Úterý 17. října 1933

Těsnopisecká zpráva

o 293. schůzi poslanecké sněmovny Národního shromáždění republiky Československé v Praze v úterý dne 17. října 1933 dopol.

Obsah:

Zahájení 9. zasedání

Posmrtná vzpomínka na zesnulého posl. Jančeka

Nový poslanec

Sdělení předsednictva:

Dovolené

Omluvy

Změna ve výboru

Změny v klubech

Přikázána vládní nařízení výborům

Od vlády došlo

Ze senátu došlo

Došlé spisy

Rozdané tisky

Iniciativnímu výboru přikázáno

Přikázáno výborům

Imunitnímu výboru přikázáno

Odvolána žádost imunitní

Pořad.

1. Zpráva výborů živn.-obchodního a zahraničního o vládním návrhu (tisk 2270), kterým se předkládá Národnímu shromáždění ke schválení čtvrtá dodatková úmluva k československo-německé hospodářské dohodě ze dne 29. června 1920, sjednaná dne 8. května 1933 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 12. května 1933, č. 79 Sb. z. a n. [podle §u 35 jedn. řádu]

Řeč zpravodaje posl. dr Zadiny

Řeč zpravodaje posl. inž. Žilky

Projednávání tohoto odstavce přerušeno

Projednávání pořadu přerušeno

Oznámena schůze výboru zahraničního

Stanovena příští schůze

Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP