Středa 24. května 1933

Těsnopisecká zpráva

o 274. schůzi poslanecké sněmovny Národního shromáždění republiky Československé v Praze ve středu dne 24. května 1933.

Obsah:

Poslanecký slib posl. Baumgartla

Sdělení předsednictva:

Dovolené

Omluvy

Došlý dotaz

Rozdané tisky

Přikázáno výboru se lhůtami

Vyloučeno z těsnopisecké zprávy

Pořad.

Sloučeno jednání o odst. 1 a 2 pořadu

1. Zpráva výboru ústavně-právního o návrhu posl. Mašaty, Tomáška, dr Patejdla, dr Noska, Ježka, Hackenberga, dr Hodiny a druhů (tisk 2266) na změnu a doplnění některých ustanovení zákona ze dne 15. dubna 1920, č. 325 Sb. z. a n., o jednacím řádu posl. sněmovny NSRČ. (tisk 2271) [podle §u 35 jedn. řádu]

2. Zpráva výboru ústavně-právního o návrh u posl. Mašaty, Tomáška, dr Patejdla, dr Noska, Ježka, Hackenberga, dr Hodiny a druhů (tisk 2267) na změnu některých ustanovení jednacího řádu posl. sněmovny ze dne 15. dubna 1920, č. 325 Sb. z. a n. (tisk 2272) [podle §u 35 jedn. řádu]

Řeč zpravodaje posl. dr Stránského k odst. 1 a 2 pořadu

Stanovena řečnická lhůta

Řeč posl. Horpynky

Řeč posl. Krumpe

Řeč posl. dr Törköly

Řeč posl. Jelinka

Řeč posl. Knirsche

Řeč posl. Štětky

Řeč posl. Dobránskyho

Řeč posl. Ostrého

Řeč posl. Kopeckého

Řeč posl. Śliwky

Řeč posl. dr Fritze

Řeč posl. Vallo

Řeč posl. Hadka

Přijat návrh na konec rozpravy

Hlavní řečníci posl. Stejskal a dr Markovič vzdali se slova

Přečteny podané návrhy

Věcná poznámka posl. Ostrého

Doslov zpravodaje posl. dr Stránského k odst. 1 a 2 pořadu

Ad 1. Hlasování o osnově zákona na změnu a doplnění některých ustanovení zákona ze dne 15. dubna 1920, č. 325 Sb. z. a n., o jednacím řádu posl. sněmovny NSRČ. (tisk 2271)

Osnova přijata v prvém čtení

Ad 2. Hlasování o návrhu na změnu některých ustanovení jedn. řádu posl. sněmovny ze dne 15. dubna 1920, č. 325 Sb. z. a n. (tisk 2272)

Osnova přijata v prvém čtení

3. Návrh, aby jednáním zkráceným podle §u 55 jedn. řádu projednána byla osnova zákona, kterým se mění a doplňují některá ustanovení zákona ze dne 15. dubna 1920, č. 325 Sb. z. a n., o jednacím řádu posl. sněmovny Národního shromáždění (tisk 2271)

Odůvodněna pilnost

Zkrácené jednání přiznáno

Ad 3. Druhé čtení osnovy zákona, kterým se mění a doplňují některá ustanovení zákona ze dne 15. dubna 1920, č. 325 Sb. z. a n., o jednacím řádu posl. sněmovny Národního shromáždění (tisk 2271)

Zpravodaj posl. dr Stránský vzdal se slova

Osnova přijata ve druhém čtení

Přijata resoluce

4. Druhé čtení osnovy zákona, kterým se prodlužuje platnost asanačních zákonů pro hlavní město Prahu (tisk 2264)

Zpravodaj posl. dr Nosek vzdal se slova

Osnova přijata ve druhém čtení

Sdělení předsednictva:

Dovolené

Změna v klubu

Změna ve výboru

Rozdaný tisk

Stanoven pořad příští schůze

Příloha

Poznámka:

Místo slov, vyloučených usnesením předsednictva posl. sněmovny ze dne 24. května 1933 podle §u 9, odst. 1, lit. m) jedn. řádu z těsnopisecké zprávy, jsou v textu hranaté závorky.

Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP