Úterý 27. listopadu 1934

Těsnopisecká zpráva

o 348. schůzi poslanecké sněmovny Národního shromáždění republiky Československé v Praze v úterý dne 27. listopadu 1934.

Obsah:

Nový poslanec

Poslanecký slib posl. Patzaka

Sdělení předsednictva:

Dovolené

Omluvy

Změny ve výborech

Změna v klubu

Od vlády došlo

Ze senátu došlo

Došlé spisy

Rozdané tisky

Iniciativnímu výboru přikázáno

Imunitnímu výboru přikázáno

Přikázáno výborům

Pořad.

1. Zpráva výborů zahraničného a živn.-obchodného o vládnom návrhu (tisk 2625), ktorým sa predkladá Národnému shromaždeniu k schváleniu dohoda medzi republikou Československou a spolkovým štátom Rakúskym o odbavovaní lázeňských a turistických propagačních tiskovin, sjednaná výmenou not dňa 29. mája 1934, uvedená v prozatímnu platnosť vládnou vyhláškou zo dňa 4. června 1934, č. 103 Sb. z. a n. (tisk 2673) - pokračování

Řeč zpravodaje posl. Slavíčka

Schvalovací usnesení přijato v prvém čtení

2. Zpráva výboru imunitního o žádosti kraj. soudu v Praze v trest. věci posl. Brožíka a Hummelhanse (tisk 2654)

Řeč zpravodaje posl. dr Moudrého

Návrh výboru imunitního přijat

3. Zpráva výboru imunitného o žiadosti hlav. štát. zástupitelstva v Košiciach v trest. věci posl. Szentiványiho (tisk 2656)

Řeč zpravodaje posl. dr Markoviče

Návrh výboru imunitního přijat

4. Zpráva výboru imunitného o žiadosti kraj. trest. súdu v Brne v trest. věci posl. Jurana (tisk 2657)

Řeč zpravodaje posl. dr Markoviče

Návrh výboru imunitního přijat

Projednávání pořadu přerušeno

Sdělení předsednictva:

Zamítnuty návrhy podle §u 46, odst. 2 jedn. řádu

Dovolené

Změna v klubu

Oznámena schůze výboru

Stanovena příští schůze

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP