Pátek 2. června 1933

Těsnopisecká zpráva

o 279. schůzi poslanecké sněmovny Národního shromáždění republiky Československé v Praze v pátek dne 2. června 1933.

Obsah:

Posmrtná vzpomínka na zesnulého posl. dr Kalaše

Sdělení předsednictva:

Dovolené

Ze senátu došlo

Rozdané tisky

Iniciativnímu výboru přikázáno

Pořad.

1. Zpráva výboru ústavně-právního k usnesení senátu N. S. R. Č. (tisk 2284) o návrhu sen. Donáta, Filipínského, Klofáče, dr Reyla, Votruby, dr Hellera, Luksche a druhů (tisk sen. 1047 a 1054) na změnu a doplnění některých ustanovení zákona ze dne 15. dubna 1920, č. 326 Sb. z. a n., o jednacím řádu senátu Národního shromáždění (tisk 2286) [podle §u 35 jedn. řádu]

Řeč zpravodaje posl. dr Stránského

Schůze přerušena

Schůze opět zahájena

Osnova přijata v prvém čtení

2. Návrh, aby jednáním zkráceným podle §u 55 jedn. řádu projednáno bylo usnesení senátu, kterým se mění a doplňují některá ustanovení zákona ze dne 15. dubna 1920, č. 326 Sb. z. a n., o jednacím řádu senátu Národního shromáždění (tisk 2286)

Odůvodněna pilnost

Zkrácené jednání přiznáno

Ad 2. Druhé čtení osnovy zákona, kterým se mění a doplňují některá ustanovení zákona ze dne 15. dubna 1920, č. 326 Sb. z. a n., o jednacím řádu senátu Národního shromáždění (tisk 2286)

Zpravodaj posl. dr Stránský vzdal se slova

Osnova přijata ve druhém čtení

3. Druhé čtení osnovy zákona o ochraně cti (tisk 2268)

Zpravodaj posl. dr Stránský vzdal se slova

Osnova přijata ve druhém čtení

4. Druhé čtení usnesení na změnu některých ustanovení jednacího řádu posl. sněmovny ze dne 15. dubna 1920, č. 325 Sb. z. a n. (tisk 2272)

Zpravodaj posl. dr Stránský vzdal se slova

Usnesení přijato ve druhém čtení

Projednávání pořadu přerušeno

Sdělení předsednictva:

Hlasování o naléhavých interpelacích

Rozdané tisky

Stanoven pořad příští schůze

Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP