zpr. t. 552).

111, 16. VII. 1931; 38.

o prohlášení předsedy vlády Fr. Udržala o hospodářské krisi a jejím řešení.

115, 21. X. 1931; 69.

o im. věci I. Lokoty (zpr. t. 587).

116, 4. XI. 1931; 13.

o prodloužení a doplňku zákonů týkajících se bytové péče (zpr. t. 676).

132, 19. XII. 1931; 13.

o prohlášení min. veř. prací inž. Dostálka o stávce horníků v revírech severočeském a ostravsko-karvínském.

139, 19. IV. 1932; 8.

o délce presenční služby a některých změnách branného zákona a zák. 53/1927 (zpr. t. 747).

146, 10. V. 1923; 6.

o doplňku ustanovení exekučního řádu (zákona) (zpr. t. 790).

155, 7. VI. 1932; 6.

o změně některých ustanovení obecného horního zákona z 23. V. 1854. č. 146 ř. z. (zpr. t. 821).

157, 14. VI. 1932; 8.

o prodloužení zákonů týkajících se bytové péče (zpr. t. 837).

160, 24. VI. 1932; 11.

o novelisaci zákona čís. 177/1931 o přechodné přirážce k dani důchodové a k dani z tantiém (zpr. t. 849) a o spotřební dani z droždí (zpr. t. 850).

162, 13. VII. 1932; 46.

o im. věci J. Janíka (zpr. t. 861).

165, 20. X. 1932; 7.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1933 (zpr. t. 990) a o stát. závěrečném účtu za r. 1931 (zpr. t. 980).

196, 22. II. 1933; 71.

o dani kuponové a o snížení úroků z některých papírů pevně zúročitelných (zpr. t. 1011) a o půjčce práce (zpr. t. 1012).

205, 21. III. 1933; 13.

o prodloužení platnosti asanačních zákonů pro hlav. město Prahu (zpr. t. 1051).

220, 1. VI. 1933; 4.

o novelisaci tiskových zákonů (zpr. t. 1085).

229, 28. VI. 1933; 12.

o konečné úpravě čsl. měny (zpr. t. 1207), o akciové bance cedulové (zpr. t. 1208) a o prohlášení předsedy vlády.

251, 17. II. 1934; 13.

o prodloužení a doplnění zákonů týkajících se bytové péče (zpr. t. 1219).

254, 23. II. 1934; 18.

o zřízení čsl. reeskontního a lombardního ústavu (zpr. t. 1235).

258, 14. III. 1934; 22.

o prohlášení ministra věcí zahraničních

272, 3. VII. 1934; 16.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1935 (zpr. t. 1405) a o výkladu min. fin. k rozpočtu na r. 1935; mluví o některých rozsudcích proti komunistům a žádá propuštění Krosnáře a Lokoty.

284, 18. XII. 1934; 38.

o finančních opatřeních v oboru územní samosprávy (zpr. t. 1497).

298, 4. IV. 1935; 35.

o vlastní im. věci (zpr. t. 1483).

301, 11. IV. 1935; 19.

Interpelace:

naléhavá o střílení do košútského dělnictva (t. 477).

101, 9. VI. 1931; 3.

odpov. t. 578/4.

112, 14. X. 1931; 4.

o zamýšlené stavbě trati dráhy Plzeň - Brno (t. 57/3).

9, 24. I. 1930; 5.

odpov. t. 308/4.

58, 6. XI. 1930; 3.

ohledně pracujícímu rolnictvu nepřátelského rozdělování nouzových podpor zemědělcům. postiženým živelní pohromou v Divišově (t. 57/4).

9, 24. I. 1930; 5.

odpov. t. 272/1.

51, 2. X. 1930; 5.

ohledně protizákonného vyhoštění dělníka Nováčka z Velkého Meziříčí a protizákonného držení ve vazbě - (t. 277/1).

52, 9. X. 1930; 3.

odpov. t. 114/1. 232, 17. X. 1933; 5.

odpov. t. 1114/1.

232, 17. X. 1933; 5.

záležitosti protizákonného odejmutí tabáční trafiky Růženě Zelené, vdově po vojínu padlém ve světové válce (t. 277/2).

52, 9. X. 1930; 3-4.

odpov. t. 417/1.

86, 23. III. 1931; 3-4.

ohledně třídního, brutálního a protizákonného předpisování a vymáhání činžovní daně na obyvatelích dělnické barákové kolonie "Podchlumí" v Mladé Boleslavi a ohledně hrozícího jim nebezpečí úplným ožebračením následkem postupu městské rady tamtéž (t. 277/3).

52, 9. X. 1930; 4.

odpov. t. 457.

96, 20. V. 1931; 6.

v záležitosti odepření podpory Marii Zelenkové, matce po padlém vojínu (t. 322/1).

61, 20. XI. 1930; 3.

odpov. t. 375/3.

76, 21. I. 1931; 5.

ve věci protizákonného jednání policejních strážníků na policejním ředitelství pražském (t. 322/3).

61, 20. XI. 1930; 3.

odpov. t. 392/4.

81, 11. II. 1931; 3.

ohledně hrozného utrpení dělníka Václava Matějky, otce 5 malých dítek, a ohledně protizákonného a surového postupu vůči němu se strany obecních a okresních orgánů (t. 347/1).

68, 12. XII. 1930; 3.

odpov. t. 428/1.

90, 22. IV. 1931; 4.

o protizákonném zbavení Karla Denglera členství v městské radě v Lokti zemským úřadem v Praze (t. 385/1).

78, 3. II. 1931; 3.

odpov. t. 431/6.

90, 22. IV. 1931; 4.

v záležitosti obecních voleb v Gajdlu na Slovensku dne 28. X. 1930 (t. 389/1).

80, 10. II. 1931; 3.

odpov. t. 431/7.

90, 22. IV. 1931; 4.

o zotročení dělnictva a nedodržování sociálního zákonodárství na Mechanisované parní pile Tomáše Magliče v Mělníku - Přístav (t. 410/3).

88, 26. III. 1931; 3.

odpov. t. 461/2.

98, 26. V. 1931; 5.

o protizákonném, fašistickém věznění Mikoly Slusarčuka (t. 433/1).

90, 22. IV. 1931; 4.

v záležitosti obecních voleb v Gajdlu na Slovensku dne 28. X. 1930 (t. 452/2).

96, 20. V. 1931; 6.

odpov. t. 592/2.

112, 14. X. 1931; 5.

ohledně neslýchaného postupu policejního komisaře Freiwalda při stávce dělnictva na regulaci říčky Chustnice v Chustu (t. 577/1).

112, 14. X. 1931; 4.

ohledně trestních činů Antonína Kovalského z Berehové, t. č. vedoucího stavby na regulaci říčky Chustnice v Chustu (t. 577/2).

112, 14. X. 1931; 4.

odpov. t. 680.

133, 25. I. 1932; 4.

v záležitosti povolení důchodu matce zastřeleného dělníka Mikloše Hincáka v Chustu (t. 577/3).

112, 14. X. 1931; 4.

odpov. t. 688/2.

133, 25. I. 1932; 5.

ohledné neslušného chování min. rady dr. Kurze z V. odboru ministerstva veřejných prací při návštěvě deputace severočeských horníků v ministerstvu (t. 728/1).

142, 26. IV. 1932; 3.

odpov. t. 883/7.

165, 20, X. 1932; 3.

ohledně protizákonného vyhotovení úředních listin okresním hejtmanem dr. Dworzakem ve Vsetíně (t. 783/2).

151, 31. V. 1932; 3.

odpov. t. 895/2.

168, 27. X. 1932; 3.

ohledně persekuce a trestání školních dítek pro účast na besídce "Včely" 13. III. 1932 v Nové Vsi, okres Kralupy n. Vlt. (t. 783/5).

151, 31. V. 1932; 3.

odpov. t. 895/3.

168, 27. X. 1932; 3.

stran účasti školních dítek v sociálnědemokratickém průvodě 1. máje v Bratislavě (t. 1063/1).

221, 8. VI. 1933; 3.

odpov. t. 1118/2.

232, 17. X. 1933; 5.

ohledně zabavení pohlednice s obrazem senátora Ivana Lokoty (t. 1063/5).

221, 8. VI. 1933; 3.

odpov. t. 1113/7.

232, 17. X. 1933; 5.

ve věci nemožné praxe soudní - (t. 1156/1).

239, 5. XII. 1933; 2.

odpov. t. 1198/1.

247, 23. I. 1934; 3.

ohledně zabavení motorového kola československému státnímu příslušníku Adolfu Müllerovi německými úřady (t. 1197/1).

247, 23. I. 1934; 3.

odpov. t. 1253/1.

260, 25. IV. 1934; 7.

ohledně neslýchané konfiskace brožury "Kdy bude lépe" (t. 1225/2).

256, 6. III. 1934; 3.

odpov. t. 1253/3.

260, 25. IV. 1934; 7.

v záležitosti skandálního hospodářství bytového družstva všeobecně prospěšného "Bytová kultura" v Praze-Žižkově (t. 1260/2).

261, 4. V. 1934; 3.

odpov. t. 1386/1.

277, 6. XI. 1934; 3.

ohledně spolupráce poštovních úřadů s četnictvem (t. 1283/1).

263, 5. VI. 1934; 4.

odpov. t. 1380/4.

277, 6. XI. 1934; 3.

ohledně protizákonného postupu četníků (t. 1283/2).

263, 5. VI. 1934; 4.

odpov. t. 1384/1.

277, 6. XI. 1934; 3.

ohledně konfiskace článku "Svobodu proletářským vězňům!", obsaženého v prvním čísle časopisu "Dělnický Obhájce" (t. 1306/1).

267, 19. VI. 1934; 3.

odpov. t. 1380/5.

277, 6. XI. 1934; 3.

ohledně persekuce dělnického hnutí v Československu (t. 1306/2).

267, 19. VI. 1934; 3.

odpov. t. 1386/2.

277, 6. XI. 1934; 3.

o zneužívání zákona čís. 125/1927 okresním úřadem v Breznu n. Hronom (t. 1342/2).

269, 26. VI. 1934; 3.

odpov. t. 1386/4.

277, 6. XI. 1934; 3.

ohledně soustavného surového týrání a mučení vězňů ve věznici krajského soudu v Mladé Boleslavi a ohledně sebevraždy vězně Koldy, který následkem týrání a mučení spáchal sebevraždu. (t. 1342/3).

269, 26. VI. 1934; 3.

odpov. t. 1386/6.

277, 6. XI. 1934; 3.

ohledně špatného stravování, šikanování a týrání vojínů armády (t. 1385/1).

277, 6. XI. 1934; 3.

odpov. t. 1432/1.

289, 5. III. 1935; 4.

ohledně neslýchaných policejních opatření při pobytu sovětských sportovců v Liberci (t. 1390/1).

277, 6. XI. 1934; 3.

odpov. t. 1432/3.

289, 5. III. 1935; 4.

ohledně záhadné smrti Josefa Herana z Prahy (t. 1390/2).

277, 6. XI. 1934; 3.

odpov. t. 1432/4.

289, 5. III. 1935; 4.

ohledně protahování vyšetřovací vazby Jana Kučery z Olomouce (t. 1390/3).

277, 6. XI. 1934; 3.

odpov. t. 1411.

284, 18. XII. 1934; 102.

ohledně stíhání komunistických členů obecního zastupitelstva ve Městě Žďáře pro nepovstání při posmrtném projevu za krále Alexandra a ministra Barthoua (t. 1390/4).

277, 6. XI. 1934; 3.

odpov. t. 1432/5.

289, 5. III. 1935; 4.

o mimořádné persekuci dělnického hnutí na Podkarpatské Rusi (t. 1391/2).

279, 8. XI. 1934; 3.

odpov. t. 1432/9.

289, 5. III. 1935; 4.

ohledně rušení předpisu § 1 zákona o ochraně nájemníků Nejvyšším soudem a ohledně závazné interpretace zmíněného předpisu zákonodárným sborům ve smyslu § 8 občanského. zákona (t. 1469/2).

293, 19. III. 1935; 3.

ohledně zabavení úplně nezávadného článku v "Rudém Právu" dne 1. III. 1935 (t. 1469/4).

293, 19. III. 1935; 3.

Dotazy:

ze dne 16. I. 1930 na předseda senátu stran vyloučení V. Mikulíčka z pěti schůzí senátu

a odpov. předsedy sen.

10, 29. I. 1930; 6.

ze dne 29. a 30. IV. 1930 na předsedu senátu, v nichž si stěžuje na opětné porušování své senátorské imunity kraj. soudem v Košicích a

odpov. předsedy sen.

40, 26. V. 1930; 4.

ze dne 28. XI. 1930 na předsedu senátu ve věci censury projevů členů senátu a

odpov. předsedy sen.

68, 12. XII. 1930; 4.

ze dne 27. V. 1932 na předsedu senátu stran zákazu policejního ředitelství konati veřejnou schůzi svolanou na den 23. V. 1932 a

odpov. předsedy sen.

155, 7. VI. 1932; 3.

podle § 69 jedn. ř. na předsedu senátu stran projevu, který učinil dr. Soukup, předsedavší dne 26. V. 1932 v hotelu Monopol v Praze schůzi gruzínské emigrace

a odpov. předsedy sen.

158, 23. VI. 1932; 3.

ohledně slučitelnosti funkce předsedy senátu s funkcí v kontrarevoluční gruzínské organisaci

a odpov. předsedy sen.

270, 27. VI. 1934; 4.

. Žádost ve věcech imunity:

kraj. s. v Jihlavě (přečin podle § 14, č. 1 a 5 zákona na ochranu republiky) (č. 70).

7, 20. XII. 1929; 4.

zpr. t. 634; zprav. dr. O. Havelka.

119, 12. XI. 1931; 4.

vydán 123, 4. XII. 1931; 22.

kraj. s. v Ml. Boleslavi (zločin podle §u 15, č. 3 zákona na ochranu republiky) (č. 2552).

61, 20. XI. 1930; 4.

přečin podle § 17, č. 1, al. 1, 2 zák. na ochranu republiky (č. 12847).

281, 12. XII. 1934; 2.

zpr. t. 1483; zprav. dr. A. Milota.

296, 28. III. 1935; 4.

nevydán; zprav. dr. O. Havelka.

301, 11. IV. 1935; 22.

Volán k pořádku:

77, 22. I. 1931; 5, 6.

79, 5. II. 1931; 15, 46.

120, 27. XI. 1931; 5, 6.

Vyloučen z jednání senátu:

na 5 schůzí 2, 13. XII. 1929; 4.

 

NENTVICH Jindřich

X. voleb. kraj.

ČSD

Volba verifikována 33, 29. IV. 1930; 7

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 6.

Byl členem výb. in. a kult.

Návrhy:

na pomoc požárem postiženým v Bardiovské Nové Vsi (t. 582).

112, 14. X. 1931; 4.

na pomoc krajům na Podkarpatské Rusi, stiženým katastrofální povodní - (t. 1102).

231, 12. VII. 1933; 5.

na poskytnutí pomoci povodní postiženým obcím okresů Medzilaborce, Snina, Humenné a Michalovce (t. 1139).

236, 14. XI. 1933; 4.

na poskytnutí urychlené pomoci pohořelým v Krivé, okres Bardiov na Slovensku (t. 1317).

267, 19. VI. 1934; 3.

Resoluce:

k t. 160. 29, 4. IV. 1930; 8.

Řeč v rozpravě:

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1930 (zpr. t. 160).

27, 2. IV. 1930; 103.

o úpravě odpočivných a zaopatřovacích platů některých státních a jiných zaměstnanců a učitelů, jakož i pozůstalých po nich (t. 184).

35, 7. V. 1930; 4.

o vánočním příspěvku stát. zaměstnancům a učitelům v činné službě (zpr. t. 280).

54, 14. X. 1930; 16.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro rok 1932 (zpr. t. 660) a o prohlášení min. vnitra o událostech sběhnuvších se u Frývaldova.

128, 17. XII. 1931; 41.

o úpravě užívání některých pastvin v zemích Slovenské a Podkarpatoruské v ročních pastevních obdobích 1930 až 1932 (zpr. t. 943).

179, 13. XII. 1932; 7.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1933 (zpr. t. 990) a o stát. závěrečném účtu za r. 1931 (zpr. t. 980).

197, 23. II. 1933; 101.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1935 (zpr. t. 1405) a o výkladu min. fin. k rozpočtu na r. 1935.

284, 18. XII. 1934; 59.

Interpelace:

ve věci tzv. slovenské výhody učitelstva lidových a měšťanských škol (t. 204/2).

38, 20. V. 1930; 3.

odpov. t. 450/1.

94, 5. V. 1931; 3.

ve věci usmrcení a zranění civilních osob vojenským ručním granátem v Košicích (t. 492/2).

103, 2. VII. 1931; 3.

odpov. t. 625/3.

117, 10. XI. 1931; 3.

ve věci zřízení městské spořitelny v Prešově (t. 718/1).

139, 19. IV. 1932; 4.

odpov. t. 873/4.

165, 20. X. 1932; 3.

ve příčině odkladu jmenování starosty města Košic (t. 984/1).

191, 14. II. 1933; 3.

odpov. t. 1002/6.

203, 17. III. 1933; 3.

v záležitosti práv učitelstva církevních škol a školských poměrů na Slovensku a Podkarp. Rusi (t. 1491/1).

297, 2. IV. 1935; 3.

Žádost ve věcech imunity:

vrchního stát. zast. a okres. s. v Košicích z 8. VIII. 1931, č. j. T IX. 197/31-18 (přečin pomluvy podle §§ 1, 6 zák. čl. XLI/1914) (č. 4661/31).

112, 14. X. 1931; 7.

zpr. t. 608; zprav. inž. J. Havlín.

115, 21. X. 1931; 85.

nevydán 117, 10. XI. 1931; 17.

 

NIESSNER Wilhelm

VI. voleb. kraj

DSD

Volba verifikována 33, 29. IV. 1930; 6.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 6.

Byl členem výb. im. - in. - stál. (náhr.) a živn.

Řeč v rozpravě:

o výkladu min. dr. Beneše o haagské konferenci.

13, 6. II. 1930; 22, něm. 52.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1931 (zpr. t. 350).

70, 15. XII. 1930; 19, něm. 56.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro rok 1932 (zpr. t. 660) a o prohlášení min. vnitra o událostech sběhnuvších se u Frývaldova.

130, 18. XII. 1931; 34, něm. 104.

o prodloužení a doplňku zákonů týkajících se bytové péče (zpr. t. 676).

132, 19. XII. 1931; 11, něm. 29.

o vládním programovém prohlášení.

171, 10. XI. 1932; 30, něm. 41.

o dohodě s Rakouskem o snížení cla u některých druhů zboží (zpr. t. 993); mluví o událostech v Německu.

202, 14. III. 1933; 5, něm. 13.

o doplňku zákona na ochranu republiky (zpr. t. 1086).

229, 28. VI. 1933; 22, něm. 32.

o zastavování činnosti a o rozpouštění politických stran (zpr. t. 1127).

234, 25. X. 1933; 24, něm. 52.

o im. věci sen. J. Reyzla (zpr. t. 1239).

260, 25. IV. 1934; 17, něm. 24.

o novelisaci zákona na ochranu republiky a zákonů tiskových (zpr. t. 1359).

274, 10. VII. 1934; 17, něm. 58.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1935 (zpr. t. 1405) a o výkladu min. fin. k rozpočtu na r. 1935.

282, 13. XII. 1934; 17, něm. 94.

Interpelace:

stran událostí při schůzi německých studujících (t. 1513/2).

299, 9. IV. 1935; 6.

Žádost ve věcech imunity:

kraj. s. trest. v Praze (přečin proti bezpečnosti cti, spáchaný tiskem) (č. 4690/31).

112, 14. X. 1931; 7.

zpr. t. 636; zprav. A. Berkovec.

119, 12. XI. 1931; 4.

nevydán 120, 27. XI. 1931; 18.

Volán k pořádku:

234, 25. X. 1933; 31.

 

NOVÁK Antonín

I. voleb. kraj

ČSD

Volba verifikována 33, 29. IV. 1930; 7.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 6.

Byl členem výb. br. - ink. a rozp.

Návrhy:

na poskytnutí mimořádné výpomoci malým zemědělcům na Českomoravské vysočině krupobitím postiženým - (t. 502).

103, 2. VII. 1931; 4.

Zpravodajem:

rozp. v. o změně § 2 a 5 zákona č. 194/1920 o zaopatřovacích nárocích býv. vojenských gážistů a § 3 a 16 zákona č. 288/1924 o změně některých předpisů o zaopatřovacích požitcích vojenských osob a pozůstalých po nich (zpr. t. 187) (generálské pense).

35, 7. V. 1930; 30.

br. v. o délce presenční služby a některých změnách branného zákona a zák. 53/1927 (zpr. t. 747).

146, 10. V. 1932; 4, doslov 30.

Řeč v rozpravě:

o prodloužení lhůty k projednávání usnes. posl. sněm. o zaopatřovacích nárocích býv. vojenských gážistů a o změně některých předpisů o zaopatřovacích požitcích vojenských osob a pozůstalých po nich (t. 1).

8, 15. I. 1930; 19.

o změně a doplňku zákona o požitcích válečných poškozenců (zpr. t. 236).

48, 13. VI. 1930; 66.

o změně a doplňku zák. č. 77/1927 Sb. z. o nové úpravě fin. hospodářství svazků územní samosprávy (zpr. t. 330) a o prodloužení platnosti zákona o dávkách za úřední úkony ve věcech správních (zpr. t. 333).

65, 27. XI. 1930; 62.

o státní zápůjčce investiční (zpr. t. 404).

85, 11. III. 1931; 26.

o zcizení některých státních nemovitostí v Praze VII. (zpr. t. 584).

112, 14. X. 1931; 18.

o změnách řádu volení v obcích (zpr. t. 1092).

230, 10. VII. 1933; 27.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1934 (zpr. t. 1164), o stát. závěrečném účtu za rok 1932 (zpr. t. 1149) a o výkladu min. fin. k rozpočtu na r. 1934.

242, 20. XII. 1933; 32.

o finančních opatřeních v oboru územní samosprávy (zpr. t. 1497).

298, 4. IV. 1935; 20.

o ochraně a obraně proti leteckým a jiným podobným útokům (zpr. t. 1514).

300, 11. IV. 1935; 19.

Prohlášení:

jménem klubů sen. čsl. a něm. soc. dem. o propouštění horníků v severočeském a ostravsko-karvínském revíru za rozpravy o dodatkové úmluvě k československo-něm. hospodářské dohodě (zpr. t. 705).

137, 30. III. 1932; 10.

Interpelace:

o náhradě výloh členů okresních zastupitelstev, výborů a komisí (t. 135/1).

20, 11. III. 1930; 3.

odpov. t. 216/4.

42, 3. VI. 1930; 3.

ve věci přeložení vojenské střelnice v Kobylisích za obvod hlav. města Prahy (t. 1182/1).

243, 21. XII. 1933; 104.

odpov. t. 1247/1.

259, 10. IV. 1934; 4.

o konfiskační praxi policejního úřadu v Kladně (t. 1316/1).

267, 19. VI. 1934; 3.

odpov. t. 1380/2.

277, 6. XI. 1934; 3.

o poměrech, které zavládly v okrese Snina, na východním Slovensku, za úřadování okresního náčelníka Julia Durčinského (t. 1404/2).

282, 13. XII. 1934; 90.

odpov. t. 1470/4.

293, 19. III. 1935; 3.

Žádost ve věcech imunity:

kraj. trest. s. v Praze (přečin proti bezpečnosti cti spáchaný tiskem) (č. 134/29).

8, 15. I. 1930; 6.

 

NOVÁK František

I. voleb. kraj

L

Volba verifikována 33, 29. IV. 1930; 7.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 6.

Byl členem výb. in. - ink. - rozp. - techn. doprav. - úst. práv. a zahr.

Zpravodajem:

zahr. v. o zdravotně veterinární úmluvě s Francií (zpr. t. 378).

78, 3. II. 1931; 10.

zahr. v. o dodatkovém protokolu k obchod. smlouvě se Švýcarskem (zpr. t. 614).

118, 11. XI. 1931; 4.

rozp. v. o zmocnění vlády, aby převzala státní záruku za zápůjčky všeužitečných elektr. podniků v zemi Slovenské, a kterým se povoluje užíti dílčích dlužních úpisů na tyto zápůjčky vydaných k ukládání nadačních, sirotčích a pod. kapitálů (zpr. t. 673).

132, 19. XII. 1931; 7.

zahr. v. o ratifikaci úmluvy z r. 1925, týkající se odškodnění nemoci z povolání (zpr. t. 749).

147, 11. V. 1932; 25.

rozp. v. o prodloužení lhůty k postátnění odborných škol pro ženská povolání (zpr. t. 1371).

275, 11. VII. 1934; 19.

rozp. v. o osvobození věnování k založení a k rozmnožení základního jmění nadání "Ústav T. G. Masaryka", jakož i jiných věnování na oslavu 85. narozenin prvního presidenta republiky od daní, kolků a poplatků (zpr. t. 1453).

292, 15. III. 1935; 4.

Řeč v rozpravě:

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1930 (zpr. t. 160).

28, 3. IV. 1930; 103.

o zvýšení dávek pensij. pojištění soukr. zaměstnanců ve vyšších službách, odpovídajícím započtení poloviny nepojištěné doby služební (zpr. t. 535).

108, 14. VII. 1931; 20.

Interpelace:

o jubilejním fondu státních zaměstnanců z r. 1928 (t. 157).

30, 8. IV. 1930; 4.

ve věci sociálních opatření týkajících se zaměstnanců ve vyšších soukromých službách (t. 179/1).

33, 29. IV. 1930; 3.

odpov. t. 625/1.

117, 10. XI. 1931; 3.

o úpravě autobusového provozu (t. 410/1).

88, 26. III. 1931; 3.

odpov. t. 1157/1.

239, 5. XII. 1933; 2.

v záležitosti zastavení přezkoušení zaměstnanců německé národnosti ze služebního jazyka v podniku ČSD a poskytnutí zvláštních výhod a ohledů těmto zaměstnancům (t. 1027/2).

211, 25. IV. 1933; 5.

odpov. t. 1084/3.

229, 28. VI. 1933; 3.

 

NOVÁK František

VII. voleb. kraj

REP

Volba verifikována 33, 29. IV. 1930; 8.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 6.

Byl členem výb. br. - ink. (II. náhr. a I. náhr.) - soc. pol. a úst. práv.

. Návrhy:

na státní pomoc postiženým větrnou smrští v obci Milostovicích a Držkovicích, okres Opava (t. 842).

161, 8. VII. 1932; 4.

Zpravodajem:

úst. práv. v. o dočasné úpravě výkonu exekuce proti zemědělcům - (zpr. t. 1035).

216, 5. V. 1933; 6.

úst. práv. v. o změně zák. čís. 74/1933, kterým se dočasně upravuje výkon exekuce proti zemědělcům a §§ 1 a 2 vlád. nař. čís. 155/1933 Sb. z. o dočasných opatřeních v oboru řízení konkursního na jmění zemědělců (zpr. t. 1179).

244, 22. XII. 1933; 10.

úst. práv. v. o dočasných opatřeních v exekučním a konkursním řízení proti zemědělcům (zpr. t. 1215).

253, 21. II. 1934; 8.

oprava tekstu 32.

úst. práv. v. o novelisaci zákona na ochranu republiky a zákonů tiskových (zpr. t. 1359).

274, 10. VII. 1934; 4, doslov 35.

br. v. o délce presenční služby (zpr. t. 1412).

285, 19. XII. 1934; 21.

Řeč v rozpravě:

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1930 (zpr. t. 160).

27, 2. IV. 1930; 111.

o stát. rozpočtu a fin.zákonu pro r. 1931 (zpr. t. 350).

72, 17. XII. 1930; 79.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro rok 1932 (zpr. t. 660) a o prohlášení min. vnitra o událostech sběhnuvších se u Frývaldova.

130, 18. XII. 1931; 16.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1933 (zpr. t. 990) a o stát. závěrečném účtu za r. 1931 (zpr. t. 980).

196, 22. II. 1933; 20.

o dani kuponové a o snížení úroků z některých papírů pevně zúročitelných (zpr. t. 1011) a o půjčce práce (zpr. t. 1012).

205, 1. III. 1933; 29.

Interpelace:

ve věci nadržování některých okresních úřadů ve Slezsku elektrárnám soukromým, a to i zahraničním proti zájmům a přáním obyvatelstva (t. 843/4).

161, 8. VII. 1932; 4.

odpov. t. 1026/6.

211, 25. IV. 1933; 5.

v záležitosti podloudnictví na Těšínsku a na Slovensku (t. 984/2).

191, 14. II. 1933; 3.

odpov. t. 1057/3.

219, 30. V. 1933; 5.

v záležitosti příslušníků Československé republiky z území hlučínského, zaměstnaných přechodně v Německu (t. 1469/1).

293, 19. III. 1935; 3.Přihlásit/registrovat se do ISP