GOTH Josef

III. voleb. kraj

DSD

Povolán jako náhradník místo zemřelého Fr. Beutela.

Volba verifikována 235, 7. XI. 1933; 3.

Slib vykonal 233, 24. X. 1933; 4.

Byl členem výb. rozp.

Řeč v rozpravě:

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1934 (zpr. t. 1164), o stát. závěrečném účtu za rok 1932 (zpr. t. 1149) a o výkladu min. fin. k rozpočtu na r. 1934.

242, 20. XII. 13, něm. 75.

o finančních opatřeních v oboru územní samosprávy (zpr. t. 1497).

298, 4. IV. 1935; 26, něm. 82.

 

GROSSCHMID Géza, dr.

XI. voleb. kraj

DCHS hospitant (OKS)

Volba verifikována 33, 29. IV. 1930; 5.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 4.

Vzdal se mandátu 5. XII. 1932.

188, 28. XII. 1932; 83.

Místo něho nastoupil Josef Keresztury.

Byl členem výb. úst. práv.

Návrhy:

na vydání zákona o sjednocení pensí (t. 35).

9, 24. I. 1930; 4.

na vydání zákona o úpravě státního občanství (t. 36).

9, 24. I. 1930; 4.

na úpravu státního občanství (t. 506).

103, 2. VII. 1931; 4.

Resoluce:

3 resol. k t. 660.

130, 18. XII. 1931; 53-54.

Řeč v rozpravě:

o vládním programovém prohlášení předsedy vlády.

3, 17. XII. 1929; 24, maď. 37.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1930 (zpr. t. 160).

27, 2. IV. 1930; 3, maď. 118.

o úpravě odpočivných a zaopatřovacích platů některých státních a jiných zaměstnanců a učitelů, jakož i pozůstalých po nich (t. 184).

34, 6. V. 1930; 35, maď. 47.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1931 (zpr. t. 350).

70, 15. XII. 1930; 25, maď. 62.

o prohlášení předsedy vlády Fr. Udržala o hospodářské krisi a jejím řešení.

114, 20. X. 1931; 5, maď. 32.

ostát. rozpočtu a fin. zákonu pro rok 1932 (zpr. t. 660) a o prohlášení min. vnitra o událostech sběhnuvších se u Frývaldova.

126, 15. XII. 1931; 69, maď. 123.

Interpelace:

o naléhavé pomoci zemědělcům katastrofální neúrodou postižených krajů a vůbec všemu obyvatelstva těchto krajů přídělem osiva, rychlou podporou, odpuštěním daní, daňovým moratoriem a zrušením zavedených právě berních exekucí (t. 887/1).

166, 26. X. 1932; 2.

odpov. t. 1026/2.

211, 25. IV. 1933; 5.Přihlásit/registrovat se do ISP