CSEHY Endre

XII. voleb. kraj

K

Povolán jako náhradník na místo mandátu zbaveného Ivana Lokoty.

Slib vykonal 262, 15. V. 1934; 20.

 

CURKANOVIČ Ilarion

mk ND (karpatoruská str. trudová)

XII. voleb. kraj

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 3.

Byl členem výb. in. a ink.

Návrhy:

na rychlé poskytnutí hmotné podpory karpatoruským osadám postiženým povodní (t. 727).

140, 20. IV. 1932; 3.

Řeč v rozpravě:

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1930 (zpr. t. 160); vyličuje situaci Podk. Rusi.

27, 2. IV. 1930; 91, rus. 159.

o úpravě státních hranic s Německem, Rakouskem a Maďarskem (zpr. t. 222); mluví o poměrech na Podkarp. Rusi.

45, 11. VI. 1930; 13, rus. 21.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1931 (zpr. t. 350).

71, 16. XII. 1930; 81, 82, rus. 133.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro rok 1932 (zpr. t. 660) a o prohlášení min. vnitra o událostech sběhnuvších se u Frývaldova.

130, 18. XII. 1931; 25, rus. 98.

o bankovním zákonu (zpr. t. 723).

140, 20. IV. 1932; 46, rus. 86.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro rok 1933 (zpr. t. 990) a o stát. závěrečném účtu za r. 1931 (zpr. t. 980).

198, 24. II. 1933; 22, rus. 144.

o finančních prokuraturách (zpr. t. 1033); (mluví o Podkarpatské Rusi).

217, 26. V. 1933; 7, rus. 9.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1934 (zpr. t. 1164), o stát. závěrečném účtu za rok 1932 (zpr. t. 1149) a o výkladu min. fin. k rozpočtu na r. 1934.

242, 20. XII. 1933; 44, rus. 82.

o prohlášeních předsedy vlády a min. věcí zahraničních.

279, 8. XI. 1934; 44, rus. 74.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1935 (zpr. t. 1405) a o výkladu min. fin. k rozpočtu na r. 1935.

284, 18. XII. 1934; 69, rus. 111.

Interpelace:

ve věci postátnění církevních škol na Podkarpatské Rusi, odpolitisování školství vůbec a zavedení jednotného vyučovacího jazyka do všech karpatoruských škol (t. 232/4).

45, 11. VI. 1930; 4.

odpov. t. 308/3.

58, 6. XI. 1930; 3.

ohledně snížení železničních tarifů pro vývoz dřeva, ovoce, dobytka a vepřů z Podkarpatské Rusi do ostatních částí republiky Československé (t. 658/1).

125, 14. XII. 1931; 3.

odpov. t. 714/5.

137, 30. III. 1932; 8.

stran nepřiměřeně vysokých úroků, požadovaných místními peněžními ústavy v Podkarpatské Rusi z hypotečních i směnečních úvěrů (t. 658/2).

125, 14. XII. 1931; 3.

odpov. t. 688/6.

133, 25. I. 1932; 5.

ve věci provádění lidovýchovných zákonů č. 67/1919 a 430/1919 na Podkarpatské Rusi a východním Slovensku (tisk 918/1).

172, 16. XI. 1932; 3.

odpov. t. 1026/3.

211, 25. IV. 1933; 5.

ve věci nezákonné a protizákonné unifikace měšťanských škol na Podkarpatské Rusi (t. 964/5).

187, 27. XII. 1932; 3.

odpov. t. 1002/5.

203, 17. III. 1933; 3.

 

ČASNÝ Felix

VII. voleb. kraj

ČSD

Volba verifikována 33, 29. IV. 1930; 6.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 3.

Byl členem výb. in. - ink. (II. náhr.) a kult.

Návrhy:

na poskytnutí pomoci občanstvu postiženému živelní pohromou způsobenou povodní na severní a střední Moravě (t. 310).

58, 6. XI. 1930; 3.

na poskytnutí účinné pomoci katastrofou postiženému obyvatelstvu střední a severozápadní části země Moravskoslezské (t. 436).

90, 22. IV. 1931; 5.

na poskytnutí pomoci obyvatelstvu postiženému živelní katastrofou nad vysočinou Drahanskou (t. 540).

108, 14. VII. 1931; 3.

Řeč v rozpravě:

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1931 (zpr. t. 350).

72, 17. XII. 1930; 46.

o uzavírání krámů dne 24. prosince každého roku o 17. hod. (zpr. t. 650).

123, 4. XII. 1931; 9.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro rok 1932 (zpr. t. 660) a o prohlášení min. vnitra o událostech sběhnuvších se u Frývaldova.

127, 16. XII. 1931; 29.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro rok 1933 (zpr. t. 990) a o stát. závěrečném účtu za r. 1931 (zpr. t. 980).

197, 23. II. 1933; 46.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1934 (zpr. t. 1164), o stát. závěrečném účtu za rok 1932 (zpr. t. 1149) a o výkladu min. fin. k rozpočtu na r. 1934.

241, 19. XII. 1933; 79.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1935 (zpr. t. 1405) a o výkladu min. fin. k rozpočtu na r. 1935.

282, 13. XII. 1934; 63.

Žádost ve věcech imunity:

sen. inž. J. Havlína ze dne 19. XII. 1934 na zavedení kárného řízení podle § 51 jedn. ř. pro urážku na cti (čís. 12.930).

zpr. t. 1443; zprav. dr. O. Havelka.

291, 13. III. 1935; 4.

 

ČERNÝ Václav

I. voleb. kraj

ČS

Povolán jako náhradník na místo mandátu zbaveného Komrse Julia.

Volba verifikována 82, 5. III. 1931; 5.

Slib vykonal 76, 21. I. 1931; 4.

Byl členem výb. nár. hosp. - soc. pol. a živn.

Návrhy:

na rychlé poskytnutí pomoci a podpory obyvatelům postiženým krupobitím v okresu Ledeč nad Sázavou (t. 516).

105, 8. VII. 1931; 3.

na vyšetření krupobitních škod a poskytnutí pomoci postiženým obyvatelům v okresu nýdeckém (t. 556).

110, 15. VII. 1931; 3.

Zpravodajem:

živn. v. o spotřební dani z droždí (zpr. t. 850).

162, 13. VII. 1932; 10.

živn. v. o výši státních záruk za vývozní úvěry (zpr. t. 991).

199, 1. III. 1933; 3.

vyjádření k resoluci 7.

živn. v. o prodeji zboží za jednotné ceny (zpr. t. 1181).

244, 22. XII. 1933; 32.
doslov 38.
textové změny 39.
vyjádření k resolucím 40.

nár. hosp. v. o protokolu o interpretaci čl. XX. obchodní úmluvy s Polskem (zpr. t. 1193).

248, 24. I. 1934; 36.

živn. v. o splátkových obchodech (zpr. t. 1496).

299, 9. IV. 1935; 7.

Řeč v rozpravě:

o prohlášení předsedy vlády Fr. Udržala o všeobecné hospodářské krisi.

80, 10. II. 1931; 13.

o novelisaci zákonů týkajících se bytové péče (zpr. t. 627).

119, 12. XI. 1931; 26.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro rok 1932 (zpr. t. 660) a o prohlášení min. vnitra o událostech sběhnuvších se u Frývaldova.

127, 16. XII. 1931; 35.

o přirážkách k dani z obratu a dani přepychové, o změně zákona o těchto daních a prodloužení jeho účinnosti (zpr. t. 724).

144, 28. IV. 1932; 27.

o změně zákona čís. 56/1932 o přirážkách k dani z obratu a dani přepychové, o změně zákona o těchto.daních a prodloužení jeho účinnosti (zpr. t. 957).

183, 20. XII. 1932; 7.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro rok 1933 (zpr. t. 990) a o stát. závěrečném účtu za r. 1931 (zpr. t. 980).

197, 23. II. 1933; 120.

o jízdě motorovými vozidly (zpr. t. 1389).

286, 19. XII. 1934; 39.

Interpelace:

ve věci převzetí policejně bezpečnostní služby v celém obvodu Velké Prahy (t. 465/1).

98, 26. V. 1931; 5.

odp. t. 578/3.

112, 14. X. 1931; 4.Přihlásit/registrovat se do ISP