Úterý 15. prosince 1931

Těsnopisecká zpráva

o 157. schůzi poslanecké sněmovny Národního shromáždění republiky Československé v Praze v úterý dne 15. prosince 1931.

Obsah:

Sdělení předsednictva:

Dovolené

Změny ve výborech

Došlé spisy

Rozdané tisky

Vyloučeno z těsnopisecké zprávy

Pořad.

1. Zpráva výborů zemědělského a rozpočtového k usnesení senátu NSRČ (tisk 1457) o vládním návrhu zákona (tisk sen. 619 a 628), jímž se mění zákon o státní pomoci při živelních pohromách v roce 1931 (tisk 1508) [podle § 35 jedn. řádu] - pokračování

Řeč posl. Leibla

Řeč posl. Knotka

Řeč posl. Windirsche

Řeč posl. Solfronka

Řeč posl. Bendy

Řeč posl. dr Suchého

Řeč posl. Kopeckého

Řeč posl. Kuhnové

Přečteny podané návrhy

Doslov zpravodaje posl. Rýpara

Osnova přijata v prvém čtení

2. Zpráva výborů sociálně-politického a rozpočtového k usnesení senátu NSRČ (tisk 1458) o vládním návrhu zákona (tisk sen. 618 a 627), kterým se doplňují zákony týkající se bytové péče (tisk 1509) [podle § 35 jedn. řádu]

Osnova přijata v prvém čtení

Sdělení předsednictva:

Prohlášení místopředsedy Tauba k návrhu posl. Štětky k tisku 1416

Odpověď posl. Pechmana na dotaz posl. Štětky podle §u 70 jedn. řádu

Zamítnut návrh posl. Tylla a soudr. podle §u 46, odst. 2 jedn. řádu

Změna ve výboru

Rozdané tisky

Stanoven pořad příští schůze

Příloha

Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP