Úterý 13. prosince 1932

Těsnopisecká zpráva

o 226. schůzi poslanecké sněmovny Národního shromáždění republiky Československé v Praze v úterý dne 13. prosince 1932.

Obsah:

Sdělení předsednictva:

Nový poslanec

Poslanecký slib posl. Škvora

Dovolené

Omluvy

Změny ve výborech

Od vlády došlo

Došlé spisy

Rozdané tisky

Iniciativnímu výboru přikázáno

Imunitnímu výboru přikázáno

Vyloučeno z těsnopisecké zprávy

Pořad.

Změněn pořad

3. Zpráva výboru rozpočtového o vládním návrhu (tisk 2046) zákona o báňských dávkách z kutišť a z měr (tisk 2097) [podle §u 35 jedn. řádu]

Řeč zpravodaje posl. Křemena

Stanovena řečnická lhůta

Řeč posl. Štětky

Řeč posl. Dvořáka

Řeč posl. inž. Nováka

Přečten podaný návrh

Doslov zpravodaje posl. Křemena

Osnova zákona přijata v prvém čtení

4. Návrh, aby jednáním zkráceným podle §u 55 jedn. řádu projednána byla osnova zákona o báňských dávkách z kutišť a z měr (tisk 2097)

Odůvodněna pilnost

Zkrácené jednání přiznáno

Ad 4. Druhé čtení osnovy zákona o báňských dávkách z kutišť a z měr (tisk 2097)

Osnova přijata ve druhém čtení

Zamítnuty resoluce

Změněn pořad

7. Zpráva výboru imunitního o žádosti okr. soudu ve Frenštátě p. R. v trest. věci posl. Chalupníka (tisk 1911)

Řeč zpravodaje posl. Richtera (za posl. dr Stránského)

Návrh výboru imunitního přijat

8. Zpráva výboru imunitního o žádosti hlav. stát. zastupitelství v Bratislavě v trest. věci posl. Steinera (tisk 2052)

Řeč zpravodaje posl. Koudelky

Návrh výboru imunitního přijat

9. Zpráva výboru imunitního o žádosti kraj. soudu v Plzni v trest. věci posl. Remeše (tisk 2055)

Řeč zpravodaje posl. Richtera

Návrh výboru imunitního přijat

10. Zpráva výboru imunitního o žádosti hlav. stát. zastupitelství v Bratislavě v trest. věci posl. Galoviče (tisk 2057)

Řeč zpravodaje posl. Richtera (za posl. dr Daňka)

Návrh výboru imunitního přijat

11. Zpráva výboru imunitního o žádosti kraj. trest. soudu v Praze v trest. věci posl. Gottwalda (tisk 2061)

Řeč zpravodaje posl. Richtera

Návrh výboru imunitního přijat

Projednávání pořadu přerušeno

Sdělení předsednictva:

Odpověď předsedova na dotaz posl. inž. Kalliny podle §u 70 jedn. řádu

Zamítnut návrh posl. Dvořáka a soudr. podle §u 46, odst. 2 jedn. řádu

Změna ve výboru

Změna v klubu

Rozdané tisky

Iniciativnímu výboru přikázáno

Stanoven pořad příští schůze

Poznámka:

Místo slov, vyloučených usnesením předsednictva posl. sněmovny ze dne 13. prosince 1932 podle §u 9, odst. 1, lit. m) jedn. řádu z těsnopisecké zprávy, jsou v textu hranaté závorky.

Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP