Úterý 17. října 1933

Pořad

293. schůze poslanecké sněmovny N. S. R. Č.

svolané na

úterý dne 17. října 1933 na 11. hod. dopol.:

1. Zpráva výborů živn.-obchodního a zahraničního o vládním návrhu (tisk 2270), kterým se předkládá Národnímu shromáždění ke schválení čtvrtá dodatková úmluva k československo-německé hospodářské dohodě ze dne 29. června 1920, sjednaná dne 8. května 1933 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 12. května 1933, č. 79 Sb. z. a n. [podle §u 35 jedn. řádu].

2. Zpráva výborů techn.-dopravního, zahraničního a rozpočtového o vládním návrhu (tisk 2280), kterým se předkládá Národnímu shromáždění republiky Československé Úmluva mezi republikou Československou a republikou Polskou o pěninské cestě a o usnadnění styku v pohraničním území Dunajce, podepsaná ve Gdyni dne 24. září 1931, se Závěrečným protokolem z téhož dne [podle §u 35 jedn. řádu].

3. Zpráva výboru ústavno-právneho o usnesení senátu (tisk snem. 2247) k vládnemu návrhu zákona (tisk sen. 881 a 1022) o poistnej smluve (tisk 2291).

4. Návrh, aby senátu prodloužena byla lhůta stanovená §em 43 úst. listiny k projednání usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona o trestním stíhání presidenta republiky a členů vlády podle §§ 34, 67 a 79 úst. listiny (tisk 2321).

5. Doplňovací volba náhradníka volebního soudu.

6. Volba terna pro člena a terna pro náhradníka ústavního soudu.

Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP