Čtvrtek 8. června 1933

Těsnopisecká zpráva

o 282. schůzi poslanecké sněmovny Národního shromáždění republiky Československé v Praze ve čtvrtek dne 8. června 1933.

Obsah:

Nový poslanec

Poslanecký slib posl. Ant. Köhlera

Sdělení předsednictva:

Dovolené

Omluvy

Změna v klubu

Změny ve výboru

Rozdané tisky

Pořad:

1. Zpráva výboru ústavně-právního o vládním návrhu zákona (tisk 2290) o mimořádné moci nařizovací (tisk 2292) [podle §u 35 jedn. řádu]

Řeč zpravodaje posl. dr Černého

Stanovena řečnická lhůta

Řeč posl. Rázuse

Řeč posl. dr Luschky

Řeč posl. Hokkyho

Řeč posl. Gottwalda

Řeč posl. dr Gažíka

Řeč posl. Chmelíka

Řeč posl. Ostrého

Řeč posl. Bródyho

Řeč posl. dr Törkölyho

Řeč posl. Čuříka

Řeč posl. Kopeckého

Přijat návrh na konec rozpravy

Hlavní řečníci posl. Machník a Teplanský vzdali se slova

Přečten podaný návrh

Doslov zpravodaje posl. dr Černého

Osnova přijata v prvém čtení

2. Návrh, aby jednáním zkráceným podle §u 55 jedn. řádu projednána byla osnova zákona o mimořádné moci nařizovací (tisk 2292)

Odůvodněna pilnost

Zkrácené jednání přiznáno

Ad 2. Druhé čtení osnovy zákona o mimořádné moci nařizovací (tisk 2292)

Zpravodaj posl. dr Černý vzdal se slova

Osnova přijata ve druhém čtení

3. Druhé čtení osnovy zákona o finančních prokuraturách (tisk 2288)

Řeč zpravodaje posl. Richtra

Osnova přijata ve druhém čtení

Změněn pořad

5. Návrh, aby posl. sněmovně prodloužena byla lhůta stanovená §em 43 ústavní listiny k projednání usnesení senátu o vládních návrzích zákonů:

a) o změně §§ 82 a 54 živn. řádu a §u 70 živn. zákona pro i území Slovenska a Podkarpatské Rusi (tisk 3),

b) o veřejné stráži zemědělské (tisk 4),

c) o ochraně polního majetku (tisk 5),

d) o změně a doplnění ustanovení obecného horního zákona (tisk 1866),

e) o trestním stíhání presidenta republiky a členů vlády podle §§ 34, 67 a, 79 ústavní listiny (tisk 2)

Návrh na prodloužení lhůt o 4 1/2 měsíce přijat

Projednávání pořadu přerušeno

Sdělení předsednictva:

Dovolené

Omluva

Rozdané tisky

Stanoven pořad příští schůze

Příloha

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP