Pátek 4. listopadu 1932

Těsnopisecká zpráva

o 213. schůzi poslanecké sněmovny Národního shromáždění republiky Československé v Praze v pátek dne 4. listopadu 1932.

Obsah:

Sdělení předsednictva:

Dovolená

Změny ve výboru

Došlý dotaz

Rozdané tisky

Pořad.

Rozprava o prohlášení předsedy vlády, učiněném ve 211. schůzi posl. sněmovny

Stanovena řečnická lhůta

Řeč posl. dr Szüllö

Řeč posl. Knirsche

Řeč posl. dr Wintera

Řeč posl. Kurťaka

Řeč posl. Hlinky

Řeč posl. Pohla

Řeč posl. Rázuse

Řeč posl. Zeminové

Řeč posl. Kunze

Řeč posl. dr Schollicha

Řeč posl. Jelinka

Řeč posl. dr Noska

Řeč posl. Gottwalda

Řeč posl. Eckerta

Rozprava přerušena

Sdělení předsednictva:

Dovolené

Omluvy

Změny ve výborech

Rozdané tisky

Imunitnímu výboru přikázáno

Stanoven pořad příští schůze

Příloha

Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP